آیین معارفه دانشجویان کارشناسی ورودی جدید در سالن شهدای گمنام دانشگاه برگزار شد

صفحه نخست » Uncategorized » آیین معارفه دانشجویان کارشناسی ورودی جدید در سالن شهدای گمنام دانشگاه برگزار شد

آیین معارفه دانشجویان کارشناسی ورودی جدید در سالن شهدای گمنام دانشگاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، آیین معارفه دانشجویان کارشناسی ورودی جدید با حضور رئیس و معاونین دانشگاه، مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری و دکتر بهزاد قره یاضی عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران برگزار گردید.