اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جهت عضویت در دهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشگاه

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند :

دهمین  دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  برگزار می گردد.

داوطلبین می­توانند جهت دریافت فرم ثبت نام،آیین نامه و شیوه نامه بر روی هر کدام از گزینه ها کلیک نمائید.

۱- فرم ثبت نام     ۲-آیین نامه    ۳- شیوه نامه