اطلاعیه ثبت نام وام ویژه دکتری برای سه ماهه بهار ۹۷

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع دکتری می رساند، ثبت نام وام ویژه دکتری (روزانه) اعم از صندوق رفاه و بانک توسعه تعاون برای سه ماهه بهار سال ۱۳۹۷، از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ آغاز وتا تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ادامه دارد. خواهشمند است نسبت به درخواست وام وارائه فرمهای مربوطه در زمان مقرر اقدام فرمایید.

فرم شماره دو وام تحصیلی ویژه دکتری

فرم شماره دو توسعه تعاون