اطلاعیه جهاد دانشگاهی مازندران جهت همکاری با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)

خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در نظر دارد جهت تکمیل کادر خبری خود در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری یک دوره آموزشی “خبرنویسی، گزارش نویسی و یادداشت نویسی” در جهاد دانشگاهی   مازندران از ابتدای آذرماه سال جاری برگزار نماید.

از دانشجویان علاقمند به مسائل توسعه ای استان و مباحث خبری جهت شرکت در این کارگاه دعوت بعمل می آید، لذا از علاقه مندان تقاضا می شود تا پایان ساعت کاری روز یکشنبه ۲۰ آبان ماه خود را به معاونت فرهنگی معرفی نمایند.

image_pdfimage_print