اطلاعیه شماره سه دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی (مصاحبه ) آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1396
ضمن عرض تبریک وآرزوی موفقیت برای متقاضیان مصاحبه  دکتری به این وسیله جزئیات دقیق برگزاری مصاحبه و مرحله دوم پذیرش دانشجوی دکتری این دانشگاه را مطابق ابلاغیه شماره 10864 مورخ  96/2/19 سازمان سنجش و آموزش کشور به شرح ذیل به اطلاع داوطلبان  می رساند.
 
داوطلبان شرکت کننده در مرحله اول آزمون که برای آنها کارنامه مرحله اول ( سنجش علمی ) توسط سامان سنجش آموزش کشور صادر شده است در صورت داشتن حد نصاب های اعلام شده از تاریخ 9خرداد 96   لغایت 20 خرداد 96  با مراجعه به سایت معاونت آموزشی دانشگاه به نشانی :
 
http://edu.sanru.ac.ir
 
ویا لینک
http://edu.sanru.ac.ir/?part=news&inc=news&id=463
نسبت به ثبت نام برای مصاحبه و ارزیابی تخصصی اقدام نمایند.  بدیهی است داوطلبانی می توانند جهت ارزیابی تخصصی در هر کد رشته محل به دانشگاه درخواست ارائه نمایند که نمره کل مندرج در کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1396 آنها در رشته امتحانی مربوطه مساوی یا بالاتر از حد نصاب مندرج در جدول شماره (1) باشد.
مدارک مورد نیاز برای بارگزاری در  نام نویسی  اولیه مصاحبه :
 1. فایل اسکن عکس پرسنلی
 2. فایل اسکن فیش واریزی
 
 
نکات بسیار مهم :
 1. متقاضیانی که مدارکی غیر ازموارد خواسته شده (فیش بانکی و عکس پرسنلی) در نام نویسی اپلود کنند ازلیست مصاحبه حذف خواهند شد.
 2. متقاضیانی که فرایند نام نویسی را به انتها می رسانند لازم است از صفحه کد رهگیری پرینت تهیه کرده ودرروز مصاحبه ارایه نمایند.
 3. متقاضیان از ثبت نام بیش از یک بار جدا خودداری نمایند  . در صورتیکه کد رهگیری در یافت کرده اید نام نویسی شما قطعی شده است.
 4. تاریخ دقیق مصاحبه افراد نام نویسی شده بسته به تعداد ثبت نام کنندگان جهت  برقراری نظم وجلو گیری از اتلاف وقت مراجعین پس از اتمام نام نویسی حد اقل یک هفته قبل از ده تیر 96  اطلاع رسانی خواهد شد.
 5. در خصوص تداخل زمانی مصاحبه برخی افراد متقاضی  با سایر دانشگاهها پس از بررسی وارایه مستندات کافی در خصوص تداخل و ارسال درخواست کتبی  متقاضی به مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه تصمیم گیری بعمل خواهد آمد.
 6. توصیه می شود  متقاضیان مصاحبه جهت اطلاع از اخرین وضعیت مصاحبه ها روزانه به اخبار دانشگاه مراجعه نمایند.
 7. پاسخگویی به سوالات احتمالی متقاضیان در مدت نام نویسیاز طریق ایمیل  mosahebehsari@gmail.com امکان پذیر می باشد.
 8.  
 
 
جدول شماره (1) : کد رشته محلهای مورد پذیرش دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری وحد نصابهای اعلامی برای ورود به مرحله ارزیابی تخصصی
کدرشته امتحانی نام رشته امتحانی کد دوره نام دوره ظرفیت حد نصاب نمره کل محل مصاحبه تاریخ مصاحبه
4829 ژنتیک وبه نژادی گیاه 1 روزانه 3 2781 دانشگاه­ علوم کشاورزی 10 الی 14 تیرماه 96
4842 ژنتیک وبه نژادی گیاه 7 پردیس خودگردان  3 1 دانشگاه ­علوم کشاورزی 10 الی 14 تیرماه 96
4862 زراعت 1 روزانه 4 3985 دانشگاه­ علوم کشاورزی 10 الی 14 تیرماه 96
4986  
بیماری شناسی گیاهی
1 روزانه 3 2409 دانشگاه ­علوم کشاورزی 10 الی 14 تیرماه 96
4654  مدیریت حاصلخیزی­وزیست فناوری خاک­ 1 روزانه 4 1792 دانشگاه ­علوم کشاورزی 10 الی 14 تیرماه 96
4573 علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی 1 روزانه 3 3782 دانشگاه ­علوم کشاورزی 10 الی 14 تیرماه 96
4602 علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی   پردیس خودگردان 3 1 دانشگاه ­علوم کشاورزی 10 الی 14 تیرماه 96
4610 مهندسی اقتصاد کشاورزی -اقتصاد تولید ومدیریت واحد های  کشاورزی 1 روزانه 1 3475 دانشگاه ­علوم کشاورزی 10 الی 14 تیرماه 96
4628 مهندسی اقتصاد کشاورزی -اقتصاد تولید ومدیریت واحد های  کشاورزی 7 پردیس خودگردان 1 1 ­دانشگاه علوم کشاورزی 10 الی 14 تیرماه 96
4612 مهندسی اقتصاد کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی  1 روزانه 1 3475 دانشگاه ­علوم کشاورزی 10 الی 14 تیرماه 96
4629 مهندسی اقتصاد کشاورزی-بازاریابی محصولات کشاورزی  7 پردیس خودگردان 1 1 دانشگاه علوم کشاورزی 10 الی 14 تیرماه 96
4760 علوم ومهندسی آب-   آبیاری وزهکشی 1 روزانه 3 2066 دانشگاه ­علوم کشاورزی 10 الی 14 تیرماه 96
4783   علوم ومهندسی آب -سازه های آبی                                           1 روزانه 3 1986 دانشگاه­ علوم کشاورزی 10 الی 14 تیرماه 96
5071 علوم ومهندسی  مرتع 1 روزانه 3 3257 دانشکده منابع طبیعی 10 الی 14 تیرماه 96
5007 علوم جنگل -جنگل داری 1 روزانه 2 3434 دانشکده منابع طبیعی 10 الی 14 تیرماه 96
5022  علوم جنگل -مهندسی جنگل 1 روزانه 2 3 دانشکده منابع طبیعی 10 الی 14 تیرماه 96
5092 علوم ومهندسی آبخیزداری گرایش – آب 1 روزانه 3 4244 دانشکده منابع طبیعی 10 الی 14 تیرماه 96
5113 علوم ومهندسی آبخیزداری گرایش – آب 7 پردیس خودگردان 3 1 دانشکده منابع طبیعی 10 الی 14 تیرماه 96
5099 علوم ومهندسی آبخیزداری گرایش –  زمین 1 روزانه 3 3955 دانشکده منابع طبیعی 10 الی 14 تیرماه 96
5115 علوم ومهندسی آبخیزداری گرایش –  زمین 7 پردیس خودگردان 3 1 دانشکده منابع طبیعی 10 الی 14 تیرماه 96
4639 صنایع خمیر وکاغذ 1 روزانه   853 دانشکده منابع طبیعی 10 الی 14 تیرماه 96
5038 تکثیر وپرورش آبزیان 1 روزانه 3 3364 دانشگاه ­علوم کشاورزی 10 الی 14 تیرماه 96
5051 تکثیر وپرورش آبزیان
 
7 پردیس خودگردان 3 1 ­دانشگاه علوم کشاورزی 10 الی 14 تیرماه 96
4704 تغذیه دام 1 روزانه 3 2886 دانشگاه علوم کشاورزی 10 الی 14 تیرماه 96
4719 اصلاح نژاد دام 1 روزانه 3 2319 دانشگاه علوم کشاورزی 10 الی 14 تیرماه 96
4746 اصلاح نژاد دام 7 پردیس خودگردان 3 1 دانشگاه علوم کشاورزی 10 الی 14 تیرماه 96
 
 
مدارک موردنیازجهت مصاحبه حضوری :
 • کپی صفحه کد رهگیری نام نویسی  مصاحبه
 • تکمیل فرم شماره 1 مندرج در این اطلاعیه
 • تصویر تمام صفحات شناسنامه وکارت ملی " به همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی در زمان مصاحبه الزامی است"
 • تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1396
 • تصویر مدرک کارشناسی وکارشناسی ارشد وریزنمرات هر دومقطع
تبصره 1- آن دسته از داوطلبان که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند علاوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته می بایست اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.
تبصره 2- آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ  96/6/31 در مقطع کارشناسی ارشد ویا دکتری حرفه ای فارغ التحصیل خواهند شد، می بایست اصل گواهی تائید شده توسط دانشگاه محل تحصیل ، مربوط به معدل واحد های گذرانده تا تاریخ 95/11/30 را همراه داشته باشند . (فرم شماره 2 )
 • تمامی مدارک اظهار شده در فرم شماره 1
 • فرمهای شماره سه و چهار – مشخصات مقالات چاپ یا پذیرش  شده در مجلات و کنفرانسها 
 • کپی مقالات چاپ شده یا پذیرش شده در مجلات و کنفرانسها  - مقالات کنفرانسی باید کپی گواهی ارایه نیز ضمیمه شود.
 • گواهی  علمی پژوهشی  - آی اس آی – آی اف – جی سی آر   مقالات مجلات باید ضمیمه شود.
 • اصل وتصویرفیش بانکی به مبلغ  1/000/000ریال  (صد هزار تومان) بابت هزینه مصاحبه به شماره حساب 968083260 بانک تجارت شعبه  بلوار خزر ساری کد شعبه 9680 به نام سایر درآمد های دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • تصویر حکم کارگزینی برای داوطلبان حائز شرایط سهمیه مربیان رسمی قطعی ویا رسمی آزمایشی وزارت علوم تحقیقات وفناوری
 •  تصویر صفحه نتیجه ارزشیابی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد یک برگ
            -     تصویر چکیده پایان نامه
            -     عکس3*4 جدید 2 قطعه
            -    تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای داوطلبان مرد یک
            -    توصیه نامه از دو نفر از اساتید دوره کارشناسی ارشدبا ذکر آدرس وشماره تماس آنها
 • شرایط عمومی واختصاصی داوطلبان:
-احراز تمامی شرایط اعلامی دردفترچه های آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1396
 
 • برنامه ارزیابی تخصصی:
مرحله دوم ارزیابی تخصصی ازمون دکتری 96دردانشگاه علوم کشاورزی ساری فقط به شیوه مصاحبه انجام می گیرد .
ارزیابی سوایق علمی ، پژوهشی وآموزشی داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در دوره دکتری بر اساس نامه شماره 10864 مورخ 96/1/29وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری شامل سه بخش به شرح زیر می باشد.
1 – آزمون متمرکز (50درصد)
2-سوابق آموزشی،پژوهشی وفناوری 20 امتیاز
3-آزمون تخصصی یا مصاحبه حداکثر 30امتیاز
 دانلود فرم شماره 1
دانلود فرم شماره   2
دانلود فرم شماره   3
 دانلود فرم شماره 4 

***آدرس محل های برگزاری مصاحبه :
دانشگاه علوم کشاورزی : ساری کیلومتر 9 جاده دریا
دانشکده منابع طبیعی : ساری – جاده ساری- نکا روبروی هتل بادله
 
مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
   1396/3/17 14:29

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
7.8/10 (تعداد آرا 8 نفر )