اطلاعیه شماره یک مصاحبه دکتری۹۸- ۹۷ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 به این وسیله به اطلاع می رساند تاریخ مصاحبه آزمون دکتری سال تحصیلی ۹۸-۹۷ این دانشگاه  متفاوت با تاریخ های اعلام شده از سوی سازمان سنجش وآموزش کشور و درحد فاصل  زمانی ۱۳-۹ تیرماه ۹۷می باشد.  جزئیات برنامه زمانی مصاحبه در روزهای  آتی از طریق سایت دانشگاه به اطلاع متقاضیان محترم  مصاحبه  خواهد رسید. خواهشمند است از تماس تلفنی با قسمتهای مختلف دانشگاه خودداری فرمائید.