اطلاعیه امتحانات دروس معارف اسلامی و عمومی نیمسال دوم سال تحصیلی۹۷-۹۶

دانشجویان محترم جهت اطلاع از برنامه و مکان امتحانات دروس معارف اسلامی و عمومی نیمسال دوم سال تحصیلی۹۷-۹۶ فایل های زیر را دانلود نمایند.

 

 

دانلود برنامه امتحانی دروس معارف MAREF

دانلود برنامه امتحانی دروس عمومی OMOMI