اطلا عیه شماره یک پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع دکترا (Ph.D.)
 
 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی ومستعد فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ها در راستای اجرای " آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصوب جلسه مورخ 27/3/93 شورای هدایت استعداد درخشان وزارت و آئین نامه شماره 67272/21مورخ 18/4/93 وزارت علوم , تحقیقات وفناوری " و با عنایت به اصلاحیه شماره 237200/21مورخ 16/12/93آئین نامه فوق در رشته های ذیل نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط در دوره های دکتری تخصصی به شرح زیر اقدام می کند:
   
 1. ژنتیک وبه نژادی گیاهی
 2. زراعت
 3. آبیاری وزهکشی
 4. سازه های آبی
 5. تکثیروپرورش آبزیان
6.علوم مرتع
7.علوم وصنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی
8. مدیریت حاصلخیزی وزیست فناوری خاک  گرایش حاصلخیزی وتغذیه گیاه  
9-آبخیزداری 1- گرایش آب   2- گرایش زمین
10.تغذیه دام
11.اصلاح نژاد دام
12.صنایع خمیر و کاغذ
   
 
 
 
شرایط پذیرش: داوطلبان باید هنگام ارائه درخواست دارای کلیه شرایط زیر باشند.

الف- شرایط عمومی
 1. دارا بودن صلاحیت عمومی( 1- اعتقاد به دین مبین اسلام 2- پذیرفتن قانون اساسی وعدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران3  - نداشتن سوء پیشینه 4- عدم وابستگی حزبی )
 2. نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از لحاظ نظام وظیفه برای داوطلبان مرد
ب-شرایط اختصاصی

1- داشتن میانگین کل حداقل 16 در دوره کارشناسی ومیانگین حداقل 17 بدون احتساب نمره پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد.
2- بیش از دو سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد ( تا زمان انتشار اطلاعیه این دانشگاه) .
3- کسب حداقل 60 امتیاز از فعالیتهای آموزشی, پژوهشی ومصاحبه الزامی می باشد.
4 - مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان نامه چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که نام دانشجو به عنوان مؤلف اول در مقاله ذکر شده باشد ( کسب حداقل 7 امتیاز از مستندات این بخش الزامی است) .

جدول شماره 1- امتیازات پژوهشی :
ردیف نوع فعالیت حداقل امتیاز حداکثر امتیاز نحوه ارزیابی امتیاز مکتسبه
1
 1. مقالات علمی –پژوهشی ( داخلی وخارجی ) مرتبط با پایان نامه
 2. گواهی ثبت اختراع مورد تائیدسازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران
 3. برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر بین المللی خوارزمی, فارابی , رازی
7 امتیاز 22
   امتیاز
-هر مقاله تا 7 امتیاز

-گواهی ثبت اختراع بین المللی تا 7 و داخلی تا 5 امتیاز
- برگزیدگی داخلی تا 3 و بین المللی تا 7 امتیاز
 
2 مقالات علمی – ترویجی مرتبط با پایان نامه - 6 امتیاز هر مقاله تا 3 امتیاز  
3 مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر ( داخلی یا خارجی ) - 4 امتیاز خارجی تا 2 وداخلی تا 1 امتیاز  
4 تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی - 4 امتیاز -  
5 کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد - 4 امتیاز عالی تا 4 وبسیار خوب تا 2 امتیاز  
حداقل وحداکثر امتیاز قابل محاسبه 7 40    
 
 جدول شماره 2- امتیازات آموزشی :
ردیف نوع فعالیت حداکثر امتیاز نحوه ارزیابی امتیاز مکتسبه
1 میانگین کل وکیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ( پیوسته وناپیوسته) 6 امتیاز مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه  
2 میانگین کل وکیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ( بدون احتساب نمره پایان نامه ) 5 امتیاز مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه  
3 طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی 3 امتیاز بیش از 8 نیمسال کارشناسی پیوسته و4 نیمسال کارشناسی ناپیوسته امتیاز تعلق نمی گیرد.  
4 طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد 3امتیاز بیش از 5 نیمسال امتیاز ندارد  
5 برگزیدگان المپیاد های علمی دانشجویی 5 امتیاز رتبه یک الی سه تا 5 امتیاز ، چهار تا شش 4 امتیاز ،هفت تا نه 3 امتیاز ، ده تا دوازده 2  امتیاز و سیزده تا پانزده یک امتیاز  
6 داشتن مدرک زبان معتبر 8 امتیاز طبق جدول همترازی مربوطه  
جمع 30    
 
 

تبصره 1:
احراز شرایط عمومی وضوابط اختصاصی شرط لازم برای بررسی درخواست پذیرش داوطلبان می باشد وکسب حداقل 7 امتیاز از مستندات مربوطه الزامی است وچنانچه داوطلبی در صورت راه یابی به مرحله مصاحبه علمی وفق نظر کمیته مصاحبه کننده موفق به کسب حداقل امتیاز نشود از فهرست داوطلبان واجد شرایط حذف خواهد شد.
تبصره 2 :
جداول امتیازات مصاحبه وارزیابی نمره زبان مطابق جدول همترازی آیین نامه اصلاحی (جداول ذیل)می باشند.


 
جدول شماره 3- امتیازات مصاحبه
امتیاز مکتسبه طبق نظر کمیته مصاحبه کننده حداکثر امتیاز شاخص ارزیابی ردیف
  3 امتیاز تسلط در تجزیه وتحلیل مساعل علمی وپاسخگویی به سوالات 1
  3امتیاز وسعت نظر ، نوآوری وکار آفرینی 2
  3امتیاز شخصیت ومتانت ونحوه تعامل 3
  3امتیاز نگرش واطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی 4
  3 امتیاز توانایی فن بیان وانتقال مطالب 5
  15امتیاز همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت های علمی اعضای گروه 6
  30 جمع  
 
 
 
جدول شماره 4 – همترازی نمرات آزمون های  زبان انگلیسی
حداکثر امتیاز TOLIMO TOEFL
computer
TOEFL   IBT IELTS MSRT
8 680-600 300-250 120-98 9-7 100-90
7 599-575 249-232 95-86 9/6-5/6 89-85
6 574-550 231-212 85-76 4/6-6 84-80
5 549-525 214-196 75-66 9/5-5/5 79-75
4 524-500 195-173 65-56 4/5-5 74-70
3 499-375 174-152 55-46 9/4-5/4 69-65
2 374-350 151-133 46-36 4/3-4 64-60
1 349-325 132-113 35-29 9/3-5/3 59-50
 
 
دقت :
1 -کلیه دانشجویان پذیرفته شده باید قبل از امتحان جامع دوره دکتری دارای گواهی قبولی در یکی از آزمون های زبان مورد قبول دانشگاه  با شند.
 1. - چنانچه متقاضی دارای نمره قبولی از آزمونهای جدول فوق با دو سال اعتبار( تا زمان ثبت نام ) باشد می تواند گواهی مربوطه را ارائه نماید .
3- در شرایط مساوی اولویت با دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری است .

مدارک مورد نیاز:
 1. درخواست کتبی متقاضی (فرم شماره4 -1).
 2. گواهی قبولی زبان انگلیسی ( در صورت گذراندن )
 3. تصویر گواهی کارشناسی و کارشناسی ارشد یک برگ و ریزنمرات تائید شده
 4. یک نسخه از تصویرتمام صفحات مقالات چاپ شده درمجلات و کنفرانس ها
 5. تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی یک برگ
 6. تصویر صفحه نتیجه ارزشیابی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد یک برگ
 7. تصویر چکیده پایان نامه
 8. عکس3*4 جدید
 9. تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای داوطلبان مرد یک برگ
 10. اصل و تصویر رسید بانکی به مبلغ 1000000ریال (یک میلیون ریال ) که بایستی به حساب شماره 968083260 نزد بانک تجارت شعبه بلوار خزر ساری کد شعبه 9680 به نام سایر درآمد های دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری واریز شود.
تبصره:
دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد باید گواهی اشتغال به تحصیل و تائید اتمام دوره مذبور تا پایان شهریور96 ( فرم شماره2) را ضمیمه نمایند همچنین ارسال ریز نمرات واحد های گذرانده (کارنامه) ضرورت دارد.


نکته­ی مهم:
 1. هر داوطلب مجاز است فقط در یک گرایش درکدرشته های روزانه مرتبط با رشته تحصیلی خود شرکت نماید.در صورت پذیرش نهایی ، تغییر گرایش امکان پذیر نمی باشد.پذیرش قطعی پذیرفته شدگان منوط به تائید صلاحیت عمومی انان توسط مراجع ذی صلاح وتائید نهایی سازمان سنجش وآموزش کشور می باشد ودر صورت عدم تایید در هر مرحله از تحصیل دانشگاه هیچ مسولیتی نخواهدداشت .
 1. چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، برگزاری مصاحبه، وتحصیل مشخص گرددکه داوطلب واجد شرایط آئین نامه شماره 67272/21 مورخ 18/4/93 نبوده است ویا در مدارک ارائه شده خدشه ای وجود داشته باشد از شرکت در مصاحبه یا ادامه تحصیل در هر مرحله ای که باشد جلوگیری به عمل آمده و مطابق مقررات باوی رفتار خواهد شد.

نكات مهم درمراحل ثبت نام الكترونيك :
 1. ارسال درخواست از طريق ايميل به صندوق tahsilat.takmili.sari@gmail.com با ارسال نام و نام خانوادگي - كد ملي و – شماره تلفن ثابت و همراه - شماره شناسنامه – رشته تحصيلي كارشناسي ارشد و رشته دکتری مورد تقاضا )هر كدام در يك سطر)و پیوست کردن اسکن فیش بانکی جهت صدور يوزرنيم و پسورد و صدور مجوز ثبت نام الكترونيكي . مجوز ثبت نام حداكثر در مدت 48 ساعت صدور و به ايميل متقاضي ارسال خواهد شد. توصيه مي گردد متقاضيان محترم دراولين فرصت نسبت به درخواست مجوز اقدام نمايند.
 2. ضروري است در فيلد موضوع ايميل عنوان " درخواست مجوز ثبت نام الكترونيك جهت پذيرش بدون آزمون دكتري" ذكر گردد.
 3. پس از دریافت یوزرپسورد و مجوز ثبت نام الکترونیکی مراجعه به آدرس http://85.185.105.102/samaweb/applicantlogin.asp نرم افزار ثبت نام الكترونيكي وتكميل فرم مشخصات فردي و ارسال (آپلود) نسخه اسكن شده مدارك مورد نياز ثبت نام (موارد فوق الذكر) با توجه و مطالعه راهنماي ثبت نام الكترونيكي (راهنمای سیستم در همان صفحه)
 4. درخصوص مقالات چاپ شده در مجلات و کنفرانس ها آپلود صفحه اول و دوم کفایت می کند . بدیهی است نسخه کامل مقالات درروز مصاحبه بایستی ارایه شوند.
 5. در مورد مقالات پذیرش قطعی شده آپلود نسخه اسکن شده پذیرش ضروری است .
 6. اخذ كد رهگيري و چاپ صفحه مربوطه و نگهداري آن تا زمان بررسي مدارك و اعلام نتايج .
 7. اصل مستندات ارسال(آپلود) شده را بايستي متقاضيان پس از دعوت به مصاحبه درروز مصا حبه به همراه داشته باشند . بنابر اين در حفظ و نگهداري نسخه اصلي کلیه مدارك دقت لازم بعمل آيد.
 8. آخرین مهلت درخواست مجوز ثبت نام الکترونیکی تا پایان وقت اداری روز شنبه 30اردیبهشت  96 می باشد.
 9. آخرین مهلت تکمیل ثبت نام الکترونیکی و آپلود مستندات پایان وقت اداری روز چهارشنبه 10 خرداد 96 می باشد.
 10. تاریخ های فوق قابل تمدید نیست .

جهت رفع اشکالات احتمالی و پاسخ به سوالات متقاضیان می توانند با ارسال شماره تماس وطرح مشکل به ایمیل فوق تماس بگیرند.
جهت اطلاعات تکمیلی و مراحل آتی توصیه میگردد روزانه به اخبار دانشگاه یا اطلاعیه های درج شده در صفحه معاونت آموزشی دانشگاه مراجعه فرمایند.
دانلود فرم شماره 1
دانلود فرم شماره 2
دانلود فرم شماره 3
دانلود فرم شماره 4
 
 
 
   1396/3/17 15:55

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
1/10 (تعداد آرا 1 نفر )