اعضای گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری منصوب شدند

صفحه نخست » Uncategorized » اعضای گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری منصوب شدند

اعضای گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی، طی صدور احکامی از سوی دکتر پیردشتی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، دکتر  سید مجتبی مجاویان، دکتر زینب جعفریان، دکتر حسین اورجی به عنوان اعضای گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری منصوب شدند.

در متن احکام اعضای گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه چنین آمده است:

به استناد به بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی از تاریخ ۹۷/۶/۱۴ به مدت یک سال به عنوان عضو ثابت گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری منصوب می شوید امید است در سایه الطاف الهی در امور محوله موفق باشید.

روابط عمومی دانشگاه انتصاب شایسته دکتر سید مجتبی مجاویان، دکتر زینب جعفریان، دکتر حسین اورجی را صمیمانه تبریک گفته و موفقیت و سلامتی ایشان را از درگاه ایزدمنان خواستار است.

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم