عنوان

صفحه نخست » Uncategorized » اولین اردوی انجمن طبیعت گردی و کوهنوردی کارکنان و اعضای هیات علمی خانم دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، اولین اردوی انجمن طبیعت گردی و کوهنوردی کارکنان و اعضای هیات علمی خانم  دانشگاه،  در آبشار اوبن (سنگده) برگزار شد.