فراخوان اولین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی

قابل توجه پژوهشگران محترم

مرکز پژوهش های میان رشته ای قرآن و علوم طبیعی دانشگاه  علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در نظر دارد اولین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی را در اسفند ماه ۹۷ برگزار نماید. با توجه به اینکه همایش و مقالات پذیرش شده مورد تایید پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  (ISC) می باشد لذا از همه اساتید؛دانشجویان و کارکنان پژوهشگر دانشگاه جهت شرکت در همایش و ارسال مقالات دعوت به عمل می آید.

آدرس سایت همایش

http://qans.sanru.ac.ir/fa/

 

image_pdfimage_print