آگهی فراخوان ارزیابی توان اجرائی پیمانکاران
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در نظر دارد بخش سفت کاری، نازک کاری و فاز اول و دوم تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی پروژه ساختمان تحصیلات تکمیلی دانشگاه را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط که دارای حداقل رتبه 5 ابنیه باشند، واگذار نماید.
مشخصات کلی پروژه عبارتست از:
مساحت بنا حدود 1075 متر مربع، اسکلت بتنی، 3 طبقه (2 طبقه بالای همکف) و با برآورد حدود 10.380.000.000 ریال می باشد.
محل احداث پروژه کیلومتر 9 جاده دریا واقع در شهرستان ساری است. لذا از پیمانکاران واجد شرایط که دارای تجربه کافی در کارهای مشابه و همچنین توان مالی لازم برخوردار می باشند دعوت به عمل می اید که اسناد ارزیابی فنی و بازرگانی را این دانشگاه دریافت و حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ این آگاهی مدارک خویش را به آدرس ساری، جاده فرح آباد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری کد پستی68984 _48181 اداره کارپردازی تحویل نمایند.
بدیهی است هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
   1396/4/12 08:59

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )