بازدید سرپرست دانشگاه از طرح های عمرانی دانشگاه

صفحه نخست » اخبار و رویدادها » بازدید سرپرست دانشگاه از طرح های عمرانی دانشگاه

بازدید سرپرست دانشگاه از طرح های عمرانی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی, دکتر تیموری صبح امروز از طرح های عمرانی دانشگاه بازدید نمود.