عنوان

صفحه نخست » Uncategorized » بازدید سرپرست دانشگاه از محل برگزاری امتحانات دانشکده علوم زراعی (گزارش تصویری)

به گزارش روابط عمومی، ظهر امروز دکتر تیموری از محل برگزاری امتحانات دانشکده علوم زراعی بازدید نمود.