بازدید سرپرست دانشگاه از محل برگزاری امتحانات دانشکده علوم زراعی (گزارش تصویری)

صفحه نخست » Uncategorized » بازدید سرپرست دانشگاه از محل برگزاری امتحانات دانشکده علوم زراعی (گزارش تصویری)

بازدید سرپرست دانشگاه از محل برگزاری امتحانات دانشکده علوم زراعی (گزارش تصویری)

به گزارش روابط عمومی، ظهر امروز دکتر تیموری از محل برگزاری امتحانات دانشکده علوم زراعی بازدید نمود.