بازدید سرپرست دانشگاه از مزارع آموزشی و پژوهشی دانشگاه

صفحه نخست » اخبار و رویدادها » بازدید سرپرست دانشگاه از مزارع آموزشی و پژوهشی دانشگاه

بازدید سرپرست دانشگاه از مزارع آموزشی و پژوهشی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، سرپرست دانشگاه  از مزارع آموزشی و پژوهشی دانشگاه دیدن نمود.

گفتنی است؛ صبح امروز دکتر تیموری به منظور آشنایی با روند کاری مزارع آموزشی و پژوهشی دانشگاه و همچنین ساماندهی آنها، از این مزارع بازدید بعمل آورد.