بازدید هیات رئیسه دانشگاه از دانشکده منابع طبیعی

صفحه نخست » Uncategorized » بازدید هیات رئیسه دانشگاه از دانشکده منابع طبیعی

بازدید هیات رئیسه دانشگاه از دانشکده منابع طبیعی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، ظهر امروز هیات رئیسه دانشگاه از امکانات آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاه های دانشکده منابع طبیعی  بازدید بعمل آوردند.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم