ثبت نام وام ضروری ویژه دکتری

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع دکتری می رساند ،ثبت نام وام ضروری ویژه دکتری برای دانشجویان ماقبل ۹۶که از وام ضروری ویژه استفاده ننموده اند ،از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۰آغاز وتا تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ادامه دارد. خواهشمند است نسبت به درخواست وام وارائه فرمهای مربوطه  در زمان مقرر اقدام فرمایید .
 
ازآنجاییکه وام ضروری ویژه دکتری فقط یکبار به دانشجویان تعلق می گیرد لذا دانشجویان ورودی ۹۵وماقبل درصورتی که از این وام استفاده نکرده اند می توانند  فرم وام ضروری ویژه دکتری را تکمیل نموده وهمراه با فاکتور ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ازتاریخ ۲۰ / ۰۷ / ۱۳۹۷لغایت ۱۰ / ۰۸ / ۱۳۹۷به اداره رفاه تحویل نمایند.

 

برای دریافت فرم ثبت نام بر روی furm کلیک نمایید

image_pdfimage_print