دفتربازرسی و پاسخگویی به شکایات

دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه

سید عزیز اسماعیلی مرمتی

 مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حقوق

مسئول دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه  

تلفن مستقیم : ۳۳۶۸۸۰۵۸

داخلی : ۲۰۶۲