دفتر حقوقی

  • مدیرحقوقی دانشگاه : سید عزیز اسماعیلی مرمتی
  • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حقوق
  • تلفن مستقیم : ۳۳۶۸۸۰۵۸
  • داخلی : ۲۰۶۲