عنوان

صفحه نخست » Uncategorized » دومین دانشجوی دکتری در رشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه از رساله خود دفاع کرد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، زهرا نعمت الهی با راهنمایی دکتر سید علی حسینی یکانی و مشاوره دکتر حمید امیرنژاد از رساله دکتری خود در رشته اقتصاد کشاورزی با عنوان مدیریت ریسک تغییر اقلیم در بخش کشاورزی با استفاده از ابزارهای مستقه شاخص­های هواشناسی (مطالعه موردی: شیراز) در دانشگاه دفاع کرد.

این دانشجو اظهار داشت؛ بخش کشاورزی همواره در معرض ریسک­های مختلف قرار داشته است. در این بین، ریسک ناشی از تغییرات آب و هوا، از جمله مواردی است که عملکرد و فعالیت در این بخش را به شدت تحت تأثیر قرار می­دهد.

زهرا نعمت الهی افزود؛ در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، کشاورزان یا مدیران واحدهای کشاورزی، از گزینه­ های حمایتی چندانی جهت مواجهه با این ریسک برخوردار نمی باشند. قراردادهای مبتنی بر شاخص­ های هواشناسی و قابل مبادله در بورس، از جمله ابزارهای نوینی ب­شمار می­روند که از سال ۱۹۹۷، در بازارهای بورس مطرح دنیا معرفی شده­ اند و به سرعت مورد توجه محققان قرار گرفته و حجم زیادی از پژوهش­های حوزه مدیریت ریسک را به خود اختصاص داده­ اند. با این حال در داخل کشور تاکنون بحث بورس آب و هوا و طراحی و قیمت­گذاری قراردادهای مبتنی بر شاخص ­های هواشناسی، مطرح نشده است.لذا در این پژوهش، ضمن معرفی ساز و کار بورس آب و هوا و قراردادهای اختیار معامله مبتنی بر شاخص­ های هواشناسی، به طراحی و قیمت گذاری قراردادهای اختیار معامله مبتنی بر دما و بارش در شیراز پرداخته شده است.

وی گفت؛ در این پژوهش، منظور از طراحی قراردادهای اختیار معامله آب و هوایی، تعیین مشخصات قراردادهای اختیار مربوط به دو شاخص مهم دما و بارش یعنی نوع قرارداد، دوره قرارداد، ایستگاه هواشناسی، شاخص هم‌پیوند با قرارداد، سطح توافقی شاخص، غرامت یک واحد تغییر در شاخص و قیمت اختیار می‌باشد. انتخاب قراردادهای اختیار معامله دما و بارش از بین دیگر قراردادهای اختیار معامله آب و هوا در تحقیق حاضر، با توجه به اهمیت بالای ریسک تغییرات این دو شاخص نسبت به تغییرات دیگر شاخص‌های آب و هوایی بر تولید بخش کشاورزی صورت گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید.