ضیافت افطاری در دانشکده منابع طبیعی برگزار گردید

صفحه نخست » Uncategorized » ضیافت افطاری در دانشکده منابع طبیعی برگزار گردید

ضیافت افطاری در دانشکده منابع طبیعی برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در شب بیست و پنجم ماه مبارک رمضان، ضیافت افطاری به همت تنی چند از اعضای هئیت علمی در دانشکده منابع طبیعی برگزار گردید.

گفتنی است؛ در این ضیافت سرپرست دانشگاه، کارکنان و اعضای هئیت علمی و همچنین خانواده های محترم آنها حضور داشتند.