مدیر حوزه ریاست دانشگاه

مدیر حوزه ریاست دانشگاه

دکتر علیرضا جعفری سیادی


تلفکس: ۰۱۱۳۳۶۸۷۷۱۵

شرح اقدامات و وظایف :

• انجام امور اداری و دفتری رئیس دانشگاه در رابطه با ارتباطات داخلی و بین المللی و دانشگاهی
• دریافت مکاتبات واحدهای دانشگاه و صدور ابلاغ کلیه مکاتبات، دستورات و نظرات رئیس دانشگاه به واحدهای دانشگاهی و مؤسسات و سازمان های خارج از دانشگاه
• انجام هماهنگی در ملاقاتهای عمومی رئیس دانشگاه با ارباب رجوع
• هماهنگی در امور جاری دفتر
• انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه
• انجام هماهنگی های لازم با کلیه معاونتها و واحدهای زیرمجموعه
• برنامه­ ریزی و برگزاری جلسات، همایش­ها و گردهمایی­ها از قبیل جلسات هیأت رئیسه، شورای دانشگاه، جلسات مدیران دانشگاه و ….
• برنامه ریزی و هماهنگی­های لازم جهت بازدید ریاست دانشگاه از مراکز و واحدهای تابعه دانشگاه
• ارجاع نامه ­ها و تهیه پاسخ نامه­ های واصله و …
• پیگیری، راهنمایی و رفع مشکلات مراجعانی که نیاز به مساعدت و مددکاری دارند.
• راهنمایی و پیگیری امور افراد مراجعه کننده به دفتر و …