“مسابقه کتابخوانی اربعین حسینی”

“مسابقه کتابخوانی اربعین حسینی”

دانشجویان عزیز می توانند جهت ثبت نام و دریافت کتاب به دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه مراجعه فرمایید.
منبع آزمون:
کتاب” از حسین (ع) تا مهدی (عج) مولف؛ محمد رضا فوادیان
زمان: دوشنبه ۱۴ / ۸ / ۹۷ ساعت ۱۰ الی ۱۰:۳۰ سالن ۳۰۲
جوایز:
نفر اول :مبلغ یکصد هزار تومان
نفر دوم: هشتاد هزار تومان
نفر سوم: شصت هزار تومان
نفر چهارم:پنجاه هزار تومان
نفر پنجم: چهل هزار تومان

معاونت فرهنگی، دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشکاه

image_pdfimage_print