مسابقه کتابخوانی مرکز کارآفرینی (ویژه دانشجویان)

مرکز کارآفرینی دانشگاه با همکاری کانون کارآفرینی برگزار می نماید:

مسابقه کتابخوانی (ویژه دانشجویان) با محوریت خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی

 

image_pdfimage_print