نشست دکتر تیموری رئیس دانشگاه با محمدی معاون سیمای صدا و سیمای استان مازندران

صفحه نخست » Uncategorized » نشست دکتر تیموری رئیس دانشگاه با محمدی معاون سیمای صدا و سیمای استان مازندران

نشست دکتر تیموری رئیس دانشگاه با محمدی معاون سیمای صدا و سیمای استان مازندران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر تیموری رئیس دانشگاه با محمدی معاون سیمای صدا و سیمای استان مازندران نشستی را در جهت همکاری های دوجانبه در دفتر ریاست دانشگاه برگزار نمود.