نشست دکتر تیموری رئیس دانشگاه با دکتر یوسف نژاد نماینده مردم شهرستان ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی

صفحه نخست » Uncategorized » نشست دکتر تیموری رئیس دانشگاه با دکتر یوسف نژاد نماینده مردم شهرستان ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی

نشست دکتر تیموری رئیس دانشگاه با دکتر یوسف نژاد نماینده مردم شهرستان ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نشست دکتر تیموری رئیس دانشگاه و دکتر یوسف نژاد نماینده مردم شهرستان ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی در  دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.