نشست روسای دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ایرانی عضو اتحادیه دانشگاه های دریای خزر برگزار شد

صفحه نخست » اخبار و رویدادها » نشست روسای دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ایرانی عضو اتحادیه دانشگاه های دریای خزر برگزار شد

نشست روسای دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ایرانی عضو اتحادیه دانشگاه های دریای خزر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دنشگاه، نشست روسای دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ایرانی عضو اتحادیه دانشگاه های دریای خزر با حضور دکتر تیموری رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی و سایر روسای دانشگاه های عضو اتحادیه در دانشگاه نوشیروانی بابل برگزار گردید.