کانال اطلاع رسانی اخبار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در پیامرسان سروش

دانشگاهیان عزیز می توانند اخبار و اطلاعیه های دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری را در پیامرسان سروش از طریق آدرس ذیل دریافت نمایند.

http://sapp.ir/sanru.ac.ir

image_pdfimage_print