گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه برگزار می کند: راه های پیشرفت اقتصاد استان مازندران بر پایه تعامل با اقتصاد جهانی

 گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه برگزار می کند: راه های پیشرفت اقتصاد استان مازندران بر پایه تعامل با اقتصاد جهانی 

با حضور پروفسور اکبر مأنوسی، استاد کرسی MBA در دانشگاه کارلتون اتاوا و رئیس انجمن بازرگانی کانادا و ایران

مکان: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

زمان؛ دوشنبه ۷ آبان ۹۷ ساعت ۱۵تا ۱۷

image_pdfimage_print