گزارش تصویری از نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری مناطق دو، پنج وشش

صفحه نخست » گزارش تصویری » گزارش تصویری از نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری مناطق دو، پنج وشش

گزارش تصویری از نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری مناطق دو، پنج وشش

به گزارش روابط عمومی، نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری مناطق دو، پنج وشش با حضور دکتر تیموری ریاست دانشگاه و دکتر عبدالهی نژاد  مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه در حال برگزاریست.