تکریم ارباب رجوع
فرم نظرسنجی از ارباب رجوع

" رسول اکرم (ص): هر کس برادر مسلمان خود را با کلمه ای لطف آمیز تکریم کند و غم را بزداید همواره در سایه جاودان لطف الهی است."

ارسال به: :
ارباب رجوع: :
نام و نام خانوادگی :
شماره تماس :
آدرس پست الکترونیک :
نحوه اطلاع رسانی و راهنمایی لازم برای انجام اقدامات مورد نیاز درخواست به شما در چه سطحی بوده است؟ :

کیفیت پاسخگویی کارکنان به شما چگونه بوده است؟ :

رفتار کارشناس مربوطه با شما تا چه اندازه احترام آمیز بوده است؟ :

خدمات ارائه شده به جنابعالی در چه سطحی بوده است؟ :

نظم و انضباط کارکنان در چه سطحی بوده است؟ :

نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند، وارد نمایید :
چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است، لطفاً آن را ذکر نمایید :
نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور وارد نمایید :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :