نظر سنجی دانشجویان ورودی جدید کارشناسی
1- میزان رضایت مندی شما از اطلاع رسانی در خصوص ثبت نام از طریق فضای مجازی و پیامک
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

میزان رضایت مندی شما از اطلاع رسانی در خصوص ثبت نام از طریق درگاه اینترنتی دانشگاه
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف

3-میزان رضایتمندی شما از فرایند ثبت نام اینترنتی
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف

4-میزان رضایتمندی شما از نحوه راهنمایی جهت حضور در محل ثبت نام از درب ورودی دانشگاه محل نگهبانی تا سالن ثبت نام
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف

5-میزان رضایتمندی شما از چرخه کار در فرایند ثبت نام
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف

6-میزان رضایت مندی شما از نحوه برخورد کارگزاران ثبت نام
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف

بیشترین رضایت شما از کدام بخش ثبت نام است؟
کارشناس حراست
کارشناس نظام وظیفه
کارشناس تاییدیه های تحصیلی
کارشناسان مرکز مشاوره و آزمایشهای پزشکی
کارشناس مرکز کارآفرینی
کارشناس امور مالی
کارشناس کارت دانشجویی
کارشناس بخش دانشجویی، رفاه و بیمه
کارشناس کمیسیون موارد خاص
کارشناس روابط عمومی
کارشناس دانشکده مهندسی زراعی
کارشناس دانشکده علوم زراعی
کارشناس دانشکده علوم دامی و شیلات
کارشناس دانشکده منابع طبیعی ساری
کارشناس خوابگاه دانشجویی

کمترین رضایت مندی شما از کدام بخش ثبت نامم است؟
کارشناس حراست
کارشناس نظام وظیفه
کارشناس تاییدیه های تحصیلی
کارشناس روابط عمومی
کارشناسان مرکز مشاوره و آزمایشهای پزشکی
کارشناس مرکز کارآفرینی
کارشناس امور مالی
کارشناس کارت دانشجویی
کارشناس بخش دانشجویی، رفاه و بیمه
کارشناس کمیسیون موارد خاص
کارشناس دانشکده مهندسی زراعی
کارشناس دانشکده علوم زراعی
کارشناس دانشکده دامی و شیلات
کارشناس دانشکده منابع طبیعی ساری
کارشناس خوابگاه دانشجویی

9- ارزیابی کلی شما از ثبت نام اینترنتی و حضوری
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیفخانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )