فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/userfiles/temp/bbec5ce71948cc172de477e1c8d0f5cd.jpg
نام و نام خانوادگی : 
حسین مرادی 
نام پدر : 
محمد 
محل تولد : 
ساری 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
فیزیولوژی گیاهی بیوتکنولوژی 
محل و سال اخذ مدرک : 
هلند 1388 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
باغبانی 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
00000 
نمابر : 
 
آدرس : 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری صندوق پستی 578 ساری 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
h.moradi@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
moradiho@yahoo.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 

              کارشناسی

1- ازدیاد نباتات

2- فیزیولوژی گیاهی

          کارشناسی ارشد

1- مواد تنظیم کننده ه رشد گیاهی

2- فیزیولوژی تنش های محیطی بر گیاهان

3-مارکر های مولکولی 

              دکتری

1- فیزیولوژی سلولی مولکولی پیشرفته

2- فیزیولوژی تنش ها

 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
مقایسه میزان آلیسین سیر منطقه اتو و سیر صورتی در دو منطقه کوهستانی و دشت (محل تصویب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – پایان یافته )
 
ایجاد کلکسیون گیاهان دارویی بر حسب خانواده گیاهی( محل تصویب پژوهشکده زیست فناوری – پایان یافته)
 
اثر تراکم کشت و مالچ در برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و مرفولوژی فلفل دلمه ای ( محل تصویب پژوهشکده زیست فناوری – پایان یافته)
 
اثر زمان برداشت و مدت انبارداری بر سنتز آنتوسیانین دو رقم از مرکبات خونی مورو و تاروکو (محل تصویب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – پایان یافته) 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 

 
 

 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات :