فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/gh.kiani/kiani.jpg
نام و نام خانوادگی : 
غفار کیانی 
نام پدر : 
 
محل تولد : 
 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
اصلاح نباتات 
محل و سال اخذ مدرک : 
دانشگاه مازندران 1388 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
اصلاح نباتات 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
3822569 
نمابر : 
3822569 
آدرس : 
ساری، خزرآباد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
gh.kiani@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
اصلاح برنج

 

انتخاب به کمک نشانگر (MAS)  
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
اصول اصلاح نباتات

 

آمار و احتمالات

 

طرح آزمایشات

 

آمار کاربردی

 

بیومتری  
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
1- ارزیابی ترکیب پذیری ارقام برنج از طریق لاین در تستر. امیربخش بلوچزهی

 

2- ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام انار از طریق AFLP. رضا نظیفی گلیردی

 

3- گزینش فنوتیپی و مولکولی ژن های اعاده کننده باروری در نسلهای درحال تفکیک برنج. مصطفی عیدی کهنکی

 

4- ارزیابی خوصیات زراعی، کیفی و هتروزیس در ارقام هیبرید برنج. امید محمدی

 

5- ریزازدیادی ارقام توت فرنگی و بررسی امکان پلی پلوئیدی در رقم وحشی منطقه. فریبا کجوری

 

6- گزینش فنوتیپی و مولکولی ارقام متحمل به شوری در برنج. محمد اسدی عبدالملکی

  
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
1. غفار کیانی. 1391. ارزیابی روابط ژنتیکی ارقام اصلاح شده برنج با استفاده از نشانگر RAPD . (خاتمه یافته)

2. قربانعلی نعمت زاده و غفار کیانی. 1389. تحلیل ژنتیکی ژن (های) اعاده کننده باروری در برنج برای سیتوپلاسم . (خاتمه یافته)

قربانعلی نعمت زاده و غفار کیانی. 1389. اصلاح و تولید لاین های جدید اعاده کننده باروری از طریق روش کلاسیک و هرمی کردن ژن های اعاده کننده باروری در برنج. (در حال انجام)

غفار کیانی و عباس حاجی پور. 1389. بررسی ترکیب پذیری ارقام محلی برنج. (خاتمه یافته)  
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
قربانعلی نعمت زاده، سید کمال کاظمی تبار، غلامعلی رنجبر و غفار کیانی. 1383. استفاده از فن آوری زیستی (بیوتکنولوژی) در اصلاح برنج.

 

قربانعلی نعمت زاده، احمد ولی زاده، مجید ستاری، محمد زمان نوری، مرتضی اولادی و غفار کیانی. 1385. اصلاح لاین نرعقیم برنج با نام پیشنهادی "نعمت A". موسسه تحقیقات برنج کشور- معاونت آمل  
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
غفار کیانی 1391. الگوی تفرق ژن عطر در برنج و انتخاب مولکولی برای آن. تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. 2(6): 71-65.

 

قربانعلی نعمت زاده و غفار کیانی . 1391. نشانمند کردن ژن های برگرداننده باروری در لاین ایرانی امیدبخش برنج DN-33-18. نشریه زراعت (پژوهش و سازندگی). 94: 103-95

 

ک. کتالانی، ق.ع. نعمت زاده، غ. کیانی، س.ح.ر. هاشمی. 1391. بررسی تجمیع ژن های مهم کنترل کننده صفات کمی و کیفی در برنج با استفاده از نشانگرهای مولکولی (MAS). پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 4 (9):53-41

 

غفار کیانی و قربانعلی نعمت زاده. 1391 بررسی مولکولی خلوص لاین‌هایCMS  برنج. نهال و بذر.

 

رضا طباطبائی، غفار کیانی 1390. بررسی عوامل کاری تیغه‌های روتوتیلر در عملیات خاکورزی باغات و شالیزارها. نشریه ماشین‌های کشاورزی1 (1) صفحات 40-34.

 

غفار کیانی، قربانعلی نعمت زاده، بهزاد قره یاضی و مجید ستاری. 1389. ارزیابی ژن cry1Ab در نسل‌های مختلف در حال تفکیک برنج. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. شماره 42 دوره 3. 

  
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
Kiani, G. 2012. Gh. Kiani, Gh. A. Nematzadeh, B. Ghareyazie, M. Sattari. Pyramiding of cry1Ab and fgr Genes in Two Iranian Rice Cultivars Neda and Nemat. J. Agr. Sci. Tech. 14: 1087-1092.

 

Ghaffar KIANI, Ghorbanali NEMATZADEH. 2012. Correlation and Path Coefficient Studies in F2 Populations of Rice. Not Sci Biol, 4(2):124-127.

 

Kiani, G. 2012. Character association and path coefficient analysis of yield components in rice varieties. Res. on Crops 13 (2): 552-555.

 

Kiani, G. 2011. Genetic diversity analysis of Iranian improved rice cultivars through RAPD markers. Not. Sci. Biol. 3(3): 135-139

 

Kiani, G. 2011. Marker Aided Selection for Aroma in F2 Populations of Rice. Afric J. Biotechnol.  10 (71): 15845-15848.

 

Kiani, G. 2011. Diversity assessment among some restorer lines using agronomic traits in rice (Oryza sativa L.). Biharean Biologist 6(1): 1-4.

 

G.A. Nematzadeh and Kiani, G. 2010. Genetic Analysis of Fertility Restoration Genes for WA-Type Cytoplasmic Male Sterility in Iranian Restorer Rice Line DN-33-18. Afric J. Biotechnol., 9 (38): 6273-6277.

  
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
مجتبی قاسمی، محمد مدرسی، غفار کیانی. 1391. بررسی اثرکاربرد سوپرجارب استاکوزورب بر روی برخی صفات رویشی نشاء گوجه فرنگی در شرایط گلخانهای. دومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. ملایر.

 

محمد اسدی عبدالملکی، غفار کیانی، محمدعلی ابراهیمی، سیدکمال کاظمی تبار . 1391. ارزیابی تحمل به شوری ارقام اصلاح شده برنج ایرانی در مرحله جوانه زنی. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذائی-فسا

 

رضا نظیفی، غفار کیانی، علی دهستانی، حمیدرضا هاشمی 1391. مقایسه سه روش استخراج DNA از گیاه انار. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی-مشهد

 

امیربخش بلوچزهی، غفار کیانی.1391. تجزیه و تحلیل همبستگی صفات زراعی در ارقام برنج. 15 همایش ملی برنج کشور-ساری

 

غفار کیانی . 1391. گروه‌بندی ارقام برنج با استفاده از نشانگر رپید. 15 همایش ملی برنج کشور-ساری

 

مصطفی عیدی ،غفار کیانی، قربانعلی نعمت زاده . 1391. بررسی همبستگی و ضرایب علیّت­ صفات مورفولوژیکی جمعیّت­های اعاده کننده باروری در برنج. 15 همایش ملی برنج کشور-ساری

 

غفار کیانی و علی قنبری. 1390. القای گل نر در خیار گلخانه‌ای با استفاده از نیترات نقره. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه اصفهان، 1356- 1358.

 

مجتبی قاسمی، محمد هدایت، غفار کیانی 1390. بررسی انواع بستر کشت تولید نشاء تحت تنش شوری در گوجه فرنگی رقم گیلاسی زرد. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان

 

قربانعلی نعمت زاده، مرتضی اولادی، غفار کیانی، عباس حاجی پور و سیدحمیدرضا هاشمی. 1389. اصلاح و معرفی رقم جدید برنج " قائم1" به روش کلاسیک. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه شهید بهشتی، تهران. 4-2 مرداد. صفحات: 545- 547.

 

قربانعلی نعمت زاده، مرتضی اولادی، غفار کیانی، عباس حاجی پور و سیدحمیدرضا هاشمی. 1389. اصلاح و معرفی رقم اعاده کننده باروری (پژوهش) با خصوصیات مرفوفیزیکوشیمیایی مطلوب در برنج. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه شهید بهشتی، تهران. 4-2 مرداد. صفحات: 533- 536.

 

قربانعلی نعمت زاده، مرتضی اولادی، غفار کیانی، عباس حاجی پور و سیدحمیدرضا هاشمی. 1389. اصلاح و معرفی رقم جدید برنج (قائم3) به روش کلاسیک. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه شهید بهشتی، تهران. 4-2 مرداد. صفحات: 542- 544. 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
قربانعلی نعمت زاده و غفار کیانی. 1384. اصلاح نباتات (روش های کلاسیک). انتشارات دانشگاه مازندران

 

قربانعلی نعمت زاده و غفار کیانی. اصلاح نباتات (روش های مولکولی). 1390. انتشارات  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

رضا طباطبائی و غفار کیانی. 1385. خاکورزی در کشاورزی پایدار. انتشارات فراغی. 194 صفحه. (ترجمه، چاپ شده)  
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
انجمن گیاهان داروئی 

  
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات :