فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/userfiles/temp/266a1dd10c9a85f9bc7a2f766d05a3e1.jpg
نام و نام خانوادگی : 
حمید دلدار 
نام پدر : 
حسن 
محل تولد : 
لاهیجان 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
علوم دامی 
محل و سال اخذ مدرک : 
دانشگاه تهران- 1388 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
علوم دامی 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
01133687565 
نمابر : 
01133687565 
آدرس : 
ساری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
h.deldar@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
hamiddeldar@gmail.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 

فیزیولوژی تولید مثل - هورمون شناسی -  روش های انجماد اسپرم- تولید  رویان آزمایشگاهی- تنظیم بیان ژن های کلیدی رویان پیش از لانه گزینی

 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
کارشناسی و کارشناسی ارشد
 1. هورمون شناسی
 2. بیوشیمی پیشرفته
 3. ایمنی شناسی
 4. فیزیولوژی پیشرفته
 5. تولیدمثل پیشرفته
 6. شناخت و کاربرد دستگاه های آزمایشگاهی
 7. تکنیک های تولید مثلی
 8. عوامل محیطی و تنش
 9. دامپروری عمومی 
 10. پرورش بز
 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 

1.      مشاور در پایان نامه مهیار رحیمی با عنوان اثرات تغذیه محیط کشت مخمری مکمل بر توسعه دستگاه گوارش، فراسنجه های خونی و عملکرد گوساله های نر هلشتاین، سال 90

2.      مشاور در پایان نامه کسری احمدیان با عنوان ارزیابی تنوع ژنتیکی روابط فیلو ژنتیکی مرغان بومی ایران بر مبنای توالی ناحیه D-Loop از DNA میتوکندریایی، سال 90

3.      مشاور در پایان نامه فاطمه اباذری فیروز جاه با عنوان تاثیر سطوح مختلف پودر آویشن در جیره کم پروتئین بر عملکرد صفات لاشه فراسنجه های خونی و جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی، سال 90

4.      مشاور در پایان نامه پونه مدنی شاهان دشتی با عنوان تاثیر استفاده از منابع و سطوح مختف سلنیوم و ویتامین E بر عملکرد، پاسخ ایمنی و پایداری گوشت در جوجه های گوشتی، سال 90

5.      مشاور در پایان نامه نورالدین مرادی با عنوان تعیین چند شکلی های آللی در ژن پروتئین پریون در گوسفند های نژاد زل و نائینی، سال 90

6.       مشاور در پایان نامه داود مرادی قرقانی با عنوان ارزیابی تنوع ژنتیکی در بز های ترکی، عربی، لری با استفاده از نشانگر های ریز ماهواره، سال 91

7.      مشاور در پایان نامه سعیده ابدالی براباد با عنوان تاثیر مخمر ماکرومایسیس سرویسیه، مانان الیگوساکارید و بتا گلوکان بر عملکرد، برخی ویژگی های لاشه، کیفیت گوشت و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی، سال 91

8.      مشاور در پایان نامه سارا بهشتی مقدم با عنوان تاثیر مقادیر مختلف عصاره پودر شده چای کوهی بر عملکرد، ویژگی های لاشه، کیفیت گوشت و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی، سال 91

9.      مشاور در پایان نامه مهدیه بی لی چی با عنوان مقایسه چند شکلی های تک نوکلئوتیدی جایگاه ژن هاTLR9  و TLR4 و همبستگی این جایگاه ها با صفات تولیدی در نژادهای گوسفند بلوچی و نائینی، سال 91

10.  مشاور در پایان نامه سلیمه یزدانی با عنوان مقادیر مختلف ژل آلوورا بر عملکرد، ویژگی های لاشه، فراسنجه های خونی و کیفیت فیزیکی و شیمیایی جوجه های گوشتی، سال 91

11.  راهنمای پایان نامه محمد ولی اله پور امیری با عنوان تاثیر ژل رویال بر بلوغ برون تنی اووسایت گوسفند، سال 91

12.  راهنمای پایان نامه نسترن کرمی پور با عنوان تاثیر غلظت های مختلف اسید لینولئیک کنژوگه بر بلوغ برون تنی اووسایت گوسفند، سال 91

13.  مشاور در پایان نامه بهاره کاظم نیا با عنوان استفاده از دارچین و پرو بیوتیک در مرغ های تخم گذار های – لاین و بررسی اثرات آن روی عملکرد، خصوصیات کیفی و برخی فراسنجه های خونی، سال 92

14.  راهنمای پایان نامه علی رحیمی جاه با عنوان اثر تغذیه ال آرژنین بر چربی لاشه، رشد، فراسنجه های خون و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی آرین، سال 92

15.  راهنمای پایان نامه محبوبه اشتیاقی با عنوان تاثیر ژل رویال بر مسیر مختلف متابولیسم گلوکز در باروری برون تنی کمپلکس اووسایت کومولوس گوسفند، سال 92

16.  راهنمای پایان نامه مهدی اسماعیلی با عنوان بررسی تاثیر عصاره های گیاهی نعناع و عرق بهار نارنج بر عملکرد، اجزای لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی و شرایط تنش گرمایی، سال 92

17.  راهنمای پایان نامه الهه نعمتی با عنوان تاثیر روغن کتان بر باروری، نرخ جوجه درآوری و کیفیت تخم مرغ های مادر گوشتی، سال 93

18.  راهنمای پایان نامه پروانه مدنی شاهان دشتی با عنوان تاثیر استفاده از پودر گزنه و ساپونین بر عملکرد، کلسترل زرده، ویژگی های تخم مرغ و کیفیت جوجه مرغ های مادر گوشتی، سال 93

19.  راهنمای پایان نامه جواد روان بد با عنوان اثرات ال- ترئونین بر نرخ تخم گذاری، صفات کیفی تخم مرغ، در صد جوجه در آوری و کیفیت جوجه در مرغ های مادر گوشتی، سال 93

20.  راهنمای پایان نامه میثم قلی نژاد با عنوان تاثیر باقلا (Broad Bean) بر ویژگی های کمی و کیفی اسپرماتوزوئید قوچ زل مازندران، سال 94

21.  راهنمای پایان نامه مریم تقی پور شهبندی با عنوان تاثیر تزریق درون تخم مرغی مقادیر مختلف استات روی بر بیان برخی از ژن های مرتبط با رشد، سال 94

22.  راهنمای پایان نامه سمیرا محمدی با عنوان تاثیر ژل رویال بر بیان ژن های کد کننده آنزیم های
آنتی اکسیدان در بلوغ برون تنی اووسایت بز، سال 94

23.  راهنمای پایان نامه آذین وحدت با عنوان تاثیر هورمون رشد و هورمون های تیروئیدی بر تجزیه چربی ها در بلوغ برون تنی اووسایت بز، سال 94

24.  راهنمای پایان نامه مرجان اسماعیلی با عنوان تاثیر اسید چرب ژل رویال بر بیان ژن های مرتبط با بتا اکسیدان در بلوغ برون تنی اووسایت بز، سال 94

 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 1.  تاثیر جایگزینی ژله رویال با سرم جنین گاوی در تولید برون تنی رویان بز با تاکید بر بیان ژن های مرگ سلولی (در حال انجام)
 2. تاثیر اسید لینولیئک کنژوگه بر متابولیسم چربی اووسایت بز و تولید رویان برون تنی (در حال انجام)
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 1. همكار طرح، در طرح تحقيقاتي با عنوان تاثير منبع اسيدهاي چرب جيره بر كميت و كيفت مني و هورمونهاي توليدمثلي قوچهاي زندي در دو فصل جفتگيري و غير جفتگيري از سال 1382تا 1383.
 2. همكار طرح، در طرح تحقيقاتي با عنوان اثر غلظت‌هاي مختلف گلوكز، لاكتات و پيروات بر بيان ژن‌هاي GDF-9 و BMP-15 در بلوغ آزمايشگاهي اووسايت بز از سال 1386 تا 1388. (طرح مصوب صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری)
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 

 

1.      سلیمه یزدانی، زربخت انصاری پیرسرایی، حمید دلدار و سید علی جعفرپور.1994. تأثیر سطوح مختلف ژل آلوئه ورا و نئومایسین بر عملکرد، برخی ویژگیهای لاشه و کیفیت فیزیکی و شیمیایی گوشت جوجه های گوشتی. پژوهش نامه علوم طیور. 2: 20-9.

2.      سعیده ابدالی، زربخت انصاری پیرسرایی ، حمید دلدار ، منصور رضایی. 1994. تأثیر پروبیوتیک )مخمر ساکارومایسیس سرویسیه(، پریبیوتیک ها )الیگوساکاریدهای مانان و بتاگلوکان(  و آنتی بیوتیک نئومایسین بر عملکرد، برخی شاخص های کیفیت فیزیکی و شیمیایی گوشت و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی. نشریه دامپزشکی. 108: 97-90.

3.      سارا بهشتی مقدم ، زربخت انصاری پیرسرایی ، حمید دلدار ، سید علی جعفر پور.1994. تأثیر غلظت های مختلف عصاره گل راعی بر عملکرد، فراسنجه های خون و کیفیت فیزیکی و شیمیایی گوشت جوجه های گوشتی. نشریه علوم دامی. 107: 240-229.

4.      دیرنده ع، صابری فر ط، دلدار ح. 1393.اثر استرادیول 17-بتا بر بیان ژن آنزیم های استروژنیک و پروژستاژنیک در سلول های گرانولوزا گاوی در شرایط برون تنی. نشریه دامپزشکی. 105: 43-37

5.      نورالدین مرادی، قدرت رحیمی میانجی و حمید دلدار. 1392. شناسایی فرم های آللی حساس به بیماری اسکراپی در جایگاه ژنی پروتین پرایون در گوسفند نژاد ایران بلک و آرمان. پژوهش های تولیدات دامی. سال چهارم. 8: 78-85.

6.      محمد علی رمضانی، یدالله چاشنی دل، اسدالله تیموری یانسری و حمید دلدار. 1392. تاثیر سطوح مختلف پروتین قابل تجزیه به پروتین غیر قابل تجزیه در شکمبه بر عملکرد و ویژگی های لاشه بره های نر آمیخته. پژوهش های تولیدات دامی. سال چهارم. 8: 35-43.

7.     مهدی خدایی مطلق، احمد زارع شحنه، مرتضی دلیری، حمید کهرام، فرامرز قراگوزلو، حمید دلدار، مهدی ژندی. 1392. مطالعه اثر  دو نوع سرم هترو لوگوس بر قابلیت بلوغ و لقاح برون تنی اووسایت های گوسفند. مجله سلول و بافت. 4(2):223-217

8.     مهران نصرتي، حميد دلدار و بهمن نويد شاد. 1390. بررسي اثر پودر سير، پروبيوتيك پريمالاك و پري بيوتيك فرماكتو بر صفات توليدي و هزينه توليد در جوجه هاي گوشتي. پژوهش هاي توليدات دامي. سال دوم. شماره سوم. بهار و تابستان 90، 68-59.

9.      مهدي ژندي، آرمين توحيدي، احمد زارع شحنه، مهدي خدايي مطلق، حميد دلدار، امير اخلاقي. .1390. اثر فاكتور رشد شبه انسولين-يك در محيط كشت آزمايشگاهي بر قابليت تكوين رويان هاي گاوي توليد شده از اووسايت هاي تحت تنش گرمايي. پژوهش هاي توليدات دامي سال دوم. شماره چهارم، پاييز و زمستان 90، 47-35.

 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 

1-     Valiollahpoor Amiri M., Deldar H., Ansari Pirsaraei Z. 2015. Impact of supplementary royal jelly on in vitro maturation of sheep oocytes: genes involved in apoptosis and embryonic development. System Biology in Reproductive Medicine. Publish Onlline: 1-8.

2-    Deldar H., Zare Shahneh A., Zamiri M.J., Daliri M., Kohram H. 2015.GDF-9, BMP-15 and BAX gene expression of goat oocytes in vitro matured with different concentrations of energy substrates. Reproduction, Fertility and Development (Under Review).

3-     Eshtiyaghi M., Deldar H., Ansari Pirsaraei, Z., Shohre, B. 2015. Impact of royal jelly supplementation during in vitro oocyte maturation on ovine embryo development and expression of glucose metabolism-related genes. In Vitro Cellular and Developmental Biology- Animal. (Under Review).

4-    Dirandeh E., Roodbari A.R., Gholizadeh M., Deldar H., Masoumi R., Kazemifard M., Colazo M.G. Administration of prostaglandin F2α 14 d before initiating a G6G or a G7G timed artificial insemination protocol increased circulating progesterone prior to artificial insemination and reduced pregnancy loss in multiparous Holstein cows. Journal of Dairy Science, 98(8):5414-21.

5-     Veshkini A., Asadi H., Khadem A.A., Mohammadi-Sangcheshmeh A., & Sina Khazabi S., Aminafshar M, Deldar H., Soleimani M., Cinar M.U. 2015. Effect of Linolenic acid during in vitro maturation of ovine oocytes: embryonic developmental potential and mRNA abundances of genes involved in apoptosis. Journal of Assisted  Reproduction and Genetics, 32:653–659

6-      Daryabari H., A. Akhlaghi A. , Zamiri M. J., Rahimi Mianji G., Ansari Pirsaraei Z., Deldar H., and Eghbalian A. N. 2015. Oral administration of supplementary biotin differentially influences the fertility rate and oviductal expression of avidin and avidin-related protein-2 in low- and high-fertility broiler line hens. Poultry Science 94:289–295.

7-      Daryabari H., A. Akhlaghi A , Zamiri M. J., Rahimi Mianji G., Ansari Pirsaraei Z., Deldar H, Eghbalian A. N. 2014. Reproductive performance and oviductal expression of avidin and avidin-related protein-2 in young and old broiler breeder hens orally exposed to supplementary biotin. Poultry Science, 93 :2289–2295.

8-      Akhlaghi A., Jafari Ahangari Y., Navidshad B., Ansari Pirsaraei Z., Zhandi M., Deldar H., Rezvani M R., Dadpasand M., Hashemi S. R., Poureslami R., Peebles E. D. 2014. Improvements in semen quality, sperm fatty acids, and reproductive performance in aged Cobb 500 breeder roosters fed diets containing dried ginger rhizomes (Zingiber officinale). Poultry Science, 93:1236-1244.

9-     Sandra Cecconi, Gianna Rossi, Hamid Deldar, Valerio Cellini, Felice Patacchiola, Gaspare Carta, Guido Macchiarelli and Rita Canipari. 2013. Post-ovulatory ageing of mouse oocytes affects the distribution of specific spindle-associated proteins and Akt expression levels. Reproduction, Fertility and Development. 26:562-569.

10- Abbas Ghanbari Niaki, Navabe Zare Kokandeh, Hamid Deldar, Asghar Zare Kokandeh, Ramin Baghaie, 2013. Visceral Fat ABCG1, ABCG5 and Visfatin Gene Expression in Response to a Treadmill Running Program with or without a Liquid Pistachio- atlantica (Bene) Extraction in Female Rats. The Iranian Journal of Cardiac Surgery. 5:10-15

11- Akhlaghi, A., Rezvani, M. R., Atashi, H., Jafari Ahangari, Y., Jafarzadeh Shirazi, M. R., Deldar, H., Ghofrani Tabari, D., Daryabari, H., Safari, D., Mohammadi, M. and Mehrabi, R. 2013. Artificial insemination practice in British United Turkeys: a report in Iran. Iranian Journal of Veterinary Research, 2013, Vol. 14, No. 1, Pages 69-71.

12- Akhlaghi , Y. Jafari Ahangari , S. R. Hashemi , B. Navidshad , Z. Ansari Pirsaraei , H. Deldar ,M. R. Ebrahimi , M. Dadpasand , H. Atashi , and J. B. Liang. 2013. Prestorage in ovo injection of biological buffers: An approach to improve hatchability in long-term stored eggs. Pultry Science, 92 :874–881.

13- Akhlaghi A., M. J. Zamiri , Y. Jafari Ahangari , H. Atashi , Z. Ansari Pirsaraei , H. Deldar ,A. N. Eghbalian , A. A. Akhlaghi , B. Navidshad ,‖ K. Yussefi Kelarikolaei , and S. R. Hashemi. 2013. Oral exposure of broiler breeder hens to extra thyroxine modulates early adaptive immune responses in progeny chicks .Poultry Science, 92:1040–1049.

14- Akhlaghi, M. J. Zamiri, A. Zare Shahneh, Y. afari Ahangari, A. Nejati Javaremi, G. Rahimi Mianji, M. R. Mollasalehi, H. Shojaie, A. A. Akhlaghi, H. Deldar, H. Atashi, Z. Ansari Pirsaraei, and  M. Zhandi. 2012.  Maternal hyperthyroidism is associated with a decreased incidence of cold-induced ascites in broiler chickens. Poultry Science, 91 :1165–1172

15- Navabeh Zare-Kookandeh, Hamid Deldar, Abbass Ghanbari-Niaki, Zarbakht Ansari-Pirsaraei, Saleh Rahmati- Ahmadabad, Zahra Raoof. 2012. ABCGl gene responses to treadmill running with or without pistachio-atlantica in female rat. Irnian Journml of Health and Physical Activity. 3 (1), 1-6.

16- Saleh Rahmati- Ahmadabad, Zarbakht Ansari-Pirsaraei , Abbass Ghanbari-Niaki, Hamid Deldar, Navabeh Zare- Kookandeh, Fariba Shahandeh. 2012. Effect of 8 weeks of treadmill running with or without Pistachia atlantica liquid extraction on liver ABCG8 gene expression and cholesterol level in female rat. Irnian Journml of Health and Physical Activity. 3 (1), 38-43.

17- Abdollah Mohammadi-Sangcheshmeh, Masoud Soleimani, Hamid Deldar, Mohammad Salehi, Sara Soudi, Seyed Mahmoud Hashemi, Karl Schellander and Michael Hoelker. 2012. Prediction of oocyte developmental competence in ovine using glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PDH) activity determined at retrieval time. Journal of Assisted Reproduction and Genetic, 29:153–158.

18- Deldar Tajangookeh H., Zare Shahneh A., Zamiri M.J., Daliri M., Kohram H. 2011.Effect of different glucose, lactate and pyruvate concentrations on growth of granulosa cell. Aferican Journal of Biotechnology, 10(40): 7874-7877.

19- Navidshad B., Deldar H., Pourrahimi G. 2010. Correlation between serum lipoproteins and abdominal fat pad in broiler chickens. African Journal of Biotechnology 9(35): 5779-5783,

20- Deldar Tajangookeh H., Zare Shahneh A., Zamiri M.J., Daliri M., Kohram H. and Nejati-Javaremi A. 2009. Study of BMP-15 gene polymorphism in Iranian goats. Aferican Journal of Biotechnology. 8 (13): 2929-2932

21- Deldar Tajangookeh H., Zare Shahneh A., Moradi Shahrebabak M. and Shakeri M. 2007. Monthly variation of plasma concentrations of testosterone and thyroid hormones and reproductive characteristics in three breeds of Iranian fat-tailed rams throughout one year. Pakistan Journal of Biological Science, 10(19): 3420-3424.

22- Zare Shahneh A., Deldar Tajangookeh H., Sadeghi-Panah H. and Saki A. 2006. Effect of Controlled Internal Drug Release (CIDR) device treatment duration and eCG dose on reproductive performance of seasonally anestrous fat-tailed Iranian ewes. Pakistan Journal of Biological Science, 9(8): 1552-1555.

 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 

1.      مرجان اسماعیلی ، حمید دلدار، زربخت انصاري پیرسرایی، و عیسی  دیرنده . 1394. تأثیر اسید هاي چرب ژل رویال بر بلوغ برون تنی اووسیت بز. همایش پژوهش هاي نوین در علوم دامی. دانشگاه بیرجند،6 و 7خردادماه، بیرجند ، ایران.

2.      مریم تقی پور شهبندی، زربخت انصاری پیر سرایی، حمید دلدار، محمد کاظمی فرد. 1394. تأثیر سطوح مختلف ژل آلوئه ورا و نئومایسین بر عملکرد، برخی ویژگیهای لاشه و کیفیت فیزیکی و شیمیایی گوشت جوجه های گوشتی. اولین همايش ملي کشاورزی، محیط زيست و امنیت غذایي. اسفند ماه، دانشگاه جیرفت، جیرفت ، ایران.

3.      آذین وحدت، حمید دلدار، زربخت انصاری پیرسرایی.، وعیسی دیرنده. 1394 تأثیر هورمون رشد و هورمونهای تیروییدی بر بلوغ برون تنی اووسایت بز. همایش پژوهش هاي نوین در علوم دامی. دانشگاه بیرجند،6 و 7خردادماه، بیرجند ، ایران.

4.      میثم قلی نژاد، حمید دلدار ، بهرام شهره  ، علیرضا جعفري صیادي . 1394. تأثیر باقلا   (Broad Bean) بر ویژگیهاي کمی و خصوصیات فیزیکی بیضه، کیفی  اسپرماتوزوئید اپیدیدیمی قوچ زل. همایش پژوهش هاي نوین در علوم دامی. دانشگاه بیرجند،6 و 7خردادماه، بیرجند ، ایران.

5.      سمیرا محمدي حمید دلدار، زربخت انصاري پیرسرایی.، و بهرام  شهره . 1394.تاثیر ژله رویال بر بلوغ برون تنی اووسیت بز. همایش پژوهش هاي نوین در علوم دامی. دانشگاه بیرجند،6 و 7خردادماه، بیرجند ، ایران

6.       پروانه مدنی شاهاندشتی، زربخت انصاری پیرسرائی و حمید دلدار.1393. اثر افزودن پودر گزنه و ساپونین به جیره بر ویژگیهای تخم مرغ، نرخ جوجه درآوری و وزن جوجه مرغهای مادر گوشتی. ششمین کنگره علوم دامی ایران- تبریز – ایران.

7.      اشتیاقی، محبوبه، حمید دلدار ، انصاری پیراسرایی، زربخت، شهره، بهرام. 1393. تاثیر ژله رویال بر مسیر متابولیسم گلوکز در بلوغ و باروری برون تنی رویان. ششمین کنگره علوم دامی ایران- تبریز – ایران.

8.      الهه نعمتی، حمید دلدار، زربخت انصاري پیرسرایی. 1393. اثر روغن کتان بر نرخ جوجه درآوري، برخی ویژگیهاي تخم مرغ و وزن جوجه در مرغهاي مادر گوشتی. ششمین کنگره علوم دامی ایران- تبریز – ایران.

9.      مریم تقی پور، زربخت انصاری، حمید دلدار و محمد کاظمی فرد. 1393. تاثیر تزریق درون تخم مرغی استات روی جوجه در آوری. اولین همایش ملی کشاورزی  محیط زیست. دانشگاه جیرفت. جیرفت ایران.

 

10.  محمد علی رمضانی، یدالله چاشنی دل، اسدالله تیموری یانسری، حمید دلدار، سارا یوسفیان. 1393. اثر سطوح مختلف پروتین قابل تجزیه و غیر قابل تجزیه در شکمبه بر ویژگی های لاشه بره های نر آمیخته. همایش ملی توسعه پرورش گوسفند در حاشیه دریای مازندران.دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری . ساری. صص 476-471.

11.  محمد علی رمضانی، یدالله چاشنی دل، اسدالله تیموری یانسری، حمید دلدار، سارا یوسفیان. 1393. اثر سطوح مختلف پروتین قابل تجزیه و غیر قابل تجزیه در شکمبه بر عملکرد بره های نر آمیخته. همایش ملی توسعه پرورش گوسفند در حاشیه دریای مازندران.دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری . ساری. صص 467-470.

12.  محبوبه اشتیاقی، حمید دلدار، زربخت انصاري پيرسرائي،‌ بهرام شهره. 1393. تأثير ژله رويال بر مسير متابولیسم گلوکزدر بلوغ و باروری برون­تنی اووسايت گوسفند: آنزیم هیالورونان سنتاز (2). همایش ملی توسعه پرورش گوسفند در حاشیه دریای مازندران.دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری . ساری. صص 110-106.

13.  مهدی اسماعیلی، زربخت انصاری پیرسرایی، حمید دلدار. 1392. تاثیر عصاره های گیاهی نعناع، عرق بهار نارنج و نئومایسین بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی. اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. دانشگاه تبریز. صص 1-4.

14.  مهدی اسماعیلی، زربخت انصاری پیرسرایی، حمید دلدار. 1392. بررسی تاثیر عصاره های گیاهی نعناع، عرق بهار نارنج و نئومایسین بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی. نخستین همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی. دانشگاه تربت حیدریه. صص 91-95.

15.  ابدالی، سعیده، انصاری پیرسرایی، زربخت، رضایی، منصور، دلدار، حمید. 1392 « تاثیر مخمر ساکارومایسین  سرویسیه، مانان الیگوساکارید، بتا گلوکان و نئومایسین بر ضریب تبدیل خوراک و  کیفیت فیزیکی و شمیایی گوشت جوجه­های نر گوشتی»، همایش ملی دام و طیور شمال کشور-ساری-ایران.  صص. 1744- 1747.

16.  اشتیاقی، محبوبه، دلدار، حمید، انصاری پیراسرایی، زربخت، شهره، بهرام. 1392 «تاثیر ژله رویال بر بیان نسبی ژن PTGS در بلوغ برون تنی اووسایت گوسفند»، همایش ملی دام و طیور شمال کشور-ساری-ایران.  صص. 1729- 1732.

17.  اشتیاقی، محبوبه، دلدار، حمید، انصاری پیراسرایی، زربخت، شهره، بهرام. 1392 «تاثیر ژله رویال بر بیان نسبی ژن  P34cdc2در بلوغ برون تنی اووسایت گوسفند»، همایش ملی دام و طیور شمال کشور-ساری-ایران. صص. 1729- 1732.

18.  بهشتی مقدم، سارا، انصاری پیرسرایی، زربخت، دلدار، حمید، جعفرپور، سید علی. 1392 «تاثیر استفاده از مقادیر مختلف عصاره چای کوهی و آنتی بیوتیک نئومایسین بر ویژگی­های فیزیکی گوشت جوجه­های گوشت»، همایش ملی دام و طیور شمال کشور-ساری-ایران. صص. 1785- 1788.

19.  بی­لی­چی، مهدیه، رحیمی، قدرت، دلدار، حمید. 1392 «شناسایی فرم­های مختلف آللی در ژن TLR4 با استفاده از تکنیک SSCP-PCR در گوسفند نژاد نائینی، همایش ملی دام و طیور شمال کشور-ساری-ایران-صص. 1196-1200.

20.  دریاباری، حسین، ضمیری، محمدجواد، اخلاقی، امیر، رحیمی میانجی، قدرت...، آتشی، هادی، ملاصالحی، محمدرضا، شجاعی، حمید، اقبالیان، علی نقی، انصاری پیراسرایی، زربخت، دلدار، حمید، صفری، داوود. 1392. «اثر بیوتین بر باروری و جوجه در آوری مرغ­های لاین آرین»، همایش ملی دام و طیور شمال کشور-ساری-ایران.  صص. 1702- 1704.

21.  دریاباری، حسین، ضمیری، محمدجواد، اخلاقی، امیر، رحیمی میانجی، قدرت...، انصاری پیراسرایی، زربخت، دلدار، حمید، آتشی، هادی، ملاصالحی، محمدرضا، شجاعی، حمید، اقبالیان، علی نقی، صفری، داوود. 1392. «بیان نسبی ژن آویدین در بافت مخاطی پیوند­گاه رحمی- واژنی مرغ­های لاین آرین با باروری بالا و پایین»، همایش ملی دام و طیور شمال کشور-ساری-ایران. صص. 1709- 1712.

22.  رحیمی، علی، انصاری پیراسرایی، زربخت، دلدار، حمید، جعفری صیادی، علیرضا. 1392 «تاثیر سطوح مختلف ال- آرژنین جیره بر وزن بدن ارگان­های سیستم ایمنی در جوجه­های گوشتی آرین»، همایش ملی دام و طیور شمال کشور-ساری-ایران. صص. 1567- 1571.

23.  رحیمی، علی، انصاری پیراسرایی، زربخت، دلدار، حمید، جعفری صیادی، علیرضا. 1392 « تاثیر سطوح مختلف ال- آرژنین جیره بر فراسنجه­های خونی جوجه­های گوشتی سویه آرین»، همایش ملی دام و طیور شمال کشور-ساری-ایران.  صص. 1572- 1575.

24.  صفری، داوود، ضمیری، محمدجواد، اخلاقی، امیر، انصاری پیراسرایی، زربخت، رحیمی میانجی، قدرت...، دلدار، حمید، آتشی، هادی، ملاصالحی، محمدرضا، شجاعی، حمید، اقبالیان، علی نقی، دریاباری، حسین. 1392 «بیان نسبی ژن پروتیین وابسته به آویدین -2 در بافت مخاطی پیوند گاه رحمی- واژنی مرغ­های مسن لاین آرین با باروری بالا و پایین، همایش ملی دام و طیور شمال کشور-ساری-ایران. صص 1651- 1654.

25.  صفری، داوود، ضمیری، محمدجواد، اخلاقی، امیر، انصاری پیراسرایی، زربخت، رحیمی میانجی، قدرت...، آتشی، هادی، دلدار، حمید،، ملاصالحی، محمدرضا، شجاعی، حمید، اقبالیان، علی نقی، دریاباری، حسین. 1392. «اثر مکمل آشامیدنی بیوتین بر باروری و جوجه درآوری مرغ­های مسن لاین آرین، همایش ملی دام و طیور شمال کشور-ساری-ایران.  صص. 1655- 1658.

26.  کاظم­نیا، بهاره، رضایی، منصور، جعفری صیادی، علیرضا، دلدار، حمید. 1392 «تأثیر دارچین و پروبیوتیک بر عملکرد مرغ­های تخمک­گذار لگهورن در اواخر دوره تولید»، همایش ملی دام و طیور شمال کشور-ساری-ایران .صص. 210- 213.

27.  کاظم­نیا، بهاره، رضایی، منصور، جعفری صیادی، علیرضا، دلدار، حمید.1392 «تأثیر دارچین و پروبیوتیک بر کیفیت تخم­مرغ­های تخمک­گذار لگهورن در اواخر دوره تولید، همایش ملی دام و طیور شمال کشور-ساری-ایران. صص. 214- 217.

28.  کرمی­پور، دلدار، حمید، انصاری پیراسرایی، زربخت، ولی­الله­پور، محمد، محمدی سنگ چشمه، عبدا...، اخلاقی، امیر، خدایی مطلق، مهدی، ژندی، مهدی، پویان، حمیدرضا. 1392 «تاثیر اسیدلینولتیک کنژوگه بر بیان نسبی ژن­های HASII, STAR در بلوغ برون­تنی اووسایت گوسفند، همایش ملی دام و طیور شمال کشور-ساری-ایران. صص 1647- 1650.

29.  مرادی قرقاقی، داود، رحیمی، قدرت، دلدار، حمید. 1392« بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره در بزهای نژاد ترکی استان فارس، همایش ملی دام و طیور شمال کشور-ساری-ایران.  صص. 1384- 1387.

30.  ولی­الله­پور، محمد، دلدار، حمید، انصاری پیراسرایی، زربخت، کرمی­پور، نسترن، محمدی سنگ چشمه، عبدا...، اخلاقی، امیر، خدایی مطلق، مهدی، ژندی، مهدی، پویان، حمیدرضا. 1392 «تاثیر ژله رویال بر بیان نسبی ژن­های HASII, STAR در بلوغ برون­تنی اووسایت گوسفند، همایش ملی دام و طیور شمال کشور-ساری-ایران. صص. 1632- 1635.

31.  یزدانی، سلیمه، انصاری پیرسرایی، زربخت، دلدار، حمید، جعفرپور، سید علی، تقی­زاده، محسن. 1392« تاثیر استفاده از مقادیر مختلف ژله آلوورا و آنتی بیوتیک نئومایسین بر ویژگی های فیزیکی گوشت جوجه­های گوشتی»، همایش ملی دام و طیور شمال کشور-ساری-ایران. صص. 1757- 1760.

32.  نسترن كرمي پور، حميد دلدار و زربخت انصاري پير سرايي . 1391. تاثير غلظت هاي مختلف اسيد لينولئيك كنژوگه بر بلوغ برون تني اووسايت هاي گوسفند دالاق. همايش ملي پرورش و حفظ سرمايه هاي ژنتيكي گوسفندان زل و دالاق. دانشگاه گنبد كاووس. گنبد كاووس. 532-536

33.  محمد ولي الله پور، حميد دلدار و زربخت انصاري پير سرايي . 1391. تاثير ژله رويال بر بلوغ برون تني اووسايت هاي گوسفند دالاق. همايش ملي پرورش و حفظ سرمايه هاي ژنتيكي گوسفندان زل و دالاق. دانشگاه گنبد كاووس. گنبد كاووس. 527-531

34.  مهديه بيلي چي، قدرت الله رحيمي ميانجي، حميد دلدار. 1391. شناسايي فرم هاي مختلف آللي در ژن TLR9 با استفاده از تكنيك SSCP-PCR در گوسفند نژاد ناييني. سومين همايش بيوتكنولوژي كشاورزي ايران. مشهد. ايران. 422

35.  كسري احمديان، قدرت رحيمي، هادي سياح زاده، حميد دلدار، نرگس نظيفي. 1391. روابط فيلوژنيك مرغان بومب ايران بر مبناي توالي ناحيه D-Loop ميتوكندريايي. پنجمين كنگره علوم دامي ايران. دانشگاه صنعتي اصفهان. ايران. 551-547.

36.  كسري احمديان، قدرت رحيمي، هادي سياح زاده، حميد دلدار، نرگس نظيفي. 1391. ارزيابي تنوع ژنتيكي در جمعيت مرغان بومي ايران بر مبناي توالي يابي ناحيه D-Loop ميتوكندريايي. پنجمين كنگره علوم دامي ايران. دانشگاه صنعتي اصفهان. ايران. 552-556.

 

37.  نورالدين مرادي ، قدرت الله رحيمي، حميد دلدار، نرگس نظيفي، زهره يوسفي، طاهره ملك شاهدهي. 1391. چند شكلي هاي آللي در اگزون 3 ژن لپتين در گوسفند نژاد بلوچي. دوازدهمين كنگره ژنتيك ايران. تهران. ايران.

38.  نورالدين مرادي ، قدرت الله رحيمي، حميد دلدار، نرگس نظيفي. 1391. شناسايي فرم هاي مقاوم و حساس به بيماري اسكراپي در جايگاه ژني پروتين پرايون در گوسفند نژاد زل و ناييني. دوازدهمين كنگره ژنتيك ايران. تهران. ايران.

39.  ، نورالدين مرادي ، قدرت الله رحيمي، حميد دلدار، بهنام كامجو، مجتبي نجفي. 1390. شناسايي چند شكلي در جايگاه ژني گيرنده ملاتونين A1 (MTNR1A) در گوسفند نژاد زل و ناييني. هفتمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران. تهران، ايران.

40.  نورالدين مرادي ، قدرت الله رحيمي، حميد دلدار، وحيد يوسفي، فخرالدين فلاحتي و زهره يوسفي. 1390. شناسايي چند شكلي در جايگاه ژني FecGH  در گوسفند زل با استفاده از نشانگر هاي RFLP و SSCP. هفتمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران. تهران، ايران.

41.  نورالدين مرادي ، قدرت الله رحيمي، حميد دلدار. 1390. ارزيابي ژنتيكي كدون هاي 136، 154، 171 از اگزون 3 جايگاه ژني پروتين پرايون در گوسفند نژاد زل. هفتمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران. تهران، ايران.

42.  مهيار رحيمي، اسدالله تيموري يانسري، حميد دلدار. 1390 . اثرات مكمل سازي محيط كشت مخمري بر دستگاه گوارش، فراسنجه هاي خوني و عملكرد گوساله هاي هولشتاين. سومين همايش ملي انجمن هلشتاين ايران. موسسه تحقيقات علوم دامي كشور، كرج ، ايران.225-228.

43.  كسري احمديان، قدرت الله رحيمي، حميد دلدار، نورالدين مرادي و بهنام كامجو. عدم وقوع جهش براي نشانگر HinfI  در ناحيه DLoop ميتوكندريايي در مرغان بومي ايران. 1390. هفتمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران. تهران، ايران.

44.  امير اخلاقي، محمد رضا رضواني، هادي آتشي، حميد دلدار، دامون غفراني، حسين درياباري، داوود صفري، ميلاد محمدي، رضا محرابي. 1390. اولين گزارش از عمليات تلقيح مصنوعي بوقلمون هاي BUT در ايران. اولين همايش ملي نقش بيوتكنولوژي در علوم دامي. دانشگاه اصفهان، اصفهان، 1-4

45. حميد دلدار، احمد زارع شحنه، محمد جواد ضميري، مرتضي دليري، حميد كهرام، مهدي خدايي مطلق، زربخت انصاري پير سرايي، امير اخلاقي و مهدي ژندي .1390. تاثير پيش ماده هاي انرژي بر رشد سلول هاي سوماتيك كمپلكس اووسايت كومولوس بز. پنجمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي (غرب ايران)، 218-212.

46.  پونه مدنی شاهاندشتی، منصور رضائی، حمید دلدار و حمید رضا ابراهیمی.  1390. بررسی تاثیر اشکال و سطوح مختلف سلنیوم بر پایداري گوشت جوجه هاي گوشتی. پنجمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي (غرب ايران)، 640-637.

47.  مهدي خدایی مطلق، احمد زارع شحنه ، محمد مرادي شهربابک ، حمید دلدار. 1389 . اثر تب شیر بر برخی صفات تولیدمثلی در گاو هلشتاین. چهارمين كنگره علوم دامي كشور. كرج، ايران. 3905-3901.

48.  حميد دلدار، احمد زارع شحنه، محمد جواد ضميري ، مرتضي دليري ، زربخت انصاري ، مهدي خدايي، امير اخلاقي ، مهدي ژندي. 1389. اثر غلظتهاي مختلف گلوكز، لاكتات و پيروات بر بيان نسبي ژنهاي GDF-9، BMP-15 و BAX در بلوغ آزمايشگاهي اووسايت بز. چهارمين كنگره علوم دامي كشور. كرج، ايران. 3962-3958.

49.  امیر اخلاقی ، محمد جواد ضمیري ، احمد زارع شحنه، اردشیر نجاتی جوارمی ، یوسف جعفري آهنگري ، قدرت رحیمی میانجی، زربخت انصاري پیرسرایی ، حمید دلدار. 1389. اثر کم کاري و پرکاري موقت غده تیرویید پس از آغاز بلوغ جنسی بر برخی فرآسنجه هاي تخمدانی تولید تخم مرغ و کیفیت جوجه هاي تولیدي مرغهاي لاین آرین. چهارمين كنگره علوم دامي كشور. كرج، ايران. 3735-3732.

50.  مهدي خدايي مطلق، احمد زارع شحنه، محمد مرادي شهربابك، حميد دلدار، مهدي گنج خانلو و مهدي ژندي. 1389. اثر جفت ماندگي بر تعداد روزهاي باز، فاصله گوساله زايي، تعداد تلقيح به ازاي آبستني و تعداد روز تا اولين تلقيح. دومين همايش ملي انجمن هلشتاين ايران. تهران، ايران. 1-5  

51.  خدايي مطلق مهدي، زارع شحنه احمد، دليري مرتضي، كهرام حميد، قراگوزلو فرامرز، ژندي مهدي، حميد دلدار و حميد رضا پويان. 1389. مقايسه تيمارهاي مختلف بر بلوغ آزمايشگاهي اووسايت گوسفند. چهارمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي (غرب ايران). 1227-1224.

52.  خدایی، م.، ا. زارع شحنه، م. مرادی شهر بابک، ح. دلدار، م. ژندی و ز. انصاری. 1388. اثر تنش دمایی بر عملکرد صفات تولید مثلی. اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی. بیرجند، ایران. 1-4.

53.  دلدار، ح.، ا. زارع. 1384 . تعیین ماهانه غلظتهای پلاسمایی هورمونهای تري‌يدوتيرونين، تيروكسين و تستوسترون در سه نژاد از قوچ های دنبه دار ایرانی در طول يك سال. چكيده مقالات دومين سمينار پژوهشي گوسفند و بز كشور.كرج، ايران. 173.

54.  دلدار، ح.، ا. زارع و م. مرادي. 1383.  بررسی تغییرات ماهانه برخی از فراسنجه های توليد مثلي در سه نژاد قوچ ايراني در طول يك سال. مجموعه مقالات اولين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور. كرج، ايران. 874-872.

 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 

 

1.     Mazangi H.R., Deldar H., Kashan N. E. and MohammadiSangcheshmeh A. 2015. Royal jelly treatment during oocyte maturation improves in vitro meiotic competence of goat oocytes by influencing intracellular glutathione synthesis and apoptosis gene expression. Reproduction, Fertility and Development 27(1) 241-241.

2.     Asghari F., A B, M. Shahidi A D, Y. Chashnidel C, H. Deldar C, Z. Ansari-Pirsaraei and A. Mohammadi-Sangcheshmeh. 2010. Glucose-6-phosphate dehydrogenase activity in ovine oocyte is associated with pre-implantation embryo development in vitro. Reproduction, Fertility and development. 23(1):201-202.

3.     Sandra Cecconi, Adriana Santilli, Gianna Rossi, Hamid Deldar, Guido Macchiarelli. 2009. EFFFETTI DEL DITIOCARBAMATO MANCOZEB SULLA FERTILITA DI MAMMIFERO. XV Congresso Nazionale Societa Italiana di Tossicologia. Verona, Italia. p: 83.

4.     Akhlaghi, A., Zare Shahne, A., Zamiri, M.J., Nejati Javaremi, A., Rahimi Mianji, G., Jafari Ahangari, Y., Daliri, M. and Deldar, H. 2009. Reproductive Responses and Hepatic Gene Expression of GHR of Iranian Broiler Line Hens to Transient Hyperthyroidism. 60th Annual meeting of European Federation of Animal Science, Barcelona, Spain.

5.     Akhlaghi, A., Zare Shahne, A., Zamiri, M.J., Nejati Javaremi, A., Rahimi Mianji, G., Jafari Ahangari, Y., Daliri, M. and Deldar, H.  2009. Effect of Transient Hypothyroidism on Hepatic Gene Expression of GHR and Reproductive Parameters of Iranian Broiler Line Hens. 60th Annual meeting of European Federation of Animal Science, Barcelona, Spain.

 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
انجمن علوم دامی ایران
 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 1. مدیر تربیت بدنی دانشگاه (از 30 بهمن 1388 تا 5 آبان 1391)
 2. معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم دامی وشیلات (از 2 مهرماه 1393 تا کنون)

 

 
  -   توضیحات
16
توضیحات : 

مهارتها:

1.      سنجش هورمون ها و متابولیت های خونی (به وسیله دستگاه های گاما كانتر، الایزا و اتو آنالایزر ).

2.      مسلط به انجماد و ارزیابی کمی و کیفی اسپرم دام و انسان با نرم افزار اسپرم آنالایزر (CASA)

3.      كشت سلول و كشت بافت جانوری.

4.      بلوغ برون تني سلول هاي اووسایت (IVM)، لقاح برون تني (IVF) و توليد برون تنی رويان (IVEP).

5.      رشد برون تني سلول ها (In Vitro Growth).

6.       تكنيك هاي ايميونوهيستوكيميستري و وسترن بلاتينگ.

7.      انجام تکنیک های رایج مولکولی در آزمایشگاه شامل، استخراج DNA ، استخراج RNA، PCR، RFLP-PCR، تکنیکSCCP، ساخت cDNA، Real-Time PCR، استخراج پروتین و طراحی پرایمر برای انجام کارهای ژنومیکس و اپی ژنتیک.