فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/userfiles/temp/98181437894b12833b3f0854ac2ae363.jpg
نام و نام خانوادگی : 
سید حسن زالی 
نام پدر : 
محمد 
محل تولد : 
بابل 
آخرین مدرک : 
دانشور 
رشته تحصیلی : 
گیاهشناسی 
محل و سال اخذ مدرک : 
دانشگاه تربیت معلم تهران 1378 
مرتبه علمی : 
مربی 
گروه آموزشی : 
مرتع و آبخیزداری 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
09111270329 
تلفن محل کار : 
011 
نمابر : 
 
آدرس : 
 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
hassan.zali@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
hassan.zali@gmail.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 

گیاهشناسی کاربردی شامل گیاهان دارویی، گیاهان سمی، اتنوبوتانی، اتنومدیسن، فیتوشیمی

 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 

کارشناسی:

گیاهشناسی 1 و 2 و عمومی، درخت شناسی 1 و 2 و عمومی، شناسایی گیاهان دارویی و معطر 1 و 2، شناسایی گیاهان مرتعی 1 و 2، تشریح و مورفولوژی گیاهی، سیستماتیک گیاهی 1 و 2، اکولوژی عمومی، اکولوژی گیاهی، ارگانوژنز و مورفوژنز گیاهی، زیست شناسی گیاهی، زیست شناسی سلولی و مولکولی، فیزیولوژی گیاهی 1 و 2، رشد و نمو گیاهی،  آمار زیستی، کامپیوتر، کاربرد کامچیوتر در منابع طبعی، علف های هرز، فیزیولوژی گیاهان زراعی، گیاهان آبزی، گیاهشناسی سیستماتیک، تکامل موجودات زنده، تکنولوزی بذر، شناخت منابع طبیعی، بهره برداری از محصولات فرعی مراتع، تالوفیت ها، مورفولوژی گیاهی

کارشناسی ارشد:

آمار پیشرفته برای دانشجویان مرتع، کاربرد آمار در علوم زیستی، کاربرد کامپیوتر در زیست شناسی، اکوفیزیولوژی گیاهی، گیاهان دارویی، سمی و صنعتی

 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 

1- مطالعه ارتباط بین ویژگی های خاک و عوامل فیزیوگرافیک با توزیع جوامع گیاهی (مطالعه موردی مراتع ییلاقی بهرستاق هراز)

2- بررسی گیاه مردم نگاری گیاهان خودروی مراتع ییلاقی مازندران ( مطالعه موردی: نمارستاق شهرستان آمل)

3- تاثیر ارتفاع و ویژگی های خاک روی اسانس آویشن کوهی (مطالعه موردی: شهرستان فیروزکوه، زیر حوزه حبله رود)

4- بررسی اکوفیتوشیمیایی اسانس گیاه دارویی پونه سای البرزی

5- بررسی اثر توپوگرافی بر اسانس و مواد موثره گیاه دارویی سرو کوهی    (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی هزارجریب بهشهر)

6- بررسی ترکیبات موادموثره و اسانس گیاه پیرو در مراتع ییلاقی هزارجریب بهشهر 

 

 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 

1- A floristic study and biological characteristics of medical plants affecting on digestive diseases in Iran, Naresuan Phayao Journal ,

2- Hypericin from St. John’s Wort (hypericum perforatum) as a novel natural fluorophore for chemiluminescence reaction of bis (2,4,6-trichlorophenyl) oxalate-H2O2-imidazole and quenching effect of some natural lipophilic hydrogen peroxide scavengers, Journal of Luminescence

3- Effects of Beneficiaries’ Economic Issues on Rangeland Ecological Sustainability (Case Study: Shahsavan Nomads of Meshginshahr City, Indian Journal of Science and Technology

4-- Inspection on Three Plant Spices as an Animal Forage Source in Mazandran Wetland, Pakistan Journal of Nutrition  

 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 

كارگاه دسترسی به مقالات تمام متن پايگاه تامين منابع علمی

 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 

1- آناتومی گیاهی، گیاهان سالم و بیمار

2- ساختار گیاهان آوندی

 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 

معاون گروه مرتع و آبخیزداری، مسئول فضای سبز دانشکده، دبیر کمیته فضای سبز دانشگاه، رییس اداره انتشارات دانشگاه، رییس کتابخانه دانشکده منابع طبیعی ساری، رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه، مدیر امور فناوری دانشگاه، مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه

 
  -   توضیحات
16
توضیحات :