فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/userfiles/temp/6ed39b6355d4bea5b4109bb5c68ac794.jpg
نام و نام خانوادگی : 
عبدالصمد کرامت 
نام پدر : 
عباس 
محل تولد : 
بابل 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
شیلات 
محل و سال اخذ مدرک : 
هلند-1384 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
شیلات 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
09112168842 
تلفن محل کار : 
01133687575 
نمابر : 
 
آدرس : 
ساری -کیلومتر 9جاده دریا-دانشگاه علوم کشاورزی ساری -گروه شیلات 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
a.keramat@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
amirkola@yahoo.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 

 تغذیه آبزیان و کنترل آلاینده ها در سیستمهای متراکم پرورش ماهی

 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 

 اصول تغذیه ماهی و جیره نویسی برای کارشناسی

 

تغذیه تکمیلی آبزیان ، تکثیر و پرورش تکمیلی ماهی برای ارشد

 

تغذیه پیشرفته ماهی برای دکتری

 

 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 

 

عنوان : تعیین مدل رشد و احتیاجات مواد مغذی در فیل ماهی

 

 

اعتبار: 10924000 از محل اعتبار ویژه پژه پژوهشی

 

 

محل: کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان شهید رجایی و اقع در گلمای ساری

 

 

سال : 1385-1388

 

اسامی : عبدالصمد کرامت، اسداله تیموری

 

 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 

 عنوان: بررسی نیازهای غذایی ماهی آزاد دریای خزر به منظور پرورش مصنوعی


محل : مرکز اکولووژی دریای خزر واقع در خزر آباد ساری وابسته به سازمان آموزش و تحقیقات شیلات ایران


سال :1385-1387

 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 

 

.ع.، کرامت امیرکلایی و م. ح.، ابراهیمی 1387بررسی اثرات جایگزینی غذای زنده با غذای خشک در رشد و بازماندگی لارو ماهی جنگجو . مجله علمی پژوهشی شیلات 2، 49-56.

 

 

2.لشکربلوکی، م.، جعفریان، ح.، کرامت امیرکلایی، ع.، 1390بکارگیری دافنی ماگنای غنی شده با عصاه مخمر ساکرومایسیس سرویسیا و تاثیر آن بر رشد و مقاومت لارو ماهی تاس ماهی. مجله منابع طبیعی ایران(نشریه شیلات) 64

 

 

3.علی اصغری،م. کرامت امیرکلایی، ع.، کریم زاده، ق.، پرافکنده حقیقی، ف.، 1391. مطالعه پارامترهای رشد و تولید مثل کیلکای معمولی در جنوب در یای خزر. مجله منابع طبیعی ایران(نشریه شیلات) 65

 

 

4.زهتاب ور، ا.، طوطیان، ز.، کرامت امیرکلایی، ع.، 1391.کالبد شناسی لوله گوارش ماهی علف خوار. پژوهش و سازندگی 94.

 

 

5. کرامت امیرکلایی، ع.، کریم زاده، ق. 1392. بررسی خصوصیات ریخت شناسی ماهی کیلکای معمولی در طول دوره منتهی به تولید مثل. مجله منابع طبیعی ایران (نشریه شیلات) 66

 

 

6.  چگینی، ح.ر.، کرامت امیرکلایی، ع.، جعفر پور، س.ع.، فیروزبخش، ف.، 1391. اثرات مکمل تام ساپونین بر پارامترهای رشد و ترکیب شیمیایی لاشه . تولید و بهره برداری آبزیان 1و 1-14.

 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 

 

 

 

 

15- مقالات علمی چاپ شده در نشریات معتبر بین المللی(peered review) (عنوان، ردیف، محل، سال، اسامی وضعیت):

 

 

Keramat Amirkolaie, A., Mahday, S., 2012. Dietary fat content and feed supply influence growth and body composition in juvenile beluga sturgeon (Huso huso). Aquaculture International. In press.

 

 

 

 

 

Keramat Amirkolaie, A., Teimory Yansar, A., Khalesi, M.K. 2013. Calculation of protein and energy requirements in beluga sturgeon (Huso huso) using a factorial approach. Journal of animal Physiology and Animal nutrition. 97  :485–494.

 

 

 

 

 

Keramat Amirkolaie, A.,2013. The effect of feed ingredients on the settling velocity of feces in Tilapia (Oreochromis niloticus L.). Iranian Journal of Fisheries Sciences12(2): 484- 489.

 

 

 

 

 

Karimzadeh J. Keramat Amirkolaie,  A. Abedian Kenari A. and Karimzadeh G. 2012. Interactions of dietary selenium and fat on fatty acid compositions of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) tissues. Iranian Scientific Fisheries Journal   20, 107-115.

 

 

 

 

 

Keramat Amirkolaie, A., Mahday, S., Hosseini, S.A.  2012. Dietary fat content and feed supply influence growth and body composition in juvenile beluga sturgeon (Huso huso). Aquaculture International 20:859–867

 

 

 

 

 

 

 

 

Molla  A , E., Amirkolaie, A.K., 2011. Growth performance of Persian sturgeon fry, Acipenser persicus, fed diet containing different protein and energy levels. Journal of applied Ichthyology 27, 766–770.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amirkolaie , A.K., 2011. Reduction in the environmental impact of waste discharged by fish farms through feed and feeding. Reviews in Aquaculture 3, 19–26.

 

 

 

 

 

Amirkolaie,A.K., Boloky, M.L., Abdoli, S.M. 2010. Effects of pellet and grass diets on growth and morphology of  gastro-intestinal tract in grass carp (Ctenopharyngodon idella). Journal of Fisheries 3, 209-217.

 

 

 

 

 

Khalili, K.J., and Amirkolaie, A.K.,2010 Comparison of common carp (Cyprinus carpio L)  morphological and electrophoretic characteristics in the southern coast of the Caspian sea . Journal of fisheries and aquatic Sciences 5(3): 251-279.

 

 

 

 

 

 

 Amirkolaie, A.K., 2009. Diet composition of sturgeon fry (Acipenser persicus) reared in fertilized earthen ponds. Aquac. Res. 40, 112-117.

 

 

 

 

 

Amirkolaie, A.K., Verreth, A.J., Schrama, J.W., 2006 Effect of gelatinization degree and inclusion level of dietary starch on the characteristics of digesta and faeces in Nile  tilapia (Oreochromis niloticus (L). Aquaculture 260, 194-205

 

 

 

 

 

Amirkolaie, A.K., El-Shafai, S.A., Eding, E.H., Schrama, J.W., Verreth, J.A.J. (2005)Comparison of faecal collection method with high and low quality diets regarding digestibility and faeces characteristics measurements in Nile tilapia, Aquac. Res. 36, 578-585.

 

 

 

 

 

Amirkolaie, A.k., Leenhouwers, J. I., Verreth, J. A. J. & Schrama, J. W., (2005) The type of non-starch polysaccharide affects faeces characteristics and nutrient digestibility in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus L.). Aquac. Res. 36 : 1157-1166.

 

 

 

 

 

     Schneider, O., Amirkolaie, A.K., Vera-Cartas, J., Eding, E.H., Schrama, J.W. & Verreth, J.A.J. (2004) Digestibility, faeces recovery, and related carbon, nitrogen and phosphorus balances of five feed ingeredints evaluated as fishmeal alternatives in Nile tilapia, Oreochromis niloticus L. Aquac. Res. 35, 1370-1379.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- مقالات چاپ شده در ISI (عنوان، ردیف، محل، سال، اسامی وضعیت):

 

 

 

Amirkolaie, A.K., 2008 environmental impact of nutrient discharged by aquaculture waste water on the haraz river. Journal of fisheries and aquatic Sciences 3(5): 275-279.

 

 

 Khalili, K.J., and Amirkolaie, A.K.,2010 Comparison of common carp (Cyprinus carpio L)  morphological and electrophoretic characteristics in the southern coast of the Caspian sea . Journal of fisheries and aquatic Sciences 5(3): 251-279.

 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 

 

سخنرانی در کنفرانسهای بین ا لمللی با عنوانهای زیر:

 

 

World aquaculture.1-  بالی –اندونزی

 

 

Amirkolaie, A.K,  N. Duijster, J. W. Schrama,  and J. A. J. Verreth (2005) Faecal physical properties influence water qulaity in a recirculation system, World aquaculture 2005, Bali, Indonesia , abstract book 34.

 

 

 

 

 

European Aquaculture.2استانبول ،ترکیه (1386)

 

 

Amirkolaie, A.K., 2007. Impact of aquaculture effluent on water quality in the Haraze river. In: Aquaculture Europe 2007, Istanbol, Turkey. Extended abstract pp.285-286.

 

 

3. , Symposium on sturgeon وهان، چین (1388)

 

OPTIMUM DIETARY PROTEIN AND ENEGY REQUIREMENT FOR STURGEON FRY Acipenser  persicus. wuhan, China. Extended abstract pp.385-386

 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات :