فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/userfiles/temp/a708b0bd2be8263cc4acbd4f5223f7e4.jpg
نام و نام خانوادگی : 
سید حسن شریفی 
نام پدر : 
 
محل تولد : 
ساری 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
مهندسی شیمی 
محل و سال اخذ مدرک : 
دانشگاه صنعتی بابل، 93 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
چوب و کاغذ 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
01133687575 
نمابر : 
 
آدرس : 
 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
h.sharifi@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
h.p.sharifi@gmail.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 

کارشناسی: مکانیک سیالات، ترمودینامیک، انتقال حرارت، استاتیک، اقتصاد مهندسی

 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 

بررسی انواع باتری‌‌های لیتیمی و ساخت یک نوع آن، بسیج علمی، فناوری و پژوهشی استان مازندران، 1390

بررسی کیفیت همبرگر تولیدی استان مازندران با اندازه‌گیری هیدروکسی پروپیلن، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، 1389

مطالعه‌ی میدانی بر روی پیل‌های سوختی و بدست آوردن مشخصات فنی آن، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، 1391

 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 1. Seyed Hassan Sharifi Pajaie, Majid Taghizadeh, Ali Elyasi, Hydrogen Production from Methanol Steam Reforming over Cu/ZnO/Al2O3/CeO2/ZrO2 Nanocatalyst in an Adiabatic Fixed-Bed Reactor, Iranica Journal of Energy & Environment (IJEE), 2013
 2. H. Sharifi Pajaie, M.Taghizadeh, “Ultrasonic and Microwave Pretreatment for Hydrothermal Synthesis of Nanosized SAPO-34s and Their Catalytic Performance in MTO Reaction”, International Journal of Engineering, 2015, Vol. 28, No. 3, 330-337.
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 1. Hassan sharifi, Saeid Abbasian, Bahman Mehdizadeh, Prediction of Direct Methanol Fuel Cell Using Artificial Neural Network, Asian journal of chemistry, 2012, Vol. 24, 5413-5414.
 2. Seyed Hassan Sharifi Pajaie, Majid Taghizadeh, Investigation of Promoted Cu/ZnO/Al2O3Methanol Steam Reforming Nanocatalysts by Full Factorial Design, Chemical engineering &Technology, 2012, Vol. 35, No. 10, 1857–1864.
 3. H. Sharifi Pajaie, M.Taghizadeh,”Optimization of Nano-sized SAPO-34 Synthesis in Methanol-to-Olefin Reaction by Response Surface Methodology”, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2015, Vol. 24, 59–70.
 4. H. Sharifi Pajaie, M.Taghizadeh, “Optimization of Light Olefins Production in a Fluidized Bed Reactor Using Mesoporous Nanocrystalline SAPO-34 by Box-Behnken Design”, Chemical Engineering & Technology, 2015, Vol. 38, No. 5, 931–940.
 5. H. Sharifi Pajaie, M.Taghizadeh, ”Investigating the Effect of Ultrasonic and Microwave-Assisted aging on the synthesis of Nanosized SAPO-34 Molecular Sieves Using Box-Behnken Experimental Design”, Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry, 2016, Vol.46, 701–712.
 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 1. سيد حسن شريفي پاجايي، مجيد تقي زاده ، علي الياسي، بررسي اثر ارتقاءدهنده‌هاي مختلف بر ساختار نانوکاتاليست Cu/ZnO/Al2O3جهت توليد هيدروژن از متانول، نهمين همايش دانشجويي فناوري نانو ، دانشگاه تربیت مدرس تهران 1389
 2. سيد حسن شريفي پاجايي، مجيد تقي زاده ، علي الياسي، توليد هيدروژن از ريفرمينگ متانول توسط نانوكاتاليستCu/ZnO/Al2O3  جهت مصرف در پيل سوختي، همایش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)،قزوین ، 1389
 3. سيد حسن شريفي پاجايي، مجيد تقي زاده ، علي الياسي، توليد هيدروژن از متانول توسط كاتاليست های پايه مس ارتقاءيافته با اکسيد های فلزی، همایش ملی تحقیقات نوین در زمینه‌ی مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر، 1389
 4. Seyed Hassan Sharifi Pajaie, Majid Taghizadeh, Ali Elyasi, Effect of synthesis method on Cu/ZnO/Al2O3/CeO2/ZrO2 nanocatalyst properties and performance for Hydrogen production, 7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition, Kish, Iran 2011
 5. Seyed Hassan Sharifi Pajaie, Majid Taghizadeh, Ali Elyasi, Fuel cell grade hydrogen from methanol on a promoted Cu/ZnO/Al2O3 catalysts, 7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition, Kish, Iran 2011

 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 1. Hassan Sharifi Pajaie, Majid Taghizadeh Mazandarani, Hydrogen Production from Methanol Steam Reforming over Cu/ZnO/Al2O3/CeO2/ZrO2 Nanocatalyst in an Adiabatic Fixed-Bed Reactor, 2nd International Conference of Smart Materials and Nanotechnology in Engineering, SMNE 2012, Dobai.
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات :