فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/userfiles/temp/0a0863535a398e64f39005f5a55a95c2.jpg
نام و نام خانوادگی : 
پویان مهربان جوبنی 
نام پدر : 
جمال 
محل تولد : 
رشت 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
زیست شناسی علوم گیاهی 
محل و سال اخذ مدرک : 
دانشگاه گلستان- 1393 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
علوم پایه 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
09111371789 
تلفن محل کار : 
09111371789 
نمابر : 
 
آدرس : 
 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
p.mehraban@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 

تغذیه معدنی گیاهی، متابولیت های ثانویه گیاهی، مطالعه آنزیم های مسیرهای سنتز دیواره سلولی، تکوین ریشه

 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 

گیاه‌شناسی 1و 2، فیزیولوژی گیاهی، زیست‌شناسی عمومی، اکولوژی عملی، آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1 و 2

کشت بافت گیاهی، آمار زیستی، آشنایی با دستگاه‌های آزمایشگاهی

 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 1. بررسی سمیت آهن در 4 رقم برنج ایرانی. احمد عبدل‌زاده، حمیدرضا صادقی‌پور، محمد باقر باقریه، پویان مهربان. (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)- 1385.
 2. ارزیابی کاربرد آب‌های شور مناطق شمالی و شمال شرق آق‌قلا جهت کشت یک گونه شور رست در محیط آزمایشگاهی موردی استان گلستان. مصطفی رقیمی، احمد عبدل‌زاده، پویان مهربان، محسن قلی‌پور، ادریس میرزاعلی. شرکت سهامی آب منطقه‌ای گلستان. 1389.
 3.  برنج یک گیاه یا یک دارو؟ مطالعه تیمارهای مختلف تغذیه عنصر روی و تجمع آن در دانه گیاه برنج. احمدعبدل‌‌زاده، پویان‌مهربان، حمیدرضا صادقی‌پور، محمد باقر باقریه- دانشگاه گلستان،1390.
 4. مطالعه مواد شیمیایی و آنتی‌اکسیدانی ساقه گیاه برنج. احمد عبدل‌زاده، پویان مهربان، حمیدرضا صادقی‌پور، مریم کشاورزیان. دانشگاه گلستان. 1390.
 5. بررسی مقاومت به شوری و امکان کشت گیاه پوکسینلیا دیستنس. احمد عبدل‌زاده، محمد باقر باقریه، پویان مهربان، هادی شمس، زهرا سلیمان نژاد. دانشگاه گلستان. 1390.
 6. اثرات تغذیه سیلیکون در تخفیف سمیت آهن در گیاه برنج. احمد عبدل زاده، زهرا کیانی، پویان مهربان، حمیدرضا صادقی‌پور، هادی شمس، دانشگاه گلستان. 1391.
 7. تاثیر پرایمینگ بر جوانه زنی و رشد گیاهچه برنج در مقایسه با نانوسیلور تحت تنش خشکی. مهناز اقدسی، طاهره نظام‌دوست، فاطمه تمسکنی، پویان مهربان، دانشگاه گلستان. 1390.
 8. كاربرد گياه وتيور در حذف نيترات از فاضلاب شهري به روش گياه پالايي. محسن قلی‌پور، پویان‌مهربان، مصطفی رقیمی، احمد عبدل‌زاده، آب و فاضلاب شهری استان گلستان. 1392.
 9. بررسی برهم‌کنش تغذیه سیلیکون و تنش شوری در برخی گونه‌های تک‌لپه و دولپه. احمد عبدل‌زاده، مایا عزیزی، پویان مهربان، حمیدرضا صادقی‌پور. دانشگاه گلستان. 1392.
 10. 10- کشت بافت گیاه استویا و تولید قطره و دم نوش گیاهی استویا. طرح اجرایی شرکت زیما کشت گلستان. (مرکز رشد دانشگاه گلستان). 1390.
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 1. همت كريمي، احمد عبدل‌زاده، حميدرضا صادقي پور، پويان مهربان و عباسعلي نوري نيا. 1390. بررسي مقاومت به شوري در گونه (Sesbania aculeata). فصلنامه تحقيقات مرتع و بيابان ايران ، سال هجدهم، شماره 1 (پياپي 42)- صفحه 176- 182
 2. پویان مهربان و احمد عبدل زاده. 1390. اثرات آهن اضافی در چهار رقم برنج ایرانی  با تاکید  بر  بررسی برخی جنبه‌های بیوشیمایی در مقاوم‌ترین رقم. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. جلد چهارم، شماره سوم،  صفحه 103-120
 3. پویان مهربان و احمد عبدل زاده. 1391. اثرات بیشبود آهن در فعالیت آنتیاکسیدانی و الگوی الکتروفورزی پروتئینها در گیاه برنج رقم شفق. مجله علمی و پژوهشی پژوهش هاي تولید گیاهی، جلد نوزدهم، شماره اول، 13، صفحه 85- 106
 4. احمد عبدل‌زاده، مصطفی رقیمی، پویان مهربان، محسن قلی‌پور و ادریس میرزاعلی. 1391. امکان سنجی کشت گیاه شوررست مرتعی Puccinellia distans در آب‌های شور نامتعارف، مجله علمی و پژوهشی علوم آب و خاک ایران جلد 26، شماره دوم، صفحه 484-492
 5. پویان مهربان جوبنی، احمد عبدل‌زاده، حمیدرضا صادقی‌پور، مهناز اقدسی. 1393. تحریک رشد، تسهیل جذب آهن و پتاسیم و کاهش جذب کلسیم و منیزیم با تغذیه سیلیکات سدیم در گیاه برنج. مجله کارکرد و فرآیند گیاهی. سال سوم، شماره 8، 67-78.
 6. احمد عبدل‌زاده، هادي شمس و پويان مهربان جوبني. 1393. بررسي ميزان رشد و تجمع برخي از يون‌ها گونة سياه ناو در رواناب دشت آق قلا و آب خليج گرگان در استان گلستان. نشرية علمي پژوهشي مرتع، سال هشتم/ شمارة اول. 61-70.
 7.  مایا عزیزی، احمد عبدل‌زاده، حمیدرضا صادقی‌پور، پویان مهربان جوبنی. 1393. بررسی تاثیر سیلیس بر بهبود تحمل به تنش شوری کلرید سدیم در یونجه یک‌ساله Medicago scutellata L. پژوهش‌های زراعی ایران. پذیرفته شده و در دست چاپ.
 8. مایا عزیزی، احمد عبدل‌زاده، پویان مهربان جوبنی و حمیدرضا صادقی‌پور. 1394. اثر کاربرد سیلیسیم در افزایش مقاومت به شوری با کاهش تنش اکسیداتیو در گیاه علف بره‌نئی Festuca arundinacea. نشریه علمی پژوهش مرتع، سال نهم، شماره اول. 43-54.
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 1. Mehraban, P., Abdolzade, A., and Sadeghipour, H.R. 2008. Iron toxicity in rice (Oryza sativa L.), under different potassium nutrition. Asian Journal of plant science. 7:251-259.
 2. Karimi E, Mehrabanjoubani P, Keshavarzian M, Oskoueianc E, Jaafar H.Z.E. and Abdolzadeh A. 2014. Identification and Quantification of phenolic and flavoind components in straw and seed husk of some rice varieties (Oryza sativa L.) and their antioxidant properties. Journal of the Science of Food and Agriculture. 94(11): 2324-2330.
 3. Pooyan Mehrabanjoubani, Ahmad Abdolzadeh, Hamid Reza Sadeghipour and Mahnaz Aghdasi. 2015. Impacts of silicon nutrition on growth and nutrient status of rice plants grown under varying zinc regimes. Theoretical and Experimental Plant Physiology. 27(1): 19-29.
 4. Mehrabanjoubani, P., Abdolzadeh, A., Sadeghipour, H. R. and Aghdasi, M. 2015. Silicon affects transcellular and apoplastic uptake of some nutrients in plants. Pedosphere. 25(2): 192-201.

 

 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 

1- Mehraban, P., Abdolzadeh, A. and Sadghipour, H. 2006. Study of iron toxicity and potassium nutrition on some physiological and biochemical aspect in rice. 14th National and 2th International Conference of Biology, Tarbiat Modares University, Tehran Iran.

2-  Mehraban, P. and Abdolzadeh, A. 2006. Study of soil iron toxicity in four rice varieties. 14th National and 2th International Conference of Biology, Tarbiat Modares University, Tehran Iran.

3- احمد عبد‌ل‌زاده، پویان مهربان، هادی شمس، مریم کشاورزیان. 1390. رشد و انباشتگی یون سدیم و پتاسیم در گیاه پوکسینلیا دیستنس رشد یافته در آب دریای خزر و روان آب سطحی. کنفرانس ملی بهره‌برداری از آب دریا. کرمان 13-14 دی ماه 1390، صفحات 196-204.

4- احمد عبدل زاده، زهرا کیانی چلمردي، حمیدرضا صادقی پور و پویان مهربان. 1389. بر هم‌کنش تغذیه آهن و سلیکون در گیاه برنج با تاکید بر رشد و فعالیت آنزیم هاي آنتی اکسیدانت. شانزدهمین کنفرانس سراسري و چهارمین کنفرانس بین‌المللی زیست شناسی ایران.23 شهریورماه 1389. دانشگاه فردوسی مشهد.

5- پویان مهربان، احمد عبدل زاده، هادی شمس، مریم کشاورزیان، میثم بی‌پروا. بررسی امکان استخراج فورفورال، اتانول و متانول ازضایعات گیاه برنج، اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی- دانشگاه گلستان و علوم پزشکی گلستان. 1391

6- پویان مهربان، احمد عبدل زاده، اثر تیمارهای روی و تغذیه سیلیکون بر روی عملکرد و فراهمی روی و فسفر در بذر گیاه برنج. هفدهمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران- کرمان). 1391

7- پویان مهربان جوبنی، احمد عبدل زاده، احسان کریمی، مریم کشاورزیان. ارزیابی هیدرولیز اسیدی ضایعات ساقه برنج جهت استخراج مواد آلی و سوخت‌های زیستی (مقاله کامل همایش ملی توسعه پایدار، سوخت سبز (بیودیزل) - اصفهان) اسفند 1391.

8- پویان مهربان، احمد عبدل‌زاده، احسان کریمی، مریم کشاورزیان، مجید قربانی، بررسی قابلیت استخراج مواد آنتی‌اکسیدانی (فنل‌ها و فلاونوئیدها) از ضایعات ساقه گیاه برنج. همایش منطقه‌ای گیاهان دارویی شمال کشور- گرگان- 1392

9- احمد عبدل‌زاده، پویان مهربان، هادی شمس. تغییرات نسبت عناصر پتاسیم به سدیم و انباشتگی عناصر کلسیم و آهن در گیاه پوکسینلیا دیستنس تیمار شده با آب‌های شور خلیج گرگان و روان‌آب سطحی دشت آق‌قلا- همایش تنش شوري در گياهان و راهكارهاي توسعه كشاورزي در شرايط شور- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- 1392

10- احسان کریمی، مجید قربانی، میثم حبیبی، پویان مهربان. Total phenolic and flavonoid contents of Cicholrium intybus using different solvents polarities. چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی، مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی- تهران- 1394.

11- احسان کریمی، مجید قربانی، میثم حبیبی، پویان مهربان. Comparative study on the effect of solvent type in phenolic and flavonoid content of Peroveskia abrotanoides. چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی، مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی- تهران- 1394.

12- پویان مهربان جوبنی، احمد عبدل‌زاده، حمیدرضا صادقی‌پور، احسان کریمی، مجید قربانی. اثرات متفاوت تیمار سیلیکون و زیادی آهن بر برخی آنزیم ها و ترکیبات دیواره در مناطق مختلف ریشه گیاه برنج. چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران. دانشگاه تربیت مدرس- شهریور 1394.

 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 

ترجمه a text book of algae، ک‌اس بیلگرامی و ال‌سی ساها، درس‌نامه جلبک شناسی (انتشارات دانشگاه گلستان 1390). احمد عبدل‌زاده، عاطفه شکری نماور، پویان مهربان جوبنی، رضا رمضان‌نژاد قادی.

ترجمه کتاب plant solute transport، یئو و فلاورز، انتقال مواد حل‌شده در گیاهان. احمد عبدل‌زاده، پویان مهربان جوبنی، طاهره نظام‌دوست، فاطمه تمسکنی، احسان کریمی.

 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 

1- عضو انجمن زیست‌شناسی ایران

2- عضو انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران

 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 

دبیر علمی اولین جشنواره ملی بیوتکنولوژی دانشجویی کشور – دانشگاه گلستان و علوم پزشکی گلستان

داور ژورنال International Journal of plant  production (ISI)

داور ژورنال پژوهش‌های گیاهی (زیست شناسی ایران)

سرپرست گروه تحقیق و نویسنده فیلم‌های مستندهای علمی شاهدان هزارساله (با محوریت درخت سرخدار) و دوزیستان استان گلستان به سفارش صدا و سیمای مراکز استان‌های کشور

سرپرست گروه تحقیق و نویسنده مستند مرگ تالاب‌ها به سفارش محیط زیست استان گلستان.

 
  -   توضیحات
16
توضیحات :