فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/h.akbari/drakbari2.jpg
نام و نام خانوادگی : 
حسن اکبری 
نام پدر : 
 
محل تولد : 
 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
جنگلداری سنجش از دور 
محل و سال اخذ مدرک : 
دانشگاه مسکو سال 1385 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
جنگلداری 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
01513822718 
نمابر : 
01513822718 
آدرس : 
ساری، کیلومتر 9 جاده دریا، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
jamshid_farmani@yahoo.com 
پست الکترونیک : 
 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
بیوتکنولوژی لیپیدها

 

روغن و ها و چربی های خوراکی 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
کارشناسی: بهداشت و سلامت غذا، صنایع تخمیری، میکروبیولوژی غذایی


کارشناسی ارشد: میکروبیولوژی صنعتی


دکتری تخصصی: بیوتکنولوژی در صنایع غذایی

  
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
ابراهیمی، ل. (1393-1391) استاد راهنما، مدل سازی درصد چربی جامد و نقطه ذوب چربی های اینتراستریفیه شده به روش آنزیمی، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 

 

گل محمدی، ل. (1393-1391) استاد راهنما، بررسی امکان بهبود کیفیت سوسیس از طریق تخمیر میکروبی، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 

 

مردانی، م. (1392-1390). استاد راهنما، هیدرولیز گزینشی اسیدهای چرب اشباع در پالم اولئین به منظور تولید روغن دی آسیل گلیسرولی، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 

 

روشنی، ش. (1392-1390) استاد راهنما، بررسی اثر شرایط بر استخراج چربی مرغ، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد آزاد شهر.

 

 

حجتی، ع. (1392-1390) استاد راهنما، استفاده از باکتری های لاکتیکی تولید کننده دی استیل در تولید فرآورده های لبنی با طعم کره ای پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد آزاد شهر.

 

 

 قلی تبار عمرانی، ع. (1392-1390) استاد راهنما، بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی روغن های جامد (واناسپاتی) تولیدی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد آیت ا... آملی.

 

 

رضائی نژاد اشکیکی، م. (1392-1390) استاد راهنما، بررسی کارآیی روغن های سویا، آفتابگردان و کانولا در سرخ کردن شیرینی بامیه، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد آیت ا... آملی.

 

 

جهانی، ن. (1392-1390) استاد راهنما، بررسی پایداری اکسیداتیو روغن های گیاهی در فرآیند پخت ونگهداری نان، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد آیت ا... آملی.

 

 

رستم میری، ل. (1392-1389). استاد راهنما، استخراج و تعیین ویژگی های چربی ضایعات مرغ، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد آیت ا... آملی.

 

 

لولوئی دلشاد، ن. (1391-1389). استاد مشاور، بررسی خواص آنتی اکسیدانی پوست به و کاربرد آن در پایدارسازی روغن کانولا طی دو شرایط نگهداری و فرایند حرارتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 

 

عدالتخواه حقیقی، م. (1391-1389). استاد راهنما، مطالعه جایگزینی چربی شیر با چربی های گیاهی در تولید آنالوگ ماست، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد آیت ا... آملی.

 

 

پورمولائی، ه. (1391-1389). استاد راهنما، "مطالعه جایگزینی چربی شیر با چربی های گیاهی در تولید آنالوگ پنیر،پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد آیت ا... آملی.

 

 

میارکیانی، ف. (1391-1389). استاد راهنما، بررسی اثر شورتنینگ های مختلف بر کیفیت و ماندگاری نان تافتون، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد آیت ا... آملی.

 

 

سرحدی، س. (1387-1386). استاد مشاور، اولترافیلتراسیون روغن نباتی خام: صمغ گیری با استفاده از غشای پلیمری، استاد راهنما: دکتر حبیب ا... میرزایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
فرمانی، ج. اینتراستریفیکاسیون نسبی روغن های گیاهی به منظور تولید چربی بدون ترانس، نشریه پژوهش و نوآوری در صنایع غذایی (ارسال شده)

 

 

میارکیانی، ف. فرمانی. اثر فرمولاسیون روغن بر ویژگی اکسیداتیو نان تافتون در طی مدت زمان ماندگاری، مجله فرآوری و تولید مواد غذایی، پذیرفته شده برای چاپ.

 

 

فرمانی، ج.، صفری، م، روحوند، ف.، آقاصادقی، م. ر.، رضوی، س. ه.، متولی، ف. 1390، تولید اسید لینولئیک کانژوگه (CLA) به وسیله اشریشیا کلی (E. coli) تراریخته، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 21 (82)، 37-46.

 

 

سرحدی، س.، میرزایی، ح.، رضوی، س. م. ع.، فرمانی، ج.، بدبدک، ص. صمغ گیری میسلای روغن سویا با استفاده از غشای پلی وینیلیدین فلوراید، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران، در دست چاپ. 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
Farmani, J., Roohvand, F., Safari, M., Aghasadeghi, M. R., Razavi, S. H. (2013) Cell surface display of Propionibacterium acnes linoleic acid isomerase by Pichia pastoris, Romanian Biotechnological Letters, 18 (3):8307-8316.

 

 

Ghanbari, M., Farmani, J. (2013) Influence of hydrocolloids on dough properties and quality of Barbari, an Iranian leavened flat bread, Journal of Agricultural Science & Technology , 15: 545-555.

 

 

Savaghebi, D., Safari, M., Rezaei, K, Farmani, J. (2012) Structured lipids produced by lipase-catalyzed acidolysis of canola oil with caprylic acid, Journal of Agricultural Science & Technology, Vol. 14: 1297-1310.

 

 

Farmani, J., Safari M., Roohvand, F., R., Razavi, S. H., Aghasadeghi, M. R., Noorbazargan, H. (2010) Conjugated linoleic acid-producing enzymes: a bioinformatics study, European Journal of Lipid Science and Technology, 112, 1088–1100.

 

 

Farmani, J., Safari, M. & Hamedi, M. (2009) Trans-free fats through interesterification of canola oil/palm olein or fully hydrogenated soybean oil blend, European Journal of Lipid Science and Technology, 111 (12):1212-1220.

 

 

Farmani, J., Hamedi, M. & Safari, M. (2008) Production of zero trans Iranian vanaspati using chemical transesterification and blending techniques from palm olein, rapeseed and sunflower oil, International Journal of Food Science and Technology, 43, 393-399.

 

 

Farmani, J., Hamedi, M., Safari, M. & Madadlou, A. (2007). Trans-free Iranian vanaspati through enzymatic and chemical transesterification of triple blends of fully hydrogenated soybean, rapeseed and sunflower oils, Food Chemistry, 102: 827–833.

 

 

Farmani, J., Safari, M. & Hamedi, M., (2006). Application of palm olein in the production of zero trans Iranian vanaspati through enzymatic transesterification, European Journal of Lipid Science and Technology, 108 (8): 636-643.

 

 

Madadlou, A., Khosroshahi, A., Mousavi, M. E., Farmani, J., Zargaran, M. (2006) The influence of brine concentration on the chemical composition and texture of Iranian white cheese, Journal of Food Engineering, 81: 330–335.

 

 

Farmani, J., Roohvand, F., Safari, M., Aghasadeghi, M. R., Razavi, S. H., Motevalli, F. Secretory expression of Propionibacterium acnes linoleic acid isomerase by Pichia pastoris, European Journal of Lipid Science and Technology (Submitted).

 

 

Farmani, J. Modeling of solid fat content of chemically interesterified fats as a function of temperature and fatty acid composition, Journal of the American Oil Chemists’ Society (Submitted). 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 

پورمولائی، ه.، فرمانی، ج.، گلستان، ل. بررسی ویژگی های شیمیایی، اکسیداسیون و پروفیل اسیدهای چرب آنالوگ پنیر سفید ایرانی کم چرب در طی 60 روز دوره رسیدگی، سخنرانی، همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، 25 آبان 91، شیراز.

 

 

پورمولائی، ه.، فرمانی، ج.، گلستان، ل. بررسی روغن ها و چربی های گیاهی به عنوان جایگزین چربی شیر در پنیر، پوستر، همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، 25 آبان 91، شیراز.

 

 

لولوئی دلشاد، ن.، اسماعیل زاده کناری، ر.، رفتنی امیری، ز. فرمانی، ج. بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره پوست به و کاربرد آن در روغن کانولا در شرایط حرارتی، پوستر، دومین سمینار ملی امنیت غذایی، 26 و 27 مهر 91، سوادکوه.

 

 

لولوئی دلشاد، ن.، اسماعیل زاده کناری، ر.، رفتنی امیری، ز. فرمانی، ج. بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره پوست به و کاربرد آن در روغن کانولا در شرایط نگهداری، پوستر، دومین سمینار ملی امنیت غذایی، 26 و 27 مهر 91، سوادکوه.

 

 

پورمولائی، ه.، فرمانی، ج. بررسی ویژگی های پنیرهای آنالوگ، پوستر، دومین سمینار ملی امنیت غذایی، 26 و 27 مهر 91، سوادکوه.

 

 

میارکیانی، ف.، فرمانی، ج. بررسی اثر بهبود دهنده های مختلف بر کیفیت و بیاتی نان های مسطح ایرانی، همایش ملی صنایع غذایی-قوچان، 10-9 اسفند 1390.

 

 

عدالتخواه، م.، فرمانی، ج. غنی سازی فراورده های لبنی با روغن ماهی، همایش ملی صنایع غذایی-قوچان، 10-9 اسفند 1390.

 

 

مرادپور، م.، فرمانی، ج. کاربرد پریبیوتیک اینولین در تولید فراورده های غذایی عملگر، همایش ملی صنایع غذایی-قوچان، 10-9 اسفند 1390.

 

 

فرمانی، ج.، صفری، م.، روحوند، ف. 1389. تولید چربی های سلامتی بخش با استفاده از روش های بیوتکنولوژیکی، ارائه پوستر در همایش کشوری ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران، ساری، 21-20 مهر.

 

 

فرمانی، ج.، صفری، م، روحوند، ف.، آقاصادقی، م. ر.، رضوی، س. ه.، متولی، ف.، محمدی، ن. 1389. بیان آنزیم تولید کننده اسید لینولئیک کانژوگه (CLA) در اشریشیا کلی (E. coli)، ارائه پوستر در همایش کشوری ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران، ساری، 21-20 مهر.

 

 

شرکت در همایش دستاوردهای نخبگان با ارائه پوستر دستاوردها، برگزار شده در دفتر نهاد ریاست جمهوری، 29 دی 1388.

 

 

شرکت در سومین همایش ملی نخبگان با ارائه پوستر معرفی دستاوردها، تهران، سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی، 6 و 7 آبان 1388.

 

 

 سرحدی، س.، میرزایی، ح.، رضوی، س. م. ع.، و فرمانی، ج.، تأثیر پارامترهای عملیاتی بر کارایی فرایند اولترافیلتراسیون میسلای روغن خام سویا، سخنرانی، هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، 25-24 مهر 1387. 

 

 

فرمانی، ج.، حامدی، م.، صفری، م. و مددلو، ا.، تولید چربی­های مارگارین و شورتنینگ بدون ترانس از طریق اینتر استریفیکاسیون آنزیمی، سخنرانی، دومین همایش بزرگ صنایع غذایی کشور، اصفهان، 25-21 شهریور 1385.

 

 

 مددلو، ا.، خسروشاهی اصل، ا.، ابراهیم زاده ی موسوی، س. م.، فرمانی، ج. و رحیمی، ج. شناسایی رابطه مشترک بین مقدار تنش مورد نیاز برای گسیختن بافت پنیر سفید ایرانی و نمود ریزساختاری آن در طی رسیدگی، سخنرانی، دومین همایش بزرگ صنایع غذایی کشور، اصفهان، 25-21 شهریور 1385. 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
Farmani, J., Safari, M., Hamedi, M. 2010. A comparison between enzymatic and chemical interesterification for production of zero trans fats, Oral presentation, Euro Fed. Lipid, Munich, 21-24 Nov. 2010.

  
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 

 

مدیر گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 29 آذر 1390 تا کنون

 

 

مشاور فنی شرکت تعاونی توسعه روستایی پایدار ناتر و مکار، اردیبهشت 1390 تا اردیبهشت 1391

 

 

مشاور فنی کلینیک صنعت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دی 1388 تا کنون.

 

 

مشاور فنی شرکت روغن نباتی فرآورد (دامون)، فریمان، دی 1386 تا مهر 1388.

 

 

مدیر واحد تحقیق و توسعه و مسوول کنترل کیفیت شرکت روغن نباتی فرآورد (دامون)، فریمان، مرداد 1383 تا اسفند 1384.

  
  -   توضیحات
16
توضیحات :