فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/a.kavian/kavian.jpg
نام و نام خانوادگی : 
عطااله کاویان 
نام پدر : 
محمد 
محل تولد : 
محمودآباد 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
علوم و مهندسی آبخیزداری 
محل و سال اخذ مدرک : 
1385 دانشگاه تهران 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
مرتع و آبخیزداری 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
01512442982 
نمابر : 
01512442982 
آدرس : 
ساری-کیلومتر 10 جاده نکاء- دانشکده منابع طبیعی- صندوق پستی 737 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
a.kavian@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
ataollah.kavian@yahoo.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
مدلسازی فرایندهای فرسایش و تولید رسوب در مقیاس آبخیز مهندسی حفاظت آب و خاک بکارگیری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیای در علوم طبیعی 

  
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
کارشناسی (حفاظت آب و خاک، آبخیزداری، سازه های مهندسی حفاظت آب و خاک) کارشناسی ارشد (مدلهای فرسایش و رسوب، حرکتهای توده ای زمین، سدهای کوتاه) دکتری (مهندسی حفاظت آب و خاک پیشرفته) 

  
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
مقایسه میزان رواناب و فرسایش در خاک های تحت پوشش کاربری های جنگل، زراعی و باغ با استفاده از شبیه ساز باران 

  
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
- (World Association of Soil and Water Conservation (WASWC - انجمن آبخیزداری ایران 

  
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
مدیر آموزشی دانشکده منابع طبیعی ساری از مهر 1388 الی اردیبهشت 90 - معاون آموزشی پژوهشی دانشکده منابع طبیعی از اردیبهشت 1390 تا اکنون 

  
  -   توضیحات
16
توضیحات :