فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/userfiles/temp/fd9747eb16d811d9d15e2683adb3052c.jpg
نام و نام خانوادگی : 
حمید امیرنژاد 
نام پدر : 
 
محل تولد : 
آمل 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
اقتصاد کشاورزی 
محل و سال اخذ مدرک : 
تربیت مدرس-1384 
مرتبه علمی : 
دانشیار 
گروه آموزشی : 
اقتصاد کشاورزی 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
3822340 
نمابر : 
3822340 
آدرس : 
ساری، کیلومتر 9 جاده دریا، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه اقتصاد کشاورزی، ص. پ. 578 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
h.amirnejad@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
hamidamirnejad@yahoo.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 

موضاعات مرتبط با اقتصاد منابع طبیعی و اقتصاد محیط ریست

 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 

1) راهنمای رساله دکتری دانشجو احمد سام دلیری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس. عنوان: ارزشگذاری کل اقتصادی آب در  غرب استان مازندران.

2) مشاور رساله دکتری دانشجو سمیه امیر تیموری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس. عنوان: بررسی و تعیین تأثیر آلودگی هوا ناشی از انتشار گاز So2 مجتمع مس سرچشمه بر بخش کشاورزی منطقه.

3) مشاور رساله دکتری دانشجو شیما مدنی، گروه اقتصاد دانشگاه تهران، با عنوان: تحلیل ارزشگذاری اقتصادی آبسنگهای مرجانی خلیج فارس (مطالعه موردی جزیره کیش).

4) مشاور رساله دکتری دانشجو حسن یگانه، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، با عنوان: ارزیابی و ارزشگذاری اقتصادی اکوسیستم های مرتعی کشور و تعیین نقش مدیریت در بهبود بازدهی اکوسیستم.

5) راهنمای پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشجو فاطمه روحی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. عنوان: بررسی تأثیر عوامل اقتصادی – اجتماعی بر مشارکت بهره­برداران در اجرای طرح­های مرتعداری، مطالعه موردی شهرستان قائمشهر استان مازندران.

6) راهنمای پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشجو طوبی روستا، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. عنوان: برآورد میزان ترسیب کربن در درختان بنه و بادام استان فارس و ارزشگذاری اقتصادی آن.

7) راهنمای پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشجو سولماز تجدد دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. عنوان: برآورد تابع تقاضای تفریحی سواحل دریای خزر (مطالعه موردی: ساحل شهرستان ساری).

8) راهنمای پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشجو مائده اصغری ولشکلایی دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. عنوان: تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای محصولات ارگانیک در استان مازندران.

 9) راهنمای پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشجو شهاب گودرزی دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. عنوان: بررسی اثرات اقتصادی تبدیل دامپروری سنتی به صنعتی با تأکید بر حفظ مرتع در شهرستان نورآباد ممسنی.

10) راهنمای پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشجو قهرمان قوردویی میلان دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. عنوان: بررسی اثرات اسکان عشایر بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی دامداران و وضعیت مراتع، شهرستان ماکو.

 11) راهنمای پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشجو مژگان جعفری، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. عنوان: بررسی و تعیین ارزش حفاظتی گونه­های در حال انقراض (مطالعه مورد؛ ماهیان خاویاری دریای خزر).

12) راهنمای پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشجو زینب مرادی فرح آبادی دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. عنوان: ارزش­گذاری محیط زیست با استفاده از مدل لاجیت آشیانه­ای (مطالعه موردی تعیین ارزش حفاظتی و تفرجی چشمه سورت ساری و پارک جنگلی جوارم سوادکوه)

13) راهنمای پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشجو نازی حیدری، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. عنوان: تأثیر درآمد حاصل از اکوسیستم جنگلی در توزیع درآمد و سطح فقر (مطالعه موردی: منطقه هزار جریب شهرستان بهشهر).

14) راهنمای پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشجو بهزاد عادلی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس. عنوان: بررسی اثرات اقتصادی-اجتماعی خشکسالی بر زندگی مردم دهستان دودانگه- شهرستان بهبهان.

15) راهنمای پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشجو فهیمه حبیبی تیرتاشی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر. عنوان: بررسی آثار هدفمندکردن یارانه­ها برتغییرات الگوی کشت (مطالعه موردی؛ استان مازندران).

16) راهنمای پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشجو سیده مریم موسوی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر. عنوان: بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان به تغییرات کاربری اراضی در استان مازندران).

17) راهنمای پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشجو مریم عبدالحسینی، گروه اقتصاد محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (تهران)، عنوان: بررسی و تعیین تمایل به پرداخت ذینفعان برای مدیریت حفاظت از سواحل دریای خزر (مازندران) در برابر آلودگی­های شهری.

18) راهنمای پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشجو مریم­سادات موسوی، گروه اقتصاد محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (تهران)، عنوان: تعیین هزینه خسارت ناشی از آلودگی میکروبی شناگاه­های استان مازندران و تأثیر آن بر اکوتوریسم ساحلی.

19) راهنمای پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشجو ایلارا باقری طالقانی، گروه چوب و جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، با عنوان: تعیین ارزش گردشگری پارک جنگلی نهارخوران با استفاده از روش­های ارزشگذاری مشروط و هزینه سفر.

20) مشاور پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشجو تهمینه بقراط، گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه مازندران با عنوان بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی آب­بندان­ها (مطالعه موردی شرق مازندران).

21) مشاور پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشجو نجمه نخعی، گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس با عنوان برآورد ارزش­های تفریحی و حفاظتی پارک جنگلی نور استان مازندران.

22) مشاور پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشجو نگین سلطانی، گروه اقتصاد محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با عنوان ارزشگذاری اقتصادی مجتمع تفریحی و توریستی نمک آبرود.

23) مشاور پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشجو اکبر دلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان. عنوان: بررسی ظرفیت طبیعیت گردی (اکوتوریسم) در جنگلهای حوزه آبخیز اسالم.

24) مشاور پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشجو زینب علیزادگان، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس. عنوان: بررسی مزیت نسبی تولید و تجارت گیاهان دارویی منتخب.

25) مشاور پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشجو پروا تنکبار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس. عنوان: برآورد میزان تمایل به پرداخت افراد جامعه برای مصرف شیر ارگانیک، مطالعه موردی: استان تهران

26) مشاور پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشجو حامد نویدی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس عنوان: بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و در نهایت به برآورد ارزش تفرجی منطقه کویری مصر.

27) مشاور پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشجو سعید حسنلو، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس. عنوان: برآورد مالیات سبز بر آلودگی زیست‌محیطی فعالیت‌های تولیدی(مطالعه موردی CO2).

28) مشاور پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشجو سحر محمدآذری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، با عنوان: تعیین ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی؛ مطالعه موردی: تولیدات زراعی شهرستان­های شرق مازندران.

29) مشاور پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشجو وحیده عطایی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،  برآورد ارزش تفرّجی مناطق بیابانی در فصل گردشگری با رهیافت ارزشگذاری مشروط (مطالعه موردی صادق آباد).

30) راهنمای پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشجو عاطفه عمویی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. عنوان: ارزیابی اثرات اقتصادی تغییر اقلیم بر محصولات کشاورزی استان مازندران (مطالعه موردی: برنج).

31) راهنمای پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشجو فاخته نظری، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. عنوان: برآورد ارزش زیست محیطی- اقتصادی آب رودخانه کارون.

32) راهنمای پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشجو مجتبی نبی زاده، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. عنوان: محاسبه و مقایسه قیمت تمام شده و ارزش آب در آب بندان های منتخب و سد البرز (مطالعه موردی: محدوده پروژه البرز).

33) راهنمای پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشجو هاجر رجبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس. عنوان: تعیین ارزش تفریحی و حفاظتی سواحل غرب مازندران؛ مقایسه کاربردی روش تحلیل توام و ارزشگذاری مشروط.

34) .... 

 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 

 1) ارزشگذاری اقتصادی منابع محیط زیستی پارک ملی بمو (طرح ملی)، سازمان سفارش دهنده (کارفرما): سازمان حفاظت محیط زیست کشور، شماره قرارداد 28913/89، سال شروع: 1389و خاتمه: مهر 1391، مجری: حمید امیرنژاد

2) ارزشگذاری اقتصادی هزینه­های زیست محیطی آلودگی آب (تخلیه فاضلاب) بر منطقه ساحلی خزر (مازندران)- (طرح ملی)، سازمان سفارش دهنده (کارفرما): سازمان حفاظت محیط زیست کشور، شماره قرارداد 11211/90، شروع: 1390 و خاتمه: 1392، مجری: حمید امیرنژاد

3) ارزشگذاری اقتصادی کالاها و خدمات زیست محیطی پارک ملی لار (طرح ملی)، سازمان سفارش­دهنده (کارفرما): سازمان حفاظت محیط زیست کشور، شماره قرارداد 40408007  مورخ 12/4/91، سال شروع: 1391 و خاتمه: در حال اجرا، مجری: حمید امیرنژاد

4)  بررسی و مقایسه ویژگی­های کارآفرینانه دانشجویان در بدو ورود و در هنگام فراغت از تحصیل (مطالعه موردی: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری)، کارفرما: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، شروع و خاتمه: 91-1390، مجری: حمید امیرنژاد

5) بررسی الگوی کشت ارقام مختلف برنج متناسب با اصل مزیت نسبی و محدودیت منابع برمبنای الگوهای برنامه­ریزی ریاضی؛ مطالعه موردی استان مازندران، کارفرما: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری تبرستان، شروع و خاتمه: 1390، مجری: حمید امیرنژاد

6- پروژه "بررسی اقتصادی استفاده از آب شور در کشاورزی" از طرح کلان ملی "دانش و فناوری استفاده از آب دریا و آب­های شور در کشاورزی، شرب و صنعت". کارفرما: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 1392. مجری: حمید امیرنژاد 

 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 

 

1)  امیرنژاد، حمید. اثرات سیاست یکپارچه‌سازی اراضی بر بهره‌وری عوامل تولید برنج و کارائی شالیکاران در منطقه حوزه آبریز هراز، سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، مشهد، 29 بهمن تا 1 اسفند 1379.

 2) امیرنژاد، حمید و خلیلیان، صادق (1384). برآورد ارزش توریستی پارک ملی گلستان و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان. پنجمین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران، دانشگاه سیستان و بلوچستان،  9-7 شهریور، 1384.

3) رفیعی، حامد و امیرنژاد، حمید (1386). بررسی عوامل مؤثر در پذیرش یکپارچه سازی اراضی شالیکاران استان مازندران و تأثیر آن بر تعداد قطعات و فاصله بین قطعات زمین. ششمین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران، مشهد، 1386.

4) پژوهنده، الهام، عطایی، کمال، رفیعی، حامد و امیرنژاد حمید (1386). تعیین یک چارچوب استاندارد برای ارزشگذاری جامع کارکردها، کالاها و خدمات اکوسیستم‌های طبیعی. ششمین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران، مشهد، 1386.

5) بقراط، تهمینه، لطفی، صدیقه و امیرنژاد حمید. (1386). بررسی اثرات اجتماعی و اقتصادی آب­بندان­ها در شرق مازندران. اولین همایش علمی و پژوهشی مطالعه تالابها و آبهای داخلی شمال کشور، بندر انزلی. 23 و 24 آذر ماه.

6) امیرنژاد، حمید (1378). بررسی و تعیین نقش اکوسیستم جنگل‌های خزری در تنظیم گاز (جذب کربن و عرضه اکسیژن). اولین همایش تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری. 24 و 25 اردیبهشت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

7) حمید امیرنژاد (1387). برآورد هزینه های تخریب اکوسیستم جنگل­های شمال ایران از نظر فرسایش خاک. اولین کنفرانس بین­المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری، بابلسر، 3 و 4 شهریور 1387.

8) حمید امیرنژاد (1387). برآورد ارزش اقتصادی حفاظت آب بوسیله اکوسیستم جنگل­های شمال. سومین کنفرانس منابع آب ایران. 23 و 24 مهر، تبریز.

9) امیرنژاد، حمید و رفیعی، حامد (1378). بررسی تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر پذیرش روش­های کنترل بیولوژیک در مزارع برنج. همایش ملی برنج، 6 و 7 آذر ماه، قائمشهر.

10) رفیعی، حامد و امیرنژاد، حمید (1387). اثر خرده­مالکی بر میزان بهره­وری آب در کشت برنج (مطالعه موردی استان مازندران). همایش ملی برنج، 6 و 7 آذر ماه، قائمشهر.

11) بقراط، تهمینه، امیرنژاد حمید، و لطفی، صدیقه (1387). بررسی نقش آب بندان­ها ( تالاب­های مصنوعی) شرق مازندران در پرورش آبزیان. اولین کنفرانس بین­المللی بحران آب، 22-20 اسفندماه 1387- دانشگاه زابل.

12) بقراط، تهمینه و امیرنژاد حمید (1387). بررسی فرصت­ها و امکانات تالاب­های شرق مازندران. اولین کنفرانس بین­المللی بحران آب، 22-20 اسفندماه 1387- دانشگاه زابل.

13) فاطمه عالیشاه ارات­بنی، حسن عالیشاه ارات­بنی، حمید امیرنژاد، رضا عالیشاه (1387). تأثیر سیاست­های یکپارچه­سازی اراضی برنج در شالیزارهای استان مازندران، مطالعه موردی روستاهای سمسکنده، سوته و کمدره. اولین همایش منطقه­ای کشاورزی، محور رشد و توسعه، خرداد 1387، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت شیراز.

14) نجمه نخعی، ابوالقاسم مرتضوی، حمید امیرنژاد (1388). برآورد ارزش­های حفاظتی پارک جنگلی نور با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط. همایش سراسری کشاورزی پاک. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،  5 و 6 خرداد 88.

15) امیرنژاد حمید، اسماعیلی فرناز (1388). بررسی قابلیت اقتصادی کشت رتون بعنوان کشت دوم در استان مازندران. هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، تهران، 14 و 15 بهمن 88..

16) همایون پور مهدیه، رفیعی حامد، امیرنژاد حمید (1388). بررسی رابطه­ی علی مزیت صادراتی با میزان صادرات کشمش ایران و مزیت وارداتی کشورهای برتر تحت برنامه­های توسعه اقتصادی­ - اجتماعی. هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، تهران، 14 و 15 بهمن 88.

17) امیرنژاد حمید، پژوهنده الهام، رفیعی حامد (1388). تعیین و بررسی تابع ارزش توریستی تالاب بین المللی انزلی. هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، تهران، 14 و 15 بهمن 88..

18) رفیعی، حامد و امیرنژاد، حمید (1388). بررسی رابطه تولید ناخالص داخلی سرانه و انتشار سرانه اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد در ایران. سومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران، 18 و 19 خرداد 1388.

19) امیرنژاد حمید (1388). بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی افراد جامعه جهت استفاده از گیاهان دارویی (مطالعه موردی استان مازندران). اولین همایش منطقه­ای اقتصاد و بازاریابی گیاهان دارویی، سنندج 5 و 6 اسفند 1388.

20) محدثه امیری، امیرنژاد حمید. (1389). مطالعه و بررسی وضعیت هوا و اقلیم حوزه­های آبخیز شمال کشور (مطالعه موردی: حوزه­ی آبخیز نوررود بلده). دومین همایش تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری 24 و 25 اردیبهشت 1389، دانشگاه علوم کشاورزی . منابع طبیعی ساری.

21) حمید امیرنژاد، محدثه امیری، حبیبه نوری، حمید رضا سعیدی. (1389). تحلیل روند دما در ایستگاه­های منتخب شمال غرب کشور به عنوان شاخص تغییر اقلیم در منطقه. اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی  گیاه، آب، خاک و هوا و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی،23 و 24 آبان 1389دانشگاه شهید باهنر کرمان.

22) ایمان اسلامی، حامد رفیعی و  حمید امیرنژاد. (1389). مدیریت منابع آب از طریق برآورد ارزش اقتصادی آب (مطالعه موردی: روستای چرخاب یزد). اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی، 17 الی 18 آذر، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

23) حلیمه جهانگرد، ایرج صالح، حامد رفیعی و حمید امیرنژاد. (1389). بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی  بر آلودگی آب­ها در ایران. اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی، 17 الی 18 آذر، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

24) حمید امیرنژاد، کمال عطائی سلوط و عذرا پاشا زانوسی. (1389). بررسی کشش تقاضای آب شهری مطالعه­ موردی: شهرستان ساری. اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی، 17 الی 18 آذر، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

25) محمد آقاپور صباغی، حامد رفیعی و حمید امیرنژاد. (1389). برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصولات زراعی (مطالعه موردی شهرستان گتوند). اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی، 17 الی 18 آذر، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

26) حمید امیرنژاد و عطیه اباذری. (1389). کاربرد روش هزینه جایگزین در ارزشگذاری کارکرد حفاظت آب توسط جنگل­های شمال (مطالعه موردی اکوسیستم­ جنگلی کلیج­کلا شهرستان ساری). اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی، 17 الی 18 آذر، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

27) حامد رفیعی،  نسیم مقدس ، محمد کاوسی کلاشمی، حمید امیرنژاد (1389). بررسی موقعیت ایران در بازارهای جهانی گیاه داروئی رازیانه و بررسی ارتباط تولید رازیانه با این موقعیت. اولین همایش ملی گیاهان دارویی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 11 و 12 اسفند 1389.

28) محمد کاوسی کلاشمی، حامد رفیعی، حمید امیرنژاد، میلاد اتقایی کردکلای (1389). مساعدت الگوی تصمیم­گیری جبرانی سازشی چندمعیاره در تدوین راهبرد مناسب صادرات زعفران ایران. اولین همایش ملی گیاهان دارویی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 11 و 12 اسفند 1389.

29) حمید امیرنژاد، مهدی قربانی (1389). بررسی اثر صادرات منابع طبیعی (به جز نفت و گاز) بر رشد اقتصادی کشور. اولین همایش ملی گیاهان دارویی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 11 و 12 اسفند 1389.

30) حمید امیرنژاد (1389). بررسی ترجیحات مصرف­کنندگان برای مصرف گیاهان دارویی در شهرستان ساری. اولین همایش ملی گیاهان دارویی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 11 و 12 اسفند 1389.

31) حمید امیرنژاد، کمال عطایی. (1389). تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه­ی محصولات کشاورزی از جانب تولیدکنندگان گیاهان دارویی در استان مازندران. اولین همایش ملی گیاهان دارویی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 11 و 12 اسفند 1389.

32) طوبی روستا، اصغر فلاح، حمید امیرنژاد، سید کاظم بردبار، زینب خلیلی. (1389). بررسی ارزش زیست محیطی گونه تنگرس (Amygdalus lycioides spach). اولین همایش ملی گیاهان دارویی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 11 و 12 اسفند 1389.

33) طوبی روستا، اصغر فلاح، حمید امیرنژاد، سید­کاظم بردبار،الهه تشکری فرد. (1389). بررسی اهمیت گیاه دارویی افدرا (Ephedra.spp) در کاهش گاز­های گلخانه­ای. اولین همایش ملی گیاهان دارویی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 11 و 12 اسفند 1389.

34) حمید امیرنژاد، محمد کاوسی کلاشمی، حامد رفیعی. (1389). ارزیابی عوامل مؤثر بر زراعت رقم­های پرمحصول در سامانه­های تولیدی متنوع برنج. چهاردهمین همایش ملی برنج، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 9 و 10 اسفند 1389.

35) حمید امیرنژاد، نسیم مقدس نیاکی، حامد رفیعی. (1389). بهره­وری کل عوامل تولید برنج در ایران و بررسی موقعیت استان مازندران. چهاردهمین همایش ملی برنج، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 9 و 10 اسفند 1389.

36) کمال عطایی، حمید امیرنژاد. (1389). بررسی سهم سطح زیر کشت و عملکرد در افزیش تولیدات محصولات کشاورزی در یران. چهاردهمین همایش ملی برنج، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 9 و 10 اسفند 1389.

37) حامد رفیعی، حمید امیرنژاد، محمد کاوسی کلاشمی، میلاد اتقایی کردکلای (1389). بررسی اهمیت توسعه پایدار در بین کشاورزان از طریق پذیرش روش­های کنترل بیولوژیک (مطالعه موردی شهرستان آمل). دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت­ها و چالش­های پیش­رو. 11 و 12 اسفند 1389، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.

38) قهرمان قوردیی میلان، حمید امیرنژاد، قدرت­اله حیدری، زینب جعفریان (1390). نقش پروژه اسکان عشایر برتغییرات پوشش گیاهی (مطالعه موردی مراتع ییلاقی مخمور شهرستان ماکو). همایش منطقه­ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، 31 اردیبهشت و اول خرداد 1390، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

39) کمال عطایی، حمید امیرنژاد، حامد رفیعی (1390). بررسی و بهبود پتانسیل تولید کپور ماهیان پرورشی در استان مازندران دومین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان. 20 تا 22 اردیبهشت 1390، دانشگاه آزاد لاهیجان.

40) طوبی روستا، اصغر فلاح، حمید امیرنژاد، سید کاظم بردیار (1390). بررسی ارزش اقتصادی گونه بادامک (Amygdalus Scoparia Spach) از جنبه میزان کربن ترسیب شده. دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، 21 اردیبهشت 1390، دانشگاه مازندران.

41) زهرا عابدی، حمید امیرنژاد، نگین سلطانی (1390). برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان جهت استفاده تفریحی از مجتمع گردشگری نمک آبرود. پنجمین همایش ملی بحران­های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن، 14 و 15 اردیبهشت 1390 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مرکز اهواز.

42) حمید امیرنژاد، محدثه امیری و جاسم یوسفی (1390). تغییر اقلیم در ایستگاه­های شمال غرب کشور (اردبیل، تبریز و ارومیه). چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران،  13 تا 14 اردیبهشت 1390، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران.

43) علی آزموده،  مهدی زراعی، هادی رهنما، حمید امیرنژاد. دیدگاه آبخیرنشینان به طرحهای آبخیزداری انجام شده در حوزه آبخیز سد برنجستانک. ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب. 7 و 8 اردیبهشت 1389، دانشگاه تربیت مدرس نور.

 44) مریم پیری کیا، حمید امیرنژاد، جعفر اولای. مروری بر ارزشگذاری اقتصادی پارکهای جنگلی به دو روش هزینه سفر و ارزشگذاری مشروط. سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی. 27-28 اردیبهشت 1391- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

45) مریم پیری کیا، جعفر اولای، حمید امیرنژاد. تعیین ارزش تفرجی پارک جنگلی شهید زارع ساری به روش رفراندوم. سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی. 27-28 اردیبهشت 1391- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

46) رضا هزاره، حمید امیرنژاد، حامد نویدی، سعید حسنلو، شهرزاد میرکریمی. بررسی سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی: مطالعه موردی محصول پنبه شهرستان گرگان. نخستین همایش بین المللی دانش، صنعت و تجارت پنبه، 13-11 مهر ماه 1391، گرگان.

47) حمید امیرنژاد، سعید حسنلو، نگین کبیری، حامد نویدی. چشم انداز صادرات انگور و کشمش ایران. اولین همایش منطقه­ای تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی. دانشگاه پیام نور استان کهکلیویه و بویر احمد، 18 مهر 1391.

48) حامد نویدی،  سید ابوالقاسم مرتضوی، حمید امیرنژاد. (1391). برآورد ارزش تفرجی اکوسیستم­های بیابانی ایران: مطالعه موردی منطقه کویری مصر. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، در بخش­های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، وزارت کشور، تهران، اسفند ماه 1391.

49) حامد نویدی، سید ابوالقاسم مرتضوی، حمید امیرنژاد. (1391). معرفی چارچوبی برای ارزشگذاری اقتصادی اکوسیستمهای بیابانی در ایران. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، در بخش­های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، وزارت کشور، تهران، اسفند ماه 1391.

50) سعید حسنلو، صادق خلیلیان، حمید امیرنژاد (1391). بررسی روش‌های اقتصادی کنترل و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی. اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست، تهران، 23 تا 25 بهمن 1391، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران.

51) سعید حسنلو، صادق خلیلیان، حمید امیرنژاد (1391). ضرورت اعمال مالیات سبز (مالیات های زیست محیطی) جهت کنترل و کاهش آلودگی های محیط زیست. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، وزارت کشور، تهران، اسفند ماه 1391.

52) مریم عبدالحسینی، حمید امیرنژاد، حمیدرضا غفاری، زهرا عابدی. (1391). بحرانهای زیست محیطی و نقش ذینفعان در مدیریت آن )مطالعه موردی؛ مدیریت حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی­های شهری(. اولین همایش بین­المللی بحران­های زیست محیطی و راهکارهای بهبود آن، 25 و 26 بهمن 1391، کیش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات خوزستان.

53) مریم سادات موسوی، حمید امیرنژاد، حمیدرضا غفاری، زهرا عابدی. (1391). تعیین ارزش اقتصادی شناگاه­های استان مازندران در راستای کاهش آلودگی میکروبی ناشی از فاضلابهای شهری و روستایی. اولین همایش بین­المللی بحران­های زیست محیطی و راهکارهای بهبود آن، 25 و 26 بهمن 1391، کیش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات خوزستان.

54) حمید امیرنژاد و مائده اصغری (1391). ترجیحات و تمایل به پرداخت مصرف­کنندگان برای محصول برنج ارگانیک در استان مازندران. پانزدهمین همایش ملی برنج کشور، 1 الی 2 اسفند 1391، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

55) حمید امیرنژاد، پیوند سادات طاهری، طاهره درزی تبار (1391). بررسی میزان تمایل به دریافت شالیکاران برای استفاده از روش­های بیولوژیک کنترل آفات (مطالعه موردی؛ شهرستان­های بابل، ساری و قائمشهر). پانزدهمین همایش ملی برنج کشور، 1 الی 2 اسفند 1391، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

56) حمید امیرنژاد، رضا هزاره، سمیرا شایان­مهر، رسول افشارتبار، صفیه بهمن­پوری (1391). بررسی جایگاه کشت برنج در دستیابی به شاخص­های پایداری منابع آب. پانزدهمین همایش ملی برنج کشور، 1 الی 2 اسفند 1391، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

57) پروا تنکبار، صادق خلیلیان، حمید امیرنژاد  (1391). کاربرد روش انتخاب دوگانه تک بعدی در برآورد تمایل به پرداخت مصرف کنندگان جهت خرید شیر ارگانیک؛ مطالعه موردی شهر تهران . کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی، 30 بهمن 1391، تهران.

58) پروا تنکبار، صادق خلیلیان، حمید امیرنژاد  (1391). بررسی دانش مصرف کنندگان جهت مصرف محصولات ارگانیگ در شهر تهران (مطالعه موردی: شیر ارگانیک) . کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی، 30 بهمن 1391، تهران.

59) پروا تنکبار، حمید امیرنژاد  (1391). بررسی رفتار مصرف کنندگان جهت مصرف سبزیجات ارگانیگ در استان تهران . کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی، 30 بهمن 1391، تهران.

60) حمید امیرنژاد و زینب مرادی (1391). تعیین ارزش گردشگری منابع زیست محیطی (دریاچه  و پارک جنگلی پله مازندران). اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، 3 و 4 اسفند 1391، دانشگاه آزاد همدان.

61) حمید امیرنژاد، نازی حیدری و فاطمه بابایی (1391). تعیین ارزش گردشگری منابع آبی ایران. اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، 3 و 4 اسفند 1391، دانشگاه آزاد همدان.

62) بهزاد عادلی، حمید رضا مرادی و حمید امیرنژاد. بررسی اثرات خشکسالی بر روی عملکرد محصول زراعی گندم (مظالعه موردی؛ شهرستان بهبهان- دهستان دودانگه). دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. 23 مرداد 1392. دانشگاه ارومیه.

63) بهزاد عادلی، حمید رضا مرادی و حمید امیرنژاد. تحلیل شدت، تداوم و فراوانی دوره های ترسالی و خشک سالی اقلیمی در  شهرستان بهبهان. دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. 23 مرداد 1392. دانشگاه ارومیه.

64) بهزاد عادلی، حمید رضا مرادی و حمید امیرنژاد. بررسی ارتباط زمانی خشک سالیهای هیدرولوژی و هواشناسی در حوزه آبخیز رودخانه مارون. دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. 23 مرداد 1392. دانشگاه ارومیه.

65) محمدمهدی مردانشاهی و حمید امیرنژاد. بررسی نیمرخ کارآفرینانی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. همایش ملی دانشگاه کارافرین، صنعت دانش محور. 25 و 26 اردیبهشت 1392. دانشگاه مازندران.

66) حمید امیرنژاد و مائده اصغری. ترجیحات و تمایل به پرداخت مصرف­کنندگان برای محصول گوشت مرغ ارگانیک در استان مازندران. همایش ملی دام و طیور شمال کشور. 12 اردیبهشت 92.

67) حمید امیرنژاد و کمیل جهانی فر. مقایسه تطبیقی بهره وری عوامل تولید در واحدهای دامداری شیری و پرواری صنعتی مطالعه موردی شهرستان ممسنی استان فارس. همایش ملی دام و طیور شمال کشور. 12 اردیبهشت 92.

68) نازی حیدری ظهیری و حمید امیرنژاد (1392). بررسی وضعیت اجتماعی-اقتصادی روستائیان حاشیه جنگل و اهمیت محصولات جنگل (مطالعه موردی: منطقه هزار جریب بهشهر). اولین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، همدان 18 مهر 1392.

69) نازی حیدری ظهیری و حمید امیرنژاد (1392). اهمیت درآمد ریست محیطی جنگل در معیشت خانوار روستایی و سطح فقر. همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران. همدان، 9 آبان 1392.

70) حمید امیرنژاد، محمد جواد مؤیدیان، حامد نویدی و فرزانه مستاجران (1393). برآورد ارزش اقتصادی مطبوعیت زیست محیطی کوهستان با رهیافت هزینه سفر فردی آشکارشده و اظهار شده (مطالعه موردی: پارک کوهستانی صفه اصفهان). نهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران، تهران، هتل المپیک.

71) حمید امیرنژاد، فاطمه مزرعه و حامد نویدی (1393). برآورد تابع صادرات زیره سبز ایران. نهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران، تهران، هتل المپیک.

72) حمید امیرنژاد، مجید محمدی و عاطفه نصیری نیا (1393). بررسی مزیت نسبی صادراتی ایران و کشورهای عمده صادر کننده محصول گوجه فرنگی و روند تغییرات شاخص­های مزیت نسبی صادراتی آن. نهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران، تهران، هتل المپیک.

73) حمید امیرنژاد، سکینه فاضلیان (1393). مطالعه اثر بلندمدت رشد بخش کشاورزی برآلودگی آب در ایران: کاربرد منحنی زیست محیطی کوزنتس. نهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران، تهران، هتل المپیک.

74) قاسم لیانی، حمید امیرنژاد و عبدالخالق حسینی (1393). بررسی اثرگذاری اعتبارات بانکی بر رشد بخش کشاورزی ایران. نهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران، تهران، هتل المپیک.

75) ایلارا باقری طالقانی، فضل اله عمادیان، حمید امیرنژاد (1393). مقایسه رویکردهای دوگانه یک بعدی، دو بعدی و یک و نیم بعدی در روش ارزشگذاری مشروط برای کاربردهای گردشگری- تفرجی در منابع طبیعی. دومین همایش ملی – دانشجویی علوم جنگل، دانشگاه تهران.

76) مجتبی نبی زاده، حمید امیرنژاد و علی شاهنظری (1393). قیمت تمام شده آب در کشاورزی و مدیریت عرضه منابع آب (مطالعه موردی: سد البرز). همایش ملی آب، انسان، زمین، اصفهان، شهریور 93.

77) مجتبی نبی زاده، حمید امیرنژاد و علی شاهنظری (1393). ارزش­گذاری اقتصادی آب کشاورزی در راستای توسعه پایدار. همایش ملی آب، انسان، زمین، اصفهان، شهریور 93.

78) حمید امیرنژاد و محمد علی روشن فر (1393). بررسی اهمیت آب­های شور و مدیریت استفاده از آب­های شور در کشاورزی. چهارمین کنفرانس بین المللی چالش­های زیست محیطی و گاه­شناسی درختی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

79) حمید امیرنژاد و محمد علی روشن فر (1393). بررسی آثار تغییر اقلیم در حوضه آبریز دریای خزر فلات ایران. چهارمین کنفرانس بین المللی چالش­های زیست محیطی و گاه­شناسی درختی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

80) حمید امیرنژاد و محمد علی روشن فر (1393). ارزیابی ریسک زیست محیطی ابزار مناسبی برای ریسک. هشتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران.

81) مجتبی نبی زاده، حمید امیرنژاد (1393). ارزش آب در آبندان­ها و مدیریت تقاضای منابع آب مطالعه موردی محدوده پروژه البرز. هشتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران.

82) حمید امیرنژاد، مریم اسدپور کردی و رقیه زاهدیان تجنکی (1393). عوامل مؤثر بر تولید سویا دیم در استانهای مازندران و گلستان. دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران.

83) حمید امیرنژاد، مریم اسدپور کردی و فاطمه بابایی (1393). تعیین ارزش اقتصادی آب با استفاده از برنامه ریزی خطی (مطالعه موردی؛ محصول برنج در شهرستان ساری). دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران.

84) فاحته نظری، حمید امیرنژاد، مجتبی مجاوریان (1393). تعیین ارزش اقتصادی آب برای محصول گندم با روش تابع تولید (مطالعه موردی: شهرستان اهواز). اولین همایش ملی ارزیابی، مدیریت و آمایش محیط زیستی در ایران، دانشگاه همدان.

85) فاحته نظری، حمید امیرنژاد، مجتبی مجاوریان (1393). بررسی ترجیحات و تمایل به پرداخت افراد جامعه برای حفاظت از جریان رودخانه (مطالعه موردی؛ رودخانه کارون در شهرستان اهواز). اولین همایش ملی ارزیابی، مدیریت و آمایش محیط زیستی در ایران، دانشگاه همدان. 

 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 

86- Shahnazari, Ali., Qasem Aghajani And Hamid Amirnejad. (2010). Economic study of tertiary system construction in the Alborz integrated land and water management project. The 6th International Conference on Business, Management and Economics.  Yasar University, Çesme, Izmir, Turkey, 9-7 Oct 2010

87- Amirnejad, H. (2002). Economic Effect of Land Consolidation Policy on Rice Production, A case study: Haraz River Basin. The 3rd International Iran and Russia Conference. Timiriazev Agricultural Academy. Moscow, September 18-20, 2002 Page 78 - 86.

88- Amirnejad, H. and Rafiee, H. (2009). Effects of socio-economy parameters on acceptance of biological pest control methods among Rice farms. 5th International Iran and Russia Conference, 24-25 September 2009, Saint Petersburg, Russia.

89- Hamid Amirnejad, Seyed Hassan Zali and Hamed Rafiee (2011). Multi Criteria Attributive Compensated Model Contribution For Establishing Proper Strategy For Iran’s Saffron. International Conference on Traditional Medicine (CONTRAMED 2011). Penang, Malaysia from November 29 – 30, 2011

90. Hamid Amirnejad, Hamed Rafiee and Hassan Zali (2012). A survey Global Market Structure and Target Markets Export of Medical and Aromatic Plants. International Congress on Aromatic and Medicinal Plants, CIPAM 2012, 8-10 May 2012.

91 - Hamid Amirnejad, Ardevan Zarandian and Touba Rousta. Determination of vegetation of Bamu National Park in carbon sequestration and mitigating of air pollution in Shiraz, Iran. 2nd Urban Environmental Pollution conference, 17-20 June 2012, Amsterdam, the Netherlands.

92. Komeil Jahanifar, Hamid Amirnejad, Foad Eshghi (2013). Economic Evaluation of Fishery on the coasts of Miankale wildlife Refuge. The Second international conference on agriculture and natural resources, Razi University, Kermanshah, Iran, 25-26 December, 2013.

93. Hamid Amirnejad, Komeil Jahanifar (2013). Determination of Wetland Conservation Value by using Analytic Hierarchy Process. The Second international conference on agriculture and natural resources, Razi University, Kermanshah, Iran, 25-26 December, 2013. 

94. Hamid Amirnejad (2014). The Comparison of Contingent Valuation and Travel Cost Method in Estimation of Economic Value of Recreational, Tourism and Aesthetic Functions. The 5th World Congress of Environmental and Resource Economists (WCERE), Istanbul, turkey. 

 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 

1) نقش جنگلهای شمال در حفاظت از خاک، سخنرانی در دانشکده کشاورزی ساری، اردیبهشت 1385.

2) بررسی تغییرات ساختاری بر تولید محصولات کشاورزی، سخنرانی در دانشکده کشاورزی ساری، آذر 1385.

3) خودکفایی دانه­های روغنی و تبعات آن. سخنرانی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، فروردین 1386.

4)  اثرات سیاست یکپارچه‌سازی اراضی بر بهره‌وری عوامل تولید برنج و کارائی شالیکاران در منطقه حوزه آبریز هراز، سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، مشهد، 29 بهمن تا 1 اسفند 1379.

5) برآورد ارزش توریستی پارک ملی گلستان و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان. پنجمین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران، دانشگاه سیستان و بلوچستان،  9-7 شهریور، 1384.

6) بررسی و تعیین نقش اکوسیستم جنگل‌های خزری در تنظیم گاز (جذب کربن و عرضه اکسیژن). اولین همایش تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری. 24 و 25 اردیبهشت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

7) برآورد هزینه های تخریب اکوسیستم جنگل­های شمال ایران از نظر فرسایش خاک. اولین کنفرانس بین­المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری، بابلسر، 3 و 4 شهریور 1387.

8) برآورد ارزش اقتصادی حفاظت آب بوسیله اکوسیستم جنگل­های شمال. سومین کنفرانس منابع آب ایران. 23 و 24 مهر، تبریز.

9) بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی افراد جامعه جهت استفاده از گیاهان دارویی (مطالعه موردی استان مازندران). اولین همایش منطقه­ای اقتصاد و بازاریابی گیاهان دارویی، سنندج 5 و 6 اسفند 1388.

10) کاربرد روش هزینه جایگزین در ارزشگذاری کارکرد حفاظت آب توسط جنگل­های شمال (مطالعه موردی اکوسیستم­ جنگلی کلیج­کلا شهرستان ساری). اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی، 17 الی 18 آذر، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

11) بهره­وری کل عوامل تولید برنج در ایران و بررسی موقعیت استان مازندران. چهاردهمین همایش ملی برنج، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 9 و 10 اسفند 1389.

12) حمید امیرنژاد، مهدی قربانی (1389). بررسی اثر صادرات منابع طبیعی (به جز نفت و گاز) بر رشد اقتصادی کشور. اولین همایش ملی گیاهان دارویی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 11 و 12 اسفند 1389.

13) اندازه­گیری درجه تخریب محیط زیست در کلان شهرهای ایران با استفاده از تکنیک تحلیل مؤلفه­های اصلی. نهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران، تهران، هتل المپیک، اردیبهشت 1393. 

 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 

14. Multi Criteria Attributive Compensated Model Contribution For Establishing Proper Strategy For Iran’s Saffron. International Conference on Traditional Medicine (CONTRAMED 2011). Penang, Malaysia from November 29 – 30, 2011

15. The Comparison of Contingent Valuation and Travel Cost Method in Estimation of Economic Value of Recreational, Tourism and Aesthetic Functions. The 5th World Congress of Environmental and Resource Economists (WCERE), Istanbul, turkey. 

 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
حمید امیرنژاد (1386 و 1391). اقتصاد منابع طبیعی، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1386، 295 ص. – چاپ دوم 1391، 376 ص.
 
حمید امیرنژاد و کمال عطیی سلوط (1390). ارزشگذاری اقتصادی منابع زیست محیطی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، چاپ اول، 432 ص. 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 

1) عضو هیأت مدیره انجمن اقتصاد کشاورزی ایران از سال 1391 تاکنون 2) عضو انجمن اقتصاد کشاورزی ایران از سال 1378 تاکنون 3) عضو انجمن بین¬المللی اقتصاد کشاورزی امریکا از سال 2006 تاکنون 4) عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران از سال 1381 5) دبیر کمیته تخصصی امور بازرگانی داخلی و خارجی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران در سال 1382 و 1383 6) عضو شورای راهبردی کشاورزی و منابع طبیعی استانداری استان مازندران در سال¬های 1388-1386 

 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
1) عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از سال 1384 تاکنون
 
2) مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از سال 1386 تا 1388
 
3) معاون اداری و مالی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از سال 1387 تا اردیبهشت 1392
 
4) مشاور و ناظر طرح­های زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست کشور از سال 1386 تاکنون
 
5) مشاور اقتصادی شرکت مشاوره مهندسی آب خزرآب ساری از سال 1386 تاکنون
 
6) مشاور اقتصادی پروژه سد البرز بر روی رودخانه بابل­رود با همکاری بانک جهانی سال 1386
 
7) مدرس دانشگاه­های تهران، تربیت مدرس، آزاد اسلامی، دانشگاه جامع علمی و کاربردی، مؤسسات غیرانتفاعی از سال 1379 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات :