فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/r.esmaiil zade/esmaeilzadeh.jpg
نام و نام خانوادگی : 
رضا اسماعیل زاده کناری 
نام پدر : 
 
محل تولد : 
فریدونکنار 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
صنایع غذایی 
محل و سال اخذ مدرک : 
فردوسی مشهد-1387 
مرتبه علمی : 
استاد 
گروه آموزشی : 
صنایع غذایی 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
2203358 
نمابر : 
2203358 
آدرس : 
ساری،کیلومتر 9 جاده فرح آباد،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،گروه صنایع غذایی 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
reza_kenari@yahoo.com 
پست الکترونیک : 
 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
پایدار سازی روغن،

 

 

آنتی اکسیدانهای طبیعی

 

 

،روشهای استخراج عصاره آنتی اکسیدانی از گیاهان با فناوریهای نوین

 

 

 ،فرمولاسیون ،

 

 

 تاثیر نوع فرایند بر کیفیت غذا

 

 

شیمی مواد غذایی

  
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
فرایند مواد غذایی تکمیلی(ارشد)،

 

 

اصول طراحی کارخانجات مواد غذایی،تکنولوژی قند(کارشناسی)

 

 

اثر فرایند بر کیفیت غذا(دکتری) 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
1)

نام دانشجو : جواد توکلی

 

شماره دانشجویی : دکتری تکنولوژی مواد غذایی-فردوسی مشهد

 

عنوان پایان نامه : استفاده از روغن پوست بنه در بهبود پایدار ی اکسایشی و حرارتی روغن زیتون

 

تاریخ : 1391

 

استاد راهنما : دکتر محمد حسین حداد خدا پرست

 

مشاوران : دکتر رضا اسماعیل زاده کناری

 

توضیحات : دوره دکتری

 

 

 

2)

نام دانشجو : سپیده حقیقت خرازی

 

شماره دانشجویی : کارشناسی ارشد-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

عنوان پایان نامه : مقایسه ساختار شیمیایی و پایداری روغن ارقام رایج زیتون

 

تاریخ : 1391

 

استاد راهنما : دکتر رضا اسماعیل زاده کناری

 

 

 

3)

نام دانشجو : الهام شکوه صارمی

 

شماره دانشجویی : کارشناسی ارشد صنایع غذایی-دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

 

عنوان پایان نامه : بررسی راندمان و کیفیت ژلاتین پوست ماهی فیتوفاک

 

تاریخ : 1385

 

استاد راهنما : دکتر سید علی مرتضوی

 

مشاوران : دکتر رضا اسماعیل زاده کناری

 

نام دانشجو : زهرا روحانی زاده

 

شماره دانشجویی : کارشناسی ارشد شیمی تجزیه دانشگاه مازندران

 

عنوان پایان نامه : بررسی خصوصیات شیمیایی روغن سبوس واریته های متلف برنج

 

تاریخ : 1388

 

استاد راهنما : دکتر صمدی

 

مشاوران : دکتر رضا اسماعیل زاده کناری

 

 

 

 

4)

نام دانشجو : بهاره طباطبایی عمید

 

شماره دانشجویی : کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

 

عنوان پایان نامه : مقایسه زمان ماندگاری کنسرو ماهی کیلکا در روغن(پر کالری) و در سس گوجه فرنگی (کم کالری)

 

تاریخ : 1385

 

استاد راهنما : دکتر سید علی مرتضوی

 

مشاوران : دکتر رضا اسماعیل زاده کناری

 

نام دانشجو : محمد درخشان

 

شماره دانشجویی : کارشناسی ارشد صنایع غذایی-دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

 

عنوان پایان نامه : اثرات دماهای مختلف خشک کردن و منطقه کشت بر روی کیفیت روغن سه واریته متداول کانولا در ایران

 

تاریخ : 1387

 

استاد راهنما : دکتر سید علی مرتضوی

 

مشاوران : دکتر رضا اسماعیل زاده کناری

 

 

 

5)

نام دانشجو : مهرنوش عمید

 

شماره دانشجویی : کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

 

عنوان پایان نامه : استخراج و تصفیه روغن از سبوس روغن سه واریته برنج

 

تاریخ : 1385

 

استاد راهنما : دکتر سید علی مرتضوی

 

مشاوران : دکتر رضا اسماعیل زاده کناری

 

 

 

6)

نام دانشجو : عباس مهجوریان نماری

 

شماره دانشجویی : کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

 

عنوان پایان نامه : بررسی اثر پیش فراوری بر الگوی الکتروفورز پروتئین های ژلاتینی استخراج شده از پوست ماهی فیتوفاک و کیفیت ژلاتین حاصله

 

تاریخ : 1387

 

استاد راهنما : دکتر سید علی مرتضوی

 

 

 

7)

نام دانشجو : سیده زهرا مهدی پور

 

عنوان پایان نامه : اثر آنتی اکسیدانی عصاره پوست کیوی در پایدار سازی روغن آفتابگردان طی شرایط نگهداری و حرارتی1390

 

استاد راهنما : دکتر رضا اسماعیل زاده کناری

 

توضیحات : دانشگاه آزاد قوچان

 

 

 

8)

نام دانشجو : نگار نصیری

 

عنوان پایان نامه : بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره گیاه اناریجه و کاربرد آن در پایدارسازی روغن کانولا طی دو شرایط نگهداری و حرارتی1390

 

استاد راهنما : دکتر رضا اسماعیل زاده کناری

 

توضیحات : دانشگاه آزاد قوچان

 

 

9)

نام دانشجو : مائده خردمند

 

عنوان پایان نامه : بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره گیاه پونه در پایدارسازی روغن کانولا طی شرایط نگهداری و حرارتی1390

 

استاد راهنما : دکتر رضا اسماعیل زاده کناری

 

توضیحات : دانشگاه آزاد قوچان

 

 

 

10)

نام دانشجو : نیره لولوئی دلشاد

 

عنوان پایان نامه : بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره پوست به و کاربرد آن در پایدارسازی روغن کانولا طی دو شرایط نگهداری و حرارتی1391

 

استاد راهنما : دکتر رضا اسماعیل زاده کناری

 

توضیحات : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

11)

نام دانشجو : علی ابراهیم زاده

 

عنوان پایان نامه : بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی لیگنین باگاس نیشکر1391

 

استاد راهنما : دکتر رضا اسماعیل زاده کناری

 

توضیحات : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

12)

نام دانشجو : فهیمه احمدی واوسری

 

عنوان پایان نامه : بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی پوست کنجد و کاربرد آن در پایدار سازی روغن کانولا طی دو شرایط نگهداری و حرارتی1391

 

استاد راهنما : دکتر رضا اسماعیل زاده کناری

 

توضیحات : پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی

 

 

 

 

13)

نام دانشجو : سیما یساری

 

عنوان پایان نامه : اثر انتی اکسیدانی عصاره پوست پرتقال در پایدار سازی روغن کانولا طی شرایط ذخیره سازی در مقایسه با آنتی اکسیدان های مصنوعی1390

 

استاد راهنما : دکتر صدیف آزاد مرد

 

مشاوران : دکتر رضا اسماعیل زاده کناری

 

 

 14)

نام دانشجو : دکتر محمد احمدی

 

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیرات روشهای مختلف عصاره گیری ،سطوح غلظت عصاره گیاه گزنه بر روی زمان ماندگاری گوشت ماهی کیلکای چرخ شده در دماهای مختلف نگهداری1391

 

استاد راهنما : دکتر ودود رضویلر

 

مشاوران : دکتر رضا اسماعیل زاده کناری

 

توضیحات : دکترای بهداشت مواد غذایی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 

 

 

15)

نام دانشجو : داود علی آبادی

 

عنوان پایان نامه : بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره گیاه باریجه و کاربرد آن در پایدار سازی روغن کانولا طی فرایند حرارتی و شرایط ذخیره سازی1391

 

استاد راهنما : دکتر اسماعیل عطای صالحی

 

مشاوران : دکتر رضا اسماعیل زاده کناری

 

توضیحات : دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

 

 

 

16)

نام دانشجو : سمانه پژوهان مهر، دکتری تکنولوژی مواد غذایی-فردوسی مشهد

 

عنوان پایان نامه : کاربرد فرمولهای مختلف آنتی اکسیدانهای طبیعی جهت پایدارسازی روغن کانولا طی دو شرایط نگهداری و حرارتی

 

استاد راهنما : دکتر رضا فرهوش

 

مشاوران : دکتر رضا اسماعیل زاده کناری،دکتر علی شریف

 

 

 

 

17)

نام دانشجو : خانم توکلی

 

عنوان پایان نامه : بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره پوست ازگیل در پایدارسازی روغن کانولا 1391

 

استاد راهنما : دکتر رضا اسماعیل زاده کناری

 

توضیحات : کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد دامغان

 

 

 

18)

نام دانشجو : سحر منصوریان فرد

 

عنوان پایان نامه : بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره سبوس برنج در پایدار سازی روغن کانولا1391

 

استاد راهنما : دکتر رضا اسماعیل زاده کناری

 

توضیحات : دانشگاه ازاد اسلامی واحد ورامین

 

 

 

 

19)

نام دانشجو : پدیده محسنی

 

عنوان پایان نامه : اثر آنتی اکسیدانی عصاره برگ ریحان بر پایدارسازی روغن آفتابگردان1391

 

استاد راهنما : دکتر رضا اسماعیل زاده کناری

 

توضیحات : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

 

 

 

20)

نام دانشجو : نوشین یزدی

 

عنوان پایان نامه : بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره برگ واریته های رایج زیتون در ایران1391

 

استاد راهنما : دکتر رضا اسماعیل زاده کناری

 

توضیحات : دانشگاه ازاد ایت الله املی

 

 

 

 

21)

نام دانشجو : فاطره محسن زاده

 

عنوان پایان نامه:اثر تیمارهای الکلی، هیدرو الکلی ، آبی و اولتراسوند در ارزیابی خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره کنجاله کنجد

 

استاد راهنما : دکتر رضا اسماعیل زاده کناری

 

توضیحات : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

22)

نام دانشجو : الهام مرادی

 

عنوان پایان نامه : بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و رئولوژیکی واریته های مختلف کانولا

 

استاد راهنما : دکتر رضا اسماعیل زاده کناری

 

توضیحات : کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه ازاد اسلامی آیت الله آملی

 

 

 

23)

نام دانشجو : خانم سلطان تویه

 

عنوان پایان نامه : بررسی اثر آنتی اکسیدانی پوست سیب زمینی در پایدار سازی روغن کانولا طی شرایط نگهداری و حرارتی1391

 

استاد راهنما : دکتر رضا اسماعیل زاده کناری

 

توضیحات : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

 

 

 

24)

نام دانشجو : خانم نرگس قاسمی

 

عنوان پایان نامه : اثر تیمارهای هیدروکلوئید و نوع روغن بر کاهش جذب روغن در سیب زمینی طی فرایند سرخ کردن سیب زمینی

 

استاد راهنما : دکتر رضا اسماعیل زاده کناری

 

توضیحات : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

 

 

25)

نام دانشجو : خانم سمیه علی نژاد

 

عنوان پایان نامه : بررسی قدرت آنتی اکسیدانی عصاره الکلی و هیدروالکلی پوست خرمالو 1391

 

استاد راهنما : دکنر رضا اسماعیل زاده کناری

 

توضیحات : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

 

 

 

26)

نام دانشجو : خانم مونا روشن

 

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر آنتی اکسیدانی عصاره برگ توت فرنگی در    پایدارسازی روغن آفتابگردان طی دو شرایط حرارتی و ذخیره سازی

 

استاد راهنما : دکنر رضا اسماعیل زاده کناری

 

توضیحات : دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات مازندران

 

 

 

27)

نام دانشجو : آقای آغاسی

 

عنوان پایان نامه : : اثر آنتی اکسیدانی (عصاره شوید) در پایدار سازی روغن آفتابگردان طی شرایط ذخیره سازی و حرارتی

 

استاد راهنما : دکنر رضا اسماعیل زاده کناری

 

توضیحات : دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات مازندران

 

 

 

28)

نام دانشجو : خانم سارا جعفریان(دوره دکتری صنایع غذایی)

 

عنوان پایان نامه : : بهینه‌سازی شرایط استخراج ترکیبات فنلی ازکاسبرگ گیاه ترش با استفاده از روش های  حلال   و فراصوت و کاربرد آنها در سیستم‌های مدل غذایی  

 

استاد راهنما : دکنر رضا اسماعیل زاده کناری

 

توضیحات : دانشگاه آزاد اسلامی واحدسبزوار

 

 

 

 

30)

نام دانشجو : خانم شبنم امینی

 

عنوان پایان نامه : : اثر روشهای مختلف عصاره گیری بر خصوصیات آنتی اکسیدانی وایته های مختلف برگ زیتون  

 

استاد راهنما : دکنر رضا اسماعیل زاده کناری

 

 

 

 

31)

نام دانشجو : خانم لیدا حسین نژاد

 

عنوان پایان نامه : : اثر آنتی اکسیدانی عصاره پوست موز بر پایداری روغن آفتابگردان  طی دو شرایط نگهداری  و حرارتی

 

استاد راهنما : دکنر رضا اسماعیل زاده کناری

 

توضیحات : دانشگاه آزاد اسلامی واحد واحدعلوم و تحقیقات مازندران

 

 

 

32) 

نام دانشجو : خانم قائدیان

 

عنوان پایان نامه : : اثر آنتی اکسیدانی پوست کنجد بر پایدارسازی روغن ماهی کیلکا  

 

استاد راهنما : دکنر رضا اسماعیل زاده کناری

 

 

 

 

34) 

نام دانشجو : خانم ندا زلفخانی

 

عنوان پایان نامه: اثر روشهای عصاره گیری با حلال های آبی،متانلی،فوق بحرانی بر خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره سبوس برنج

 

استاد راهنما : دکنر رضا اسماعیل زاده کناری

 

 

 

35 نام دانشجو : آقای کامبیز ضیایی فرکوش

 

عنوان پایان نامه:اثر تیمارهای مختلف استخراج  بر روی قدرت آنتی اکسیدانی عصاره سبوس برنج جهت پایدار سازی روغن ماهی

 

استاد راهنما : دکنر رضا اسماعیل زاده کناری

 

 

 

 

36 نام دانشجو : خانم میترا احدی

 

عنوان پایان نامه:اثر تیمارهای مختلف استخراج  بر روی قدرت آنتی اکسیدانی عصاره گیاه گاو زبان

 

استاد راهنما : دکنر رضا اسماعیل زاده کناری

 

 

 

 

37 نام دانشجو : خانم ملیحه هاشمی

 

عنوان پایان نامه:اثر تیمارهای حلال(آبی،الکلی،هیدروالکلی)والتراسوند   بر روی قدرت آنتی اکسیدانی عصاره گیاه گشنیز

 

استاد راهنما : دکنر رضا اسماعیل زاده کناری

 

 

 

 

38 نام دانشجو : خانم مظفری

 

عنوان پایان نامه:بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره گیاه تره جهت پایدار سازی روغن کانولا

 

استاد راهنما : دکنر رضا اسماعیل زاده کناری

 

توضیحات : دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 

 

1

 

 

 

عنوان : روشهای بهبود پایداری روغن کانولا طی فرایند سرخ کردن عمیق-مجتمع کشت و صنعت شمال(کارخانه روغن نباتی غنچه)

 

 

 

 

 

سال : 1387

 

 

 

 

 

وضعیت : اتمام یافته

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

عنوان : استخراج روغن از سبوس سه واریته برنج و ارزیابی کیفیت روغن حاصله

 

 

 

 

 

سال : 1384

 

 

 

 

 

وضعیت : اتمام یافته

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

عنوان : ارزیابی ترکیبات و ارزش غذایی سه واریته غالب کیوی شمال کشور

 

 

 

 

 

سال : 1385

 

 

 

 

 

وضعیت : اتمام یافته

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

عنوان : بررسی امکان تولید و ارزیابی زمان ماندگاری کنسرو کم کالری ماهی کیلکا

 

 

 

 

 

سال : 1385

 

 

 

 

 

وضعیت : اتمام یافته

 


  
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 

 

. 1فناوری نوین در تولید روغن : تولید روغن های تک یاخته از منابع مختلف توسط میکرواورگانیسم ها Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1391

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

 

نویسند‌گان: نیره لولوئی دلشاد - رضا اسماعیل زاده کناری - حامد قاسمی

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

2فناوریهای نوین و افزایش امنیت موادغذایی

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1390

 

نوع ارایه: پوستر

 

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

 

نویسند‌گان: سپیده حقیقت خرازی - رضا اسماعیل زاده کناری

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

3کاربرد انتی اکسیدانهای طبیعی در پایدارسازی روغنهای خوراکی Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1390

 

نوع ارایه: پوستر

 

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

 

نویسند‌گان: سیده زهرا مهدی پور - علی محمدی ثانی - رضا اسماعیل زاده کناری

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

4کاربردهیدروکلوئید درصنعت روغن Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1390

 

نوع ارایه: پوستر

 

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

 

نویسند‌گان: رضا اسماعیل زاده کناری - الهام شکوه صارمی

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

5مروری بر کاربردهای عصاره گیاه پونه بعنوان افزودنی طبیعی Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1390

 

نوع ارایه: پوستر

 

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

 

نویسند‌گان: رضا اسماعیل زاده کناری - اسماعیل عطای صالحی - مائده خردمندی

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

6 مروری بر روغن‌های ضروری برخی از گونه‌های انارریجه و کاربردهای آن در صنایع غذایی Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1390

 

نوع ارایه: پوستر

 

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

 

نویسند‌گان: اسماعیل عطای صالحی - رضا اسماعیل زاده کناری - طاهره نصیری

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

7 پیشرفت رویکرد استخراج سبز با مایعات فوق/نیمه بحرانی جهت تولید عصاره های غنی شده الئورپین از برگ های زیتون Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1392

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

 

نویسند‌گان: مهدیه مرادپور - رضا اسماعیل زاده کناری - لیلا نوری

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

8پارامترهای ارزیابی اکسایشی و حرارتی روغن ها و امنیت غذایی Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1391

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

 

نویسند‌گان: ریحانه شکرپوررودباری - رضا اسماعیل زاده کناری - سپیده حقیقت خرازی

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

9 اکسیداسیون روغنها و چربیها و خواص استفاده از آنتی اکسیدانهای طبیعی در جهت پایدار سازی آنها Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1390

 

نوع ارایه: چاپ

 

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

 

نویسند‌گان: سیده زهرا مهدی پور - رضا اسماعیل زاده کناری - اسماعیل عطای صالحی - علی محمدی ثانی

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

10 اهمیت و کاربردهای بالقوه از برگ های زیتون Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1391

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

 

نویسند‌گان: مهدیه مرادپور - رضا اسماعیل زاده کناری - لیلا نوری

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

11. اهمیت و کاربردهای بالقوه برگ زیتون Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1392

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

 

نویسند‌گان: نوشین یزدی - رضا اسماعیل زاده کناری - مازیار شریف زاده بایی

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

12. اثر آنتی اکسیدانی عصاره سبوس برنج در پایدار سازی روغن آفتابگردان Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1392

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

 

نویسند‌گان: افراسیاب کلبادی پور - حسین جلالی - رضا اسماعیل زاده کناری

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

13. اثر آنتیاکسیدانی عصاره متانولی پوست سیب زمینی در پایدار سازی روغن آفتابگردان طی شرایط ذخیرهسازی Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1392

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

 

نویسند‌گان: سیده طاهره سلطان تویه - رضا اسماعیل زاده کناری - فریبرز ناهیدی

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

14. اثر تکنولوژی فشار بالا بر محصولات لبنی

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1390

 

نوع ارایه: شفاهی

 

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

 

نویسند‌گان: مهدخت نریمان نژآد - رضا اسماعیل زاده کناری

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

15. اثر تیمار حرارتی بر تغییرات اسیدهای چرب و پایداری اکسایشی روغن زیتون ارقام زرد، ماری و فیشمی Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1390

 

نوع ارایه: پوستر

 

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

 

نویسند‌گان: سپیده حقیقت خرازی - رضا اسماعیل زاده کناری

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

16. اثرآنتی اکسیدانی عصاره متانولی پوست ازگیل درپایدارسازی روغن آفتابگردان طی شرایط حرارتی Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1392

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

 

نویسند‌گان: خدیجه توکلی - رضا اسماعیل زاده کناری - فریبرز ناهیدی

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

17. اثرآنتی اکسیدانی عصاره متانولی پوست ازگیل درپایدارسازی روغن آفتابگردان طی شرایط ذخیره سازی Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1392

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

 

نویسند‌گان: خدیجه توکلی - رضا اسماعیل زاده کناری - فریبرز ناهیدی

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

18. اثرآنتی اکسیدانی عصاره متانولی پوست خرمالو درپایدارسازی روغن آفتابگردان طی شرایط حرارتی Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1392

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

 

نویسند‌گان: سمیه علینژاد - رضا اسماعیل زاده کناری - مرضیه بلندی

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

19. اثرآنتی اکسیدانی عصاره متانولی پوست خرمالو درپایدارسازی روغن آفتابگردان طی شرایط ذخیره سازی Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1392

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

 

نویسند‌گان: سمیه علینژاد - رضا اسماعیل زاده کناری - مرضیه بلندی

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

20. اثرات توکسیکولوژیک نانوتکنولوژی برامنیت غذایی Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1390

 

نوع ارایه: پوستر

 

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

 

نویسند‌گان: سپیده حقیقت خرازی - رضا اسماعیل زاده کناری - زینب رفتنی امیری - زهرا پوررمضان

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

21. اثرات تغذیه ای آنتی اکسیدان های طبیعی در ایجاد امنیت غذایی Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1391

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

 

نویسند‌گان: فهیمه احمدی واوسری - فاطمه احمدی - رضا اسماعیل زاده کناری

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

22. اثرشرایط حرارتی برساختاراسیدهای چرب و پایداری اکسایشی روغن زیتون ارقام زرد ماری و فیشمی Fulltext

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1391

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

 

نویسند‌گان: سپیده حقیقت خرازی - رضا اسماعیل زاده کناری - زینب رفتنی امیری

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

23. ارزیابی ویژگی های روغن استخراج شده از مغز پسته کلخونگ pistacia khinjuk Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1391

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

 

نویسند‌گان: فاطمه همدانی - محمدحسین حدادخداپرست - اسماعیل عطایی صالحی - رضا اسماعیل زاده کناری

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

24. ارزیابی پروفایل اسیدهای چرب روغن مغز پسته کلخونگ pistacia khinjuk و مقایسه ان با روغن زیتون

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1391

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

 

نویسند‌گان: فاطمه همدانی - محمدحسین حدادخداپرست - اسماعیل عطایی صالحی - رضا اسماعیل زاده کناری

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

25. ارزیابی اثر آنتیاکسیدانی عصاره پوست سیب زمینی در به تاخیراندازی اکسیداسیون روغن آفتابگردان طی شرایط حرارتی Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1392

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

 

نویسند‌گان: سیده طاهره سلطان تویه - رضا اسماعیل زاده کناری - فریبرز ناهیدی

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

26. ارزیابی اثرآنتی اکسیدانی عصاره برگ ترب برپایدارسازی روغن آفتابگردان درشرایط نگهداری Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1392

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

 

نویسند‌گان: سیده منا خرمی - رضا اسماعیل زاده کناری - اسماعیل عطای صالحی

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

27. استفاده از فرایند فشار بالا در فراورده های گوشتی و ایجاد امنیت غذایی در آنها Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1390

 

نوع ارایه: پوستر

 

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

 

نویسند‌گان: ریحانه شکرپوررودباری - رضا اسماعیل زاده کناری

 

زبان مقاله: فارسی]

 

 

 

28. استفاده از امواج التراسوند وکیتوزان در فراورده های گوشتی Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1390

 

نوع ارایه: پوستر

 

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

 

نویسند‌گان: ریحانه شکرپوررودباری - رضا اسماعیل زاده کناری

 

زبان مقاله: فارسی]

 

 

 

29. استفاده از ضایعات خرما به عنوان محیط کشت میکروبی Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1392

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

 

نویسند‌گان: رضا اسماعیل زاده کناری - مینا حسن زاده

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

30. بررسی فرایند استریفیکاسیون روغن Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1391

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

 

نویسند‌گان: مرجان آزادی - رضا اسماعیل زاده کناری

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

31. بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره برگ زیتون Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1392

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

 

نویسند‌گان: مهدیه مرادپور - رضا اسماعیل زاده کناری - لیلا نوری

 

زبان مقاله: فارسی]

 

 

 

32. بررسی کارایی حلال های مختلف و فرایند فراصوت بر میزان استخراج ترکیبات فنلی و توکوفرولی عصاره فلفل قرمز رایج در ایران Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1392

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

 

نویسند‌گان: اسماعیل عطای صالحی - رضا اسماعیل زاده کناری - مجتبی محمدی

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

33. بررسی یکی از خصوصیات شیمیایی روغن مغز کلخونگ(Pistacia khinjuk) به عنوان یک منبع غذایی جدید Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1390

 

نوع ارایه: پوستر

 

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

 

نویسند‌گان: محمدحسین حدادخداپرست - اسماعیل عطای صالحی - رضا اسماعیل زاده کناری - فاطمه همدانی

 

زبان مقاله: فارسی]

 

 

 

34. بررسی امکان استفاده از فناوریهای نوین در صنعت خشکبار Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1390

 

نوع ارایه: پوستر

 

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

 

نویسند‌گان: وجیهه حشمتی - رضا اسماعیل زاده کناری - محمدرضا کسایی

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

35. بررسی ایمنی میکروبی فرایند فشار هیدرستاتیک بالا در مواد غذایی Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1390

 

نوع ارایه: پوستر

 

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

 

نویسند‌گان: گیسو ملکی - رضا اسماعیل زاده کناری - علی معتمدزادگان

 

زبان مقاله: فارسی]

 

 

 

36. بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره پوست به و کاربرد آن در روغن کانولا در شرایط نگهداری Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1391

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

 

نویسند‌گان: نیره لولوئی دلشاد - رضا اسماعیل زاده کناری - زینب رفتنی امیری - جمشید فرمانی

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

37. بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره پوست به و کاربرد آن در روغن کانولا در شرایط حرارتی Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1391

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

 

نویسند‌گان: نیره لولوئی دلشاد - رضا اسماعیل زاده کناری - زینب رفتنی امیری - جمشید فرمانی

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

38. بررسی اثرآنتی اکسیدانی عصاره برگ ترب برپایداری اکسیداتیو روغن آفتابگردان Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1392

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

 

نویسند‌گان: سیده منا خرمی - رضا اسماعیل زاده کناری - اسماعیل عطای صالحی

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

39. بررسی تیمارهای برخی هیدروکلوئیدها برکاهش جذب روغن کانولا درسیب زمینی طی فرایند سرخ کردن Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1392

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

 

نویسند‌گان: نرگس قاسمی - رضا اسماعیل زاده کناری - رضا جلالی

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

40. بررسی تأثیرعصاره پوست پرتقال تامسون در جلوگیری از اکسیداسیون روغن کانولا Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1390

 

نوع ارایه: شفاهی

 

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

 

نویسند‌گان: سیما یساری - صدیف آزادمرددمیرچی - رضا اسماعیل زاده کناری

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

41. بررسی تاثیر حلالهای مختلف وفرایند فراصوت برکارایی آنتی اکسیدانی عصاره فلفل قرمز رایج درایران Fulltext

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1392

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

 

نویسند‌گان: اسماعیل عطای صالحی - رضا اسماعیل زاده کناری - مجتبی محمدی

 

زبان مقاله: فارسی]

 

 

 

42. بررسی ترکیبات فنولی حاصل از اسیدولیز لیگنین درپایدارسازی حرارتی روغن آفتابگردان Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1391

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

 

نویسند‌گان: علی ابراهیم زاده - رضا اسماعیل زاده کناری - علی عبدالخانی

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

43. بررسی خواص انتی اکسیدانی عصاره برخی از گیاهان Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1390

 

نوع ارایه: شفاهی

 

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

 

نویسند‌گان: رضا اسماعیل زاده کناری - محبوبه بهرامیان

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

44. بررسی خصوصیات وکارایی انتی اکسیدانی عصاره های مختلف گیاهی

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1390

 

نوع ارایه: پوستر

 

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

 

نویسند‌گان: رضا اسماعیل زاده کناری - محبوبه بهرامیان

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

45. بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی سبوس برنج دو واریته طارم و ژاپونیکا و مقایسه عملکرد آنها Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1391

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

 

نویسند‌گان: راحیل باباگلی - رضا اسماعیل زاده کناری - اسماعیل عطای صالحی

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

46. بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره برگ سه واریته رایج زیتون ایران و مقایسه عملکرد آنها Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1392

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

 

نویسند‌گان: نوشین یزدی - رضا اسماعیل زاده کناری - مازیار شریف زاده بایی

 

زبان مقاله: فارسی]

 

 

 

47. بررسی خصوصیات آنتیاکسیدانی لیگنین استخراج شده از باگاس نیشکر و صنوبر یوروآمریکن Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1391

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

 

نویسند‌گان: علی ابراهیم زاده - رضا اسماعیل زاده کناری - علی عبدالخانی

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

48. بررسی خصوصیات انتی اکسیدانی عصاره متانولی برگ دوواریته زیتون ایران درپایدارسازی روغن آفتابگردان Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1392

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

 

نویسند‌گان: نوشین یزدی - رضا اسماعیل زاده کناری - مازیار شریف زاده بایی

 

زبان مقاله: فارسی]

 

 

 

49. بررسی خصوصیات انتی اکسیدانی عصاره برگ سه واریته زیتون ایران و مقایسه عملکرد آنها Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1392

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

 

نویسند‌گان: نوشین یزدی - رضا اسماعیل زاده کناری - مازیار شریف زاده بایی

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

50. تولید سوکسینیک اسید از گندم با استفاده از روش تصفیه زیستی Biorefining Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1391

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

 

نویسند‌گان: سپیده حقیقت خرازی - رضا اسماعیل زاده کناری

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

51. ترکیبات زیست فعال و ویژگیهای آنتیاکسیدانی پوست سیب زمینی Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1392

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

 

نویسند‌گان: سیده طاهره سلطان تویه - رضا اسماعیل زاده کناری - فریبرز ناهیدی

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

52. تشکیل بیوفیلم و تهدید ایمنی موادغذایی

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1390

 

نوع ارایه: پوستر

 

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

 

نویسند‌گان: سپیده حقیقت خرازی - رضا اسماعیل زاده کناری

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

53. تصفیه روغن ماهی Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1391

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

 

نویسند‌گان: روشنک مهدی زاده - رضا اسماعیل زاده کناری

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

54. تعیین ترکیبات فرار حاصل از اکسیداسیون درروغنهای غنی شده با اسید لینولئیک کونژوکه اسید چرب عملگرا

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1390

 

نوع ارایه: پوستر

 

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

 

نویسند‌گان: حامد قاسمی - نیره لولویی دلشاد - رضا اسماعیل زاده کناری

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

55. تعیین سولفیت در مواد غذایی با استفاده از روش انالیز تزریق مایع Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1390

 

نوع ارایه: پوستر

 

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

 

نویسند‌گان: گیسو ملکی - علی معتمدزادگان - رضا اسماعیل زاده کناری

 

زبان مقاله: فارسی]

 

 

 

56. تغییر وضعیت اب و هوا و ایمنی مواد غذایی Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1390

 

نوع ارایه: پوستر

 

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

 

نویسند‌گان: سپیده حقیقت خرازی - رضا اسماعیل زاده کناری - مهدخت نریمان نژاد

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

57. روشهای تعیین قدرت انتی اکسیدانی انتی اکسیدانها Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1390

 

نوع ارایه: پوستر

 

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

 

نویسند‌گان: رضا اسماعیل زاده کناری - الهام شکوه صارمی

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

58. روشهای تعیین نقطه دورریزی روغن پس از طی فرایند سرخ کردن Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1390

 

نوع ارایه: شفاهی

 

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

 

نویسند‌گان: رضا اسماعیل زاده کناری - الهام شکوه صارمی - کامبیز ضیایی فرکوش

 

زبان مقاله: فارسی]

 

 

 

59. روشهای جدید تعیین تقلب در روغن زیتون Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1390

 

نوع ارایه: شفاهی

 

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

 

نویسنده: رضا اسماعیل زاده کناری

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

 

عنوان : استخراج روغن از سبوس سه واریته برنج(طارم محلی ،ندا ،خزر)و بررسی کیفیت روغن حاصله،اولین سمینار علمی کاربردی صنعت روغن نباتی ایران،مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما

 

 

 

سال : تیر 1384

 

 

 

وضعیت : سخنرانی

 

 

 

 

 

 

 

عنوان : استخراج روغن از هسته انگور و بررسی کیفیت روغن حاصله،اولین همایش ملی خشکبار ایران،تبریز

 

 

 

سال : مهر 1382

 

 

 

 

 

 

 

عنوان : استفاده از گاز اتیلن در سیستم بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده MAPبرای تسریع رساندن خرما و بررسی ویژگیهای محصول،ارائه پوستر در اولین همایش فناوری فراوری و بسته بندی خرما در ایران،اهواز ،1382

 

 

 

سال : اسفند 1382

 

 

 

 

 

 

 

عنوان : بررسی ترکیبات غذایی و محتوای انرژی سه واریته متداول خرمای ایران،اولین همایش فناوری فراوری و بسته بندی خرما در ایران،اهواز 1382

 

 

 

سال : اسفند 1382

 

 

 

 

 

 

 

عنوان : بررسی باقیمانده سم دیازینون در خربزه های استان خراسان پس از سه مرتبه سم پاشی ،همایش بهداشت و ایمنی غذا،یزد،1383

 

 

 

سال : 1383

 

 

 

 

 

 

 

عنوان : کاربرد میکروبیولوژی پیشگو در آنالیز خطر و کنترل نقاط بحرانی،پانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران،1384

 

 

 

سال : 1384

 

 

 

 

 

 

 

عنوان : ارزیابی خصوصیات دو نوع عسل پاییزه و بهاره در منطقه نوای آمل ،همایش ملی گیاهان دارویی و عسل ،1384،ارومیه

 

 

 

سال : 1384

 

 

 

 

 

 

 

عنوان : اثر آنزیم پاپااین و درجه هیدرولیز بر طول زنجیره پپتیدی پروتئینهای میوفیبریلار فیله ماهی کیلکا،شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران،گرگان ،1385

 

 

 

سال : 1385

 

 

 

 

 

 

 

عنوان : بهبود ویژگیهای حسی پنیر ریکوتای تهیه شده از آب پنیر ،اولین جشنواره شیر منطقه شمال کشور ،ساری ،1384

 

 

 

سال : 1384

 

 

 

 

 

 

 

عنوان : ارزیابی ترکیبات و ارزش غذایی واریته های رایج کیوی کشور،همایش فراوری و نگهداری مواد غذایی ،تبریز،1385

 

 

 

سال : 1385

 

 

 

 

 

 

 

عنوان : عصاره گیری و آماده سازی پروتئین های سارکوپلاسمیک و میوفیبریلار فیله ماهی کاد ،اولین همایش ملی شیلات و توسعه پایدار قائم شهر ،1384

 

 

 

سال : 1384

 

 

 

 

 

 

 

عنوان : مقایسه خصوصیات فیزیکو شیمیایی شیر نژلدهای مختلف گاو ،همایش صنایع شیر منطقه غرب کشور ،همدان،1382

 

 

 

سال : 1382

 

 

 

 

 

 

 

عنوان : تعیین ترکیب آمینو اسیدی و بررسی نقطه ذوب و ویسکوزیته ژلاتین حاصل از پوست ماهی فیتوفاک، نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

 

 

 

سال : 1389

 

 

 

 

 

 

 

عنوان : بررسی پایداری اکسایشی روغن پسته خندان رقم اوحدی،نوزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی

 

 

 

سال : 1389

 

 

 

 

 

 

 

عنوان : بررسی ساختار شیمیایی روغن پسته اوحدی،نوزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی

 

 

 

سال : 1389

 

 

 

 

 

 

 

عنوان : تاثیر آنتی اکسیدانها در پایدار سازی روغن کانولا طی فرایند سرخ کردن، همایش کشوری ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی ،ساری

 

 

 

سال : 1389

 

 

 

 

 

 

 

عنوان : فنا وری روغن در صنعت روغن،همایش کشوری ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی ،ساری

 

 

 

سال : 1389

 

 

 

 

 

 

 

عنوان : کابرد هیدروکلوئیدها در فراورده های گوشتی کم چرب،همایش کشوری ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی ،ساری

 

 

 

سال : 1389

 

 

 

 

 

 

 

عنوان : کاربرد فرایندهای حداقل در آب میوه ها،همایش کشوری ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی ،ساری

 

 

 

سال : 1389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. عملکرد آنتی اکسیدانی روغن ضروری عصاره گیاه انارریجه و کاربردهای آن Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1391

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

 

نویسند‌گان: اسماعیل عطای صالحی - رضا اسماعیل زاده کناری - طاهره نصیری

 

زبان مقاله: فارسی

 

 

 

 

 

61. عوامل موثربرپایداری روغنهای خوراکی Fulltext 

 

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار: 1391

 

نوع ارایه:

 

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

 

نویسند‌گان: سیدمحمد انتظاری - رضا اسماعیل زاده کناری

 

زبان مقاله: فارسی 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
1-frying stability  of canola oil blended with palm olein,olive,and corn oils,  j AM Oil Chem Soc(AOCS)2009:86:71-76

 

2-Anti-rancidity effects  of sesame and rice bran oils on canola oil during deep frying    j AM Oil Chem Soc(AOCS)2009:86:539-544

 

3-characterization of Iranian virgin olive oil from the roodbar region:A study on zard,mary and fishomi     j AM Oil Chem Soc(AOCS)2012:86:539-544

 

 

 

4-Effects of antioxidants on the stability of canola oil during the Deep Frying.2010.J.AOCS

 

 

 

 

5-considering the effects of various drying temperatures and cultivation zone on fatty acids profile of canola oil in iran.2010. j.chemistry of natural compounds

  
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 

-تعیین ترکیب آمینواسیدی و بررسی نقطه ذوب و ویسکوزیته ژلاتین حاصل از پوست ماهی فیتوفاک،مجله الکترونیک فراوری و نگهداری مواد غذایی،جلد اول،شماره چهارم،زمستان88،11-1

 

 

-بررسی اثر پیش فراوری بر راندمان و قدرت ژل ژلاتین حاصل از پوست ماهی فیتوفاک، مجله الکترونیک فراوری و نگهداری مواد غذایی،جلد اول،شماره چهارم،تابستان 90،24-13

 

 

-اثر آنتی اکسیدانی عصاره متانولی،پوست کیوی در پایدارسازی روغن آفتابگردان ،1391،نشریه پژوهشهای  علوم و صنایع غذایی ایران،جلد8،شماره 2 ،ص 250-245

 

 

-بررسی قدرت آنتی اکسیدانی روغن پوست کلخونک به عنوان منبع غذایی جدید در ایران،1392،نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران،جلد 9،شماره 1،ص 67-61

 

 

-اثر تیمار حرارتی بر تغییرات شیمیایی،شاخص های کیفی و پایداری اکسایشی روغن زیتون بکر ارقام رایج ایرانی منطقه رودبار:مطالعه ای بر زرد،ماری،فیشمی1392، نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران

 

 

-مقایسه ترکیبات غذایی ماهی سفید دریایی و پرورشی و فراوری ماریناد از آنها،1381،مجله علمی شیلات ایران

 

 

-بررسی ترکیبات غذایی  و محتوای انرژی سه واریته متداول خرمای  ایرانی،1384،مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی(دانشگاه علوم کشاورزی گرگان) سال دوازدهم،شماره اول

 

 

-بررسی باقیمانده سم دیازینون در واریته های مختلف  خربزه استان خراسان رضوی پس از سه مرتبه سم پاشی ،1384،مجله علوم  و صنایع کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

-بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی لیگنین باگاس نیشکر، مجله الکترونیک فراوری و نگهداری مواد غذایی،1391-پذیرش

 

بررسی پایداری اکسایشی روغن پسته خندان رقم اوحدی،1389،  فصلنامه علمی-پژوهشی مجله علوم و صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس تهران 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 

 

عنوان : A comparative study on nutrient of roach rutilis friisi kutum and graqss carp and marinade qualities.2 nd international congress on agriculture fisheries technology and enviromental management aqua medit,2004,greece.EU

 

 

 

سال : 2004

 

 

 

 

 

 

 

عنوان : unsolution protein(skin fish) and evaluation of efficiancy and gel strength of gelatin at phytofag skin,Asian pacific aquaculture,2009,malysia

 

 

 

سال : 2009

 

 

 

 

 

 

 

عنوان : the effects of antioxidants on stability of canola oil during deep frying process.2009.world congress on oils and fats & 28 th ISF congress,sydney

 

 

 

سال : 2009

 

 

 

 

 

 

 

عنوان : Deep-Frying Performance of Canola Oil Blended with Palm Olein Oil 6th International Food Convention , 2008,meysore

 

 

 

سال : 2008

 

 

 

 

 

 

 

عنوان : Evaluating the physicochemical composition of the oil from pistacia khinjuk fruits as a new source of edible oils,1st international congress on food technology, november 2010,antalya/turkey

  
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 

 

عنوان : تکنولوژی قند

 

 

 

سال : 1382

 

 

 

وضعیت : چاپ اول

 

 

 

توضیحات : نشر علوم کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

عنوان : تکنولوژی قند

 

 

 

سال : 1387

 

 

 

وضعیت : چاپ دوم

 

 

 

 

 

 

 

عنوان : اصول طراحی کارخانه های مواد غذایی

 

 

 

سال : 1383

 

 

 

وضعیت : چاپ اول،نشر علوم کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

عنوان : اصول طراحی کارخانه های مواد غذایی

 

 

 

سال : 1384

 

 

 

وضعیت : چاپ دوم ،نشر علوم کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

عنوان : اصول طراحی کارخانه های مواد غذایی

 

 

 

سال : 1387

 

 

 

وضعیت : چاپ سوم،نشر علوم کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

عنوان : اصول طراحی کارخانه های مواد غذایی

 

 

 

سال : 1388

 

 

 

وضعیت : چاپ چهارم،نشر علوم کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

عنوان : فناوری نوین در صنایع غذایی

 

 

 

سال : 1385

 

 

 

وضعیت : فصل اول انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

 

 

 

 

عنوان : تکنولوژی پیشرفته در صنایع غذایی

 

 

 

سال : 1389

 

 

 

وضعیت : چاپ اول، نشر علوم کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

عنوان : اصول طراحی کارخانه های مواد غذایی

 

 

 

سال : 1389

 

 

 

وضعیت : چاپ پنجم

 

 

 

 

 

 

 

عنوان : تکنولوژی قند

 

 

 

سال : 1389

 

 

 

وضعیت : چاپ سوم،نشر علوم کشاورزی 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
رئیس کمیته نظارت بر پروژه های مهندسین مشاور استان مازندران(مشافن) عضو کمیته علمی اولین همایش کشوری ایمنی مواد غذایی و آشامیدنیها- مهر 1389-ساری(دانشگاه علوم پزشکی مازندران) عضو کمیته علمی اولین همایش ملی امنیت غذایی 1390 عضو کمیته علمی دومین همایش ملی امنیت غذایی1391 عضو کمیته علمی سومین همایش ملی امنیت غذایی1392 عضو شورای سیاست گذاری همایش ملی امنیت غذایی1392   
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 

داور ‍‍ژورنال AOCS

 

 

داور مجله نشریه پژوهشهای  علوم و صنایع غذایی ایران

 

 

،داور مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری غذا

 

نشریه علمی - پژوهشی پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی

 

  
  -   توضیحات
16
توضیحات :