فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/r.farahmandfar/Dr__Reza_Farahmandfar.jpg
نام و نام خانوادگی : 
رضا فرهمندفر 
نام پدر : 
 
محل تولد : 
بابل 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
علوم و صنایع غذایی 
محل و سال اخذ مدرک : 
دانشگاه فردوسی مشهد - 91/11/4 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
علوم و صنایع غذایی 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
01513822718 
نمابر : 
01513822718 
آدرس : 
ساری – کیلومتر 9 جاده دریا – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – صندوق پستی 578 – گروه علوم و صنایع غذایی 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
reza1farahmand@yahoo.com 
پست الکترونیک : 
reza1farahmand@yahoo.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات :