فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/userfiles/temp/9350ad08c954fbc8ef95c8edb05b45a8.jpg
نام و نام خانوادگی : 
فرید فیروزبخش 
نام پدر : 
 
محل تولد : 
رامسر 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
بهداشت و بیماریهای آبزیان 
محل و سال اخذ مدرک : 
تهران-1383 
مرتبه علمی : 
دانشیار 
گروه آموزشی : 
شیلات 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
33687565 
نمابر : 
33687565 
آدرس : 
ساری، کیلومتر 9 جاده دریا، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – دانشکده علوم دامی و شیلات - گروه شیلات 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
Firouzbakhsh@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
f.firouzbakhsh@yahoo.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
  1. شناسايي و روش های کنترل ميکروارگانيسم هاي بیماری زای آبزيان
  2. تاثیر گیاهان دارویی بر مهار رشد قارچ ها و باکتری های بیماریزا
  3. تاثیر افزودنی های غذایی بر سلامت و ایمنی آبزیان پرورشی

 

 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
بهداشت و بيماريهاي آبزيان
مديريت بهداشتي مزارع آبزي پروري
فيزيولوژي پیشرفته آبزيان
فيزيولوژي  آبزيان
فيزيولوژي جانوري
میکروبیولوژی
 
 
 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 

 

وضعيت

نام دانشجو

مقطع تحصيلي

تاثیر لاکتوباسیلوس اسیدو فیلوس به عنوان پروبیوتیک بر عملکرد رشد، فاکتورهای خون شناسی، میزان باروری و بقای ماهی گوپی

استاد راهنما

فرزانه وکیلی

کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان

بررسي پارامترهاي هماتولوژيک ماهي کپور نقره اي در مسموميت با سم تري کلروفن


استاد راهنمامينا قاضي زاده


دکتراي عمومي دامپزشکي

بررسي واکسنها و کاربرد آنها در ماهيان پرورشي


استاد راهنما


ابولفتح جهاندار لاشکي


دکتراي عمومي دامپزشکي


بررسي فاکتورهاي بيوشيميايي سرم خون ماهي کپور نقره اي در مسموميت با سم تري کلروفن


استاد راهنما


محمد بلوکي


دکتراي عمومي دامپزشکي


مطالعه انگلهاي خوني ماهيان گرم آبياستاد راهنما


محمد رضا شاهرخ


دکتراي عمومي دامپزشکي


اثر مکمل غذايي پروتکسين بر شاخص هاي رشد و بازماندگي بچه ماهيان اسکار


استاد راهنما


فائقه نوري


کارشناسي ارشد

شيلات

بررسي ارتباط مکمل غذايي سينبيوتيک با رشد، بقا و پروتئين هاي سرم ماهي قزل آلاي رنگين کمان انگشت قد آلوده شده با قارچ ساپرولگنيا پارازتيکا


استاد راهنما


زيبنده محرابي


کارشناسي ارشد

شيلات

تاثير مکمل غذايي سينيوتيک بر رشد، بقا و پارامترهاي خوني ماهي قزل آلاي رنگين کمان انگشت قد در برابر عفونت تجربي با قارچ ساپرولگنيا پارازتيکا


استاد راهنمامحدثه حيدريکارشناسي ارشد

شيلات

اثرات مکمل ساپونين بر پارامترهاي رشد و ساختار دستگاه گوارش لاروهاي قزل آلاي رنگين کمان

استاد مشاور

حميد رضا چگني


کارشناسي ارشد

شيلات

اثر نسبت پروتئين به انرژي جيره بر فاکتورهاي رشد و ترکيبات لاشه بچه ماهيان سفيد درياي خزر

استاد مشاور

غفار ابراهيمي


کارشناسي ارشد

شيلات

بررسی آلودگیهای انگلی کرمی ماهیان رودخانه تجن


استاد راهنما


پریسا اسحاق تبار


کارشناسي ارشد

شيلات

بررسی شیوع و شدت آلودگیهای انگلی کرمی ماهیان پشت سد شهید رجایی ساری


استاد راهنما


سونیا فلاح


کارشناسي ارشد


شيلات


بررسی آلودگیهای انگلی مولدین و بچه ماهیان خاویاری گونه فیل ماهی در مراکزتکثیر و پرورش خصوصی استان مازندران

استاد مشاور


فاطمه اثناعشری


امیریکارشناسي ارشد


شيلات


تأثیر عصاره اتانولی برگ ریحان بر روی فاکتورهای رشد، خونی، بیوشیمیایی و مقاومت در برابر عفونت ناشی از باکتری آئروموناس هیدروفیلا در بچه ماهی کپور معمولی


استاد راهنما


نفیسه امیر خانی

کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
تاثیر غلظتهای تحت کشنده سموم آندوسولفان ( ارگانوکلره ) و دیازینون ( ارگانوفسفره ) بر فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی سرم ماهی کپور معمولی


استاد راهنما


رسول مهدوی اصل

کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان

اثر عصاره آبی ریحان روی رشد، تحریک سیستم ایمنی و ایجاد مقاومت نسبت به قارچ ساپرولگنیا در ماهی قزل آلای رنگین کمان


استاد راهنما


آمنه ذولفقاری

کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان

بررسی اثرات جایگزینی آرد سویا با آرد باقلا در جیره غذایی بر عملکرد رشد و پارامترهای خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان

استاد مشاور

امینه زارع تبار

کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان

مطالعه وضعیت آلودگیهای باکتریایی و انگلی ماهیان آکواریومی آب شیرین در استان گلستان


استاد راهنما


جابر قاری

کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان

بررسی اثرات ضد قارچی عصاره های آبی و الکلی نعناع فلفلی و تخم گیاه زنیان علیه قارچ ساپرو لگنیا


استاد راهنما


سعیده هوشنگی

کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان

اثرات جیره های غذایی مکمل با اسانس آویشن و مرزنجوش بر عملکرد رشد، پارامترهای خون شناسی و کیفیت فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان نگهداری شده در یخچال


استاد راهنما


الهه عزیزی

کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان

 

 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
1- نظيفي، س.، فيروزبخش، ف.، بلوكي، م.، (1379) بررسي پارامترهاي بيوشيميايي سرم خون ماهي كپور نقره اي در مسموميت با تري كلروفن. مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، دوره 55، شماره 2، ص 60- 55.
 
2- نظيفي، س.، فيروزبخش، ف.، قاضي زاده، م.، (1380) بررسي پارامترهاي هماتولوژيك خون ماهي كپور نقره اي در مسموميت با تري كلروفن. مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، دوره 56، شماره 2، ص 27-23.
 
3- فيروزبخش، ف.، ابرهيم زاده موسوي، ح.، خسروي، ع.، (1384) جداسازي و شناسايي قارچهاي بيماريزا و ساپروفيت از ضايعات آبشش كپور ماهيان پرورشي ( كپور معمولي، كپور نقره اي، كپور علفخوار). مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، دوره 60، شماره 1،ص20-15.
 
4- فيروزبخش، ف.، کاضمي، ر.، کاظمي، م.، خسروي، ع.، جليل پور، ج.، ابراهيم زاده موسوي، ح. (1388) بررسي قارچهاي سطحي تاس ماهي ايراني پرورشي و صيد شده از درياي خزر. مجله تحقيقات دامپزشکي، دوره 64، شماره 4، ص 295- 291 .
 
5- چگینی، م. ر.، کرامت، ع.، جعفرپور، ع.، فیروزبخش، ف. (1391) اثر سطوح مکمل تام ساپونین بر پارامترهای رشد و ترکیب شیمیایی لاشه لاروهای قزل الای رنگین کمان. مجله بهره برداری و پرورش آبزیان، جلد اول، شماره اول.
 
6- ذولفقاری، آ. فیروزبخش، ف. (1392) اثر عصاره آبی ریحان بر تغییرات رشد و برخی شاخص های سرمی و بیوشیمیایی ماهی قزل آلای رنگین کمان. مجله تحقيقات دامپزشکي، دوره 68، شماره 4، ص 307-404.
 
7- فیروزبخش، ف. افسریان، م.، هوشنگی، س.، بدلی، ح. (1392) بررسی اثرات ضد قارچی رازیانه، بومادران، مرزه، دارچین و آرتمیزیا علیه ساپرولگنیا پارازتیکا در شرایط آزمایشگاهی. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال 17، شماره 5، ص 69-60.
 
8- مهدوی، س.، یگانه، س.، فیروزبخش، ف.، جانی خلیلی، خ. ( 1393) تاثیر مکمل اسانس رازیانه بر شاخص های رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و فراسنجه های خونی بچه ماهی سفید دریای خزر. مجله علوم و فنون شیلات. دوره 3، شماره 3، ص 90-79.
 
9- شکری، م.، فیروزبخش، ف.، رحمانی، ح. (1393) بررسی میزان شیوع و شدت آلودگی انگلی در ماهیان پرورشی گونه های فیتوفاگ و کپور معمولی. فصلنامه علمی محیط زیست جانوری.
 
10- زارع تبار، ا.، اورجی، ح.، رحمانی، ح.، فیروزبخش، ف.، جانی خلیلی، خ. (1393) اثر جایگزینی آرد باقلا با آرد سویا بر رشد، فراسنجه های خونی و بیوشیمیایی ماهی قزل آلای رنگین کمان. مجله علوم و فنون شیلات. دوره 3ريا، شماره 3، ص 13-1.
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
1- Ebrahimzadeh Mousavi, H.A.; Khosravi, A.R.; Firouzbakhsh, F.; Mokhayer, B.; Sasani,F.; Mirzargar, S.S.; Rostami, M. (2005) a case report of Branchiomyces infection in common carp (Cyprinus carpio) from Iran. Iranian Journal of Fisheries Sciences 5(1) 105-112
 
2- Ghiyasi, M.; Resaei, M.; Sayyahzadeh, H.; Firouzbakhsh, F.; Attar, A.; (2008) Effects of prebiotic (Fermacto) in low protein diet on some blood parameters and intestinal microbiota of broiler chicks. Italian Journal of Animal Science. 7:  313-319
                   
3- Firouzbakhsh, F.; Noori, F.; Khalesi, M.K.; Jani-Khalili, K. (2011) Effects of a probiotic, protexin, on the growth performance and hematological parameters in the Oscar (Astronotus ocellatus) fingerlings. Fish Physiology and Biochemistry. 37: 833-842.
 
4- Ebrahimi, G.; Ouraji, H.; Firouzbakhsh, F.; Makhdomi, C. (2011) Dietary Lipid requirement for the Kutum fingerlings, Rutilus frisii kutum. World Journal of Zoology 6 (3): 255-262.
 
5- Ebrahimzadeh Mousavi, H.A., Akhondzadeh Basti, A., Mirzargar, S.S., Soltani, M., Taheri Mirghaed, A., Esmaeli, H., Firouzbakhsh, F. (2011) Vibrio parahaemolyticus in cultured shrimps and their environment in South Iran. International Journal of Veterinary Research 5, (3): 149-150.
 
6- Mehrabi, Z.; Firouzbakhsh, F.; Jafarpour, A. (2012) Effects of dietary supplementation of synbiotic on growth performance, serum biochemical parameters and carcass composition in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 96 (3): 474-481.
 
7- Ebrahimi, G.; Ouraji, H.; Firouzbakhsh, F.; Makhdomi, C. (2012) Effect of dietary lipid and protein levels with different protein to energy ratios on growth performance, feed utilization and body composition of Rutilus frisii kutum fingerlings. Aquaculture Research doi:10.1111/j.1365-2109.2012.03152x.
 
8- Abedi, Z.; Khalesi, M.K.; Firouzbakhsh, F.; Behrozi, S.; Mohammadzadeh, S. (2012) First Report of Epidermal Inclusion Cyct in Cyprinus carpio. World Journal of Fish and Marine Sciences 4 (5): 467-469.
 
9- Firouzbakhsh, F.; Abedi, Z.; Rahmani, H.; Khalesi, M.K.; (2013) A comparative study of some blood factors in male and female Caspian kutum (Rutilus frisii kutum ) broodstock from the southern basin of the Caspian Sea. Turkish journal of Veterinary and Animal Sciences 37: 320-325.
 
10-Firouzbakhsh, F.; Mehrabi, Z.; Heydari, M.; Kalesi, M.K.; Tajick, M.A. (2014) Protective effectof synbiotic against experimental Saprolegnia parasitica infection in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture Research, 45,609-618.
 
11- Amirkhani, N; Firouzbakhsh, F.; (2015) Protective effects of Basil (Ocimum basilicum) ethanolic extract supplementation diets against experimental Aeromonas hydrophila infection in Common Carp (Cyprinus carpio). Aquaculture Research, 46, 716-724.
 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 

1- فيروزبخش، فريد . خسروي، عليرضا. ابرهيم زاده موسوي، حسينعلي. "جداسازي و شناسايي گونه هاي فوزاريوم از کپور ماهيان پرورشي استان مازندران" دومين همايش بهداشت وبيماري هاي آبزيان ايران، تهران - 1383  

2- فيروزبخش، فريد " بيماريهاي قابل انتقال از ماهي  به انسان"  سمينار علمي ارايه شده در دانشگاه علوم  کشاورزي و منابع طبيعي ساري  نيمسال دوم 85- 1384
 
3- فيروزبخش، فريد . " بيماريهاي عفوني و غير عفوني آبشش در ماهيان" سمينار علمي ارايه شده در دانشگاه علوم  کشاورزي و منابع طبيعي ساري نيمسال اول 86 -1385
 
4- فيروزبخش، فريد . ابراهيم زاده موسوي، حسينعلي." جداسازي و شناسايي ارگانيسمهاي قارچي از آبشش ماهي کپور علفخوار و مطالعه ضايعات بافتي ناشي از آن". پنجمين گردهمايي دامپزشکان علوم باليني ايران. اهواز - 1386.
 
5- فيروزبخش، فريد . خسروي، عليرضا." جداسازي و شناسايي قارچهاي مخمري و شبه مخمري از کپور ماهيان پرورشي". اولين کنفرانس ملي علوم شيلات و آبزيان ايران. لاهيجان– 1387.
 
6- انوري فر، حسين. فيروزبخش، فريد. " بررسي مقايسه اي آلودگيهاي انگلي بچه ماهيان گرمابي پرورشي در کارگاههاي تکثير و پرورش شهيد رجايي و نصر ساري" . اولين کنفرانس ملي علوم شيلات و آبزيان ايران. لاهيجان– 1387.
 
7- صلواتي، آذر. فيروزبخش، فريد. "بررسي آلودگيهاي انگلي ماهيان کپور نقره اي و کاراس کارگاه تکثير و پرورش شهيد رجايي ساري". اولين کنفرانس ملي علوم شيلات و آبزيان ايران. لاهيجان– 1387.
 
 8- اسلامي. سميرا. فيروزبخش، فريد. "بررسي پارامترهاي هماتولوژيك خون ماهي كپور معمولي و قزل آلاي رنگين كمان". اولين کنفرانس   ملي علوم شيلات و آبزيان ايران. لاهيجان– 1387.
 
9- بي آزار، هادي. فيروزبخش، فريد.  "جداسازي و شناسايي فلور قارچي پوست و باله ماهي كپور نقره اي كارگاه تكثير و پرورش شهيد رجايي ساري". نخستين همايش ملي منابع شيلاتي درياي خزر. گرگان – 1387.
 
10- بي آزار، هادي. فيروزبخش، فريد. "جداسازي و شناسايي فلور قارچي پوست و باله ماهيان كپور معمولي كارگاه تكثير و پرورش واقع در ساري". نخستين همايش ملي منابع شيلاتي درياي خزر. گرگان – 1387.
 
11- فيروزبخش، فريد. " جداسازي باکتريهاي سطحي ماهي کپور نقره اي پرورش يافته در شهرستان ساري" . همايش آبزي پروري نوين و توسعه پايدار.  بابل –  زمستان 1387 .
 
12- فيروزبخش، فريد. " شناسايي فلور باکتريايي پوست و آبشش ماهي کپور معمولي صيد شده از کارگاههاي پرورشي شهرستان ساري" . همايش آبزي پروري نوين و توسعه پايدار. بابل – زمستان 1387 .
 
13- بابايي، سيده صديقه. فيروزبخش، فريد. ." مقايسه بين فلور قارچي جدا شده از پوست و آبشش مولدين تاس ماهي ايراني." سومين همايش يافته هاي پژوهشي کشاورزي و منابع طبيعي (غرب کشور). دانشگاه کردستان –  اسفند 1387.
 
14- بابايي، سيده صديقه. فيروزبخش، فريد. نوري، حسين علي. " جداسازي و شناسايي قارچ از ضايعات اندام هاي سطحي مولدين تاس ماهي ايراني در سواحل جنوبي استان مازندران." اولين همايش علمي دانشجويي علوم شيلاتي. دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري –  ارديبهشت 1388.
 
15- نوري، فائقه. فيروزبخش، فريد. " نقش باکتريهاي توليد کننده اسيد لاکتيک بر ميزان رشد و تقويت سيستم ايمني آبزيان." اولين همايش علمي دانشجويي علوم شيلاتي. دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري – ارديبهشت 1388 .
 
16- فيروزبخش، فريد . نوري، فائقه. جاني خليلي، خسرو. " تاثير پروبيوتيک پروتکسين بر فاکتورهاي خوني ماهيان زينتي، ماهي اسکار". اولين کنگره ملي علوم آزمايشگاهي دامپزشکي. تهران- آذر 1388 .
 
17- فيروزبخش، فريد . " مقايسه تغييرات بافتي آبشش ماهي قزل آلاي رنگين کمان طبيعي و ايمن شده با انگل ايکتيوفتيريوس مولتي فيليئيس". اولين کنگره ملي علوم آزمايشگاهي دامپزشکي. تهران-آذر 1388.
 
18- محرابي، زيبنده. فيروزبخش، فريد. حيدري محدثه. " بررسي ميزان فراواني ارگانيسمهاي قارچي جدا شده از تخم تاس ماهي ايراني در استان مازندران". شانزدهمين کنگره دامپزشکي ايران. تهران- ارديبهشت 1389.
 
19- حيدري محدثه . فيروزبخش، فريد. محرابي، زيبنده. تاجيک، محمد علي. " جداسازي و شناسايي ميکروارگانيسمهاي قارچي از تخم ماهي سفيد درياي خزر." شانزدهمين کنگره دامپزشکي ايران. تهران- ارديبهشت 1389.
 
20- حيدري محدثه . فيروزبخش، فريد. محرابي، زيبنده." بررسي اثر مکمل غذايي سينبيوتيک در جيره غذايي بچه ماهيان قزل آلاي رنگين کمان بر روي رشد و بازماندگي و پارامتر هاي خوني. اولين همايش ملي – منطقه اي اکولوژي درياي خزر. ساري- خرداد 1389.
 
21- حيدري محدثه . فيروزبخش، فريد. محرابي، زيبنده. تاجيک، محمد علي. " بررسي تنوع قارچهاي جدا سازي شده از تخم ماهي کپور معمولي صيد شده از درياي خزر در استان مازندران" . اولين همايش ملي – منطقه اي اکولوژي درياي خزر. ساري- خرداد 1389.
 
22- محرابي، زيبنده. فيروزبخش، فريد. حيدري محدثه." استفاده از مکمل غذايي سينبيوتيک در جيره بچه ماهيان قزل آلاي رنگين کمان و اثرات آن بر عملکرد رشد، بازمادگي و پارامترهاي بيوشيميايي سرم خون" . اولين همايش ملي – منطقه اي اکولوژي درياي خزر. ساري- خرداد 1389.
 
23- فيروزبخش، فريد. نوري، فائقه. " بررسي مقايسه اي شمارش افتراقي گلبولهاي سفيد در ماهيان زينتي تغذيه شده با سطوح متفاوت پروبيوتيک". نخستين همايش ماهيان زينتي ايران. تهران- تير 1389.
 
24- فيروزبخش، فريد. مطيعي، آسا. " گزارش يک مورد آلودگي ماهي گلد فيش مرواريدي به انگلي از خانواده ميکسوبوليده".  نخستين همايش ماهيان زينتي ايران. تهران- تير 1389.
 
25- حيدري محدثه . فيروزبخش، فريد. محرابي، زيبنده. تاجيک، محمد علي." بررسي تاثير مکمل غذايي ترکيبي ( پروبيوتيک و پربيوتيک) بر عملکرد مقاومت به قارچ در بچه ماهي قزل آلاي رنگين کمان" چهارمين کنگره علوم دامي ايران. کرج – شهريور 1389.
 
26- محرابي، زيبنده. فيروزبخش، فريد. حيدري محدثه. جانی خليلي، خسرو." بررسي اثر مکمل غذايي سينبيوتيک بر پروتئين هاي سرم خون بچه ماهيان قزل آلاي رنگين کمان" چهارمين کنگره علوم دامي ايران. کرج – شهريور 1389.
 
27- محرابي، زيبنده. فيروزبخش، فريد. حيدري محدثه. جعفرپور، علی." بررسي اثر  پروبیوتيک و پري بوتيک به عنوان مکمل غذايي ترکيبي بر عملکرد رشد و بازماندگي بچه ماهان انگشت قد قزل آلاي رنگين کمان" چهارمين کنگره علوم دامي ايران. کرج – شهريور 1389.
 
28- محرابي، زيبنده. فيروزبخش، فريد. فتحی ندا." پروبایوتيک، دست آوردی نو برای سلامت و کنترل بیماری در آبزیان " دومین کنفرانس ملی شیلات و آبزیان ايران. لاهیجان – اردیبهشت 1390.
 
29- محرابي، زيبنده. فيروزبخش، فريد. " بررسی ارتباط مکمل غذایی سینبوتیک بر ترکیبات مغذی لاشه قزل آلای رنگین کمان " دومین کنفرانس ملی شیلات و آبزیان ايران. لاهیجان – اردیبهشت 1390.
 
30- عابدی، سیده زینب. فيروزبخش، فريد. " مقایسه میزان پروتئین تام و بررسی نرمال بودن داده ها در مولدین ماهی سفید رودخانه های تجن و شیرود " دومین کنفرانس ملی شیلات و آبزیان ايران. لاهیجان – اردیبهشت 1390.
 
31- عابدی، سیده زینب. فيروزبخش، فريد. هاشمی، سیده زهرا. " بررسی پارامترهای هماتولوژیک در ماهی سفید دریای خزر " دومین کنفرانس ملی شیلات و آبزیان ايران. لاهیجان – اردیبهشت 1390.
 
32- مهدوی اصل، رسول. فيروزبخش، فريد. کرامت، عبدالصمد. جانی خلیلی، خسرو. " بررسی پارامترهای هماتولوژیک ماهی کپور معمولی در اثر مسمومیت حاد با سم ارگانو فسفره دیازینون " دومین کنفرانس ملی شیلات و آبزیان ايران. لاهیجان – اردیبهشت 1390.
 
33- مهدوی اصل، رسول. فيروزبخش، فريد. کرامت، عبدالصمد. جانی خلیلی، خسرو. " اثر مسمومیت حاد سم آندوسولفان روی شاخص های خونی ماهی کپور معمولی " دومین کنفرانس ملی شیلات و آبزیان ايران. لاهیجان – اردیبهشت 1390.
 
34- چگینی، حمید رضا. کرامت، عبدالصمد. جعفرپور، علی. فيروزبخش، فريد." اثرات مکمل ساپونین بر پارامترهای رشد لاروهای قزل آلای رنگین کمان".  سومین همایش داخلی شیلات و توسعه پایدار. قائمشهر- خرداد 1390.
 
35- چگینی، حمید رضا. کرامت، عبدالصمد. جعفرپور، علی. فيروزبخش، فريد." اثرات مکمل ساپونین بر پارامترهای ساختار دستگاه گوارش لاروهای قزل آلای رنگین کمان".  سومین همایش داخلی شیلات و توسعه پایدار. قائمشهر- خرداد 1390.
 
36- امیرخانی، نفیسه. فيروزبخش، فريد. " کنترل عفونت ناشی از باکتری آئروموناس هیدروفیلا در ماهیان کپور معمولی تغذیه شده با جیره های غذایی حاوی عصاره الکلی برگ ریحان". اولین همایش ملی آبزی پروری ایران. بندر انزلی، 8 تا 9 آذر 1390.
 
37- امیرخانی، نفیسه. فيروزبخش، فريد. " اثر عصاره برگ ریحان بر روی پارامترهای خون شناسی، بیوشیمیایی و رشد در ماهی کپور معمولی". اولین همایش ملی آبزی پروری ایران. بندر انزلی، 8 تا 9 آذر 1390.
 
38- فيروزبخش، فريد. ذولفقاری، آمنه. محرابی، زیبنده. " اثر عصاره آبی ریحان بر فاکتورهای خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان". پنجمین کنگره علوم دامی ایران. اصفهان، شهریور 1391.
 
39- ذولفقاری، آمنه. فيروزبخش، فريد. محرابی، زیبنده. " اثر عصاره آبی ریحان بر فاکتورهای رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان". هفدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران. کرمان، 14 تا 16 شهریور 1391.
 
40- هوشنگی، سعیده. فيروزبخش، فريد. قیاسی، مریم. " اثر ضد قارچی عصاره های الکلی و آبی بذر گیاه زنیان بر ساپرولگنیا پارازیتیکا در شرایط آزمایشگاهی". دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی. سمنان، 22 تا 23 آذر 1391.
 
41- هوشنگی، سعیده. فيروزبخش، فريد. قیاسی، مریم. " اثر ضد قارچی عصاره های الکلی و آبی گیاه نعناع فلفلی و رازیانه بر ساپرولگنیا پارازیتیکا در شرایط آزمایشگاهی". دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی. سمنان، 22 تا 23 آذر 1391.
 
42- هوشنگی، سعیده. فيروزبخش، فريد. " جداسازی و شناسایی قارچ ساپرولگنیا از آبهای خروجی سالن پرورش ماهی به روش PCR". همایش ملی دام و طیور شمال کشور. ساری، 12 اردیبهشت 1392.
 
43- عزیزی، الهه. یگانه، سکینه. فیروزبخش، فرید. جانی خلیلی، خسرو. " اثر اسانس گیاعی مرزنجوش بر برخی شاخص های بیئشیمیایی و ایمنی سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان ". همایش ملی گیاهان دارویی. آمل، 29 و 30 آبان 1392.
 
44- عزیزی، الهه. یگانه، سکینه. فیروزبخش، فرید. جانی خلیلی، خسرو. " اثر جیره های حاوی اسانس آویشن بر پارامترهای خون شناسی و لایزوزیم سرم خون ماهی قزل الای رنگین کمان". همایش ملی گیاهان دارویی. آمل، 29 و 30 آبان 1392.
 
45-  وکیلی، فرزانه. فیروزبخش، فرید. یگانه، سکینه. " تاثیر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به عنوان پروبیوتیک بر عملکرد رشد و بقای ماهی گوپی". سومین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا. بوشهر 28 و 29 آذر 1392.
 
46 -فیروزبخش، فرید. " شناسایی آلودگی های سطحی بچه ماهی کپور معمولی مزارع پرورشی شهرستان ساری". دومین کنفرانس ملی شیلات و آبزیان ایران. بندرعباس، 7 و 8 اسفند 1392.
 
47- مهدوی، سالمه. یگانه، سکینه. فیروزبخش، فرید. جانی خلیلی، خسرو. " تاثیر جیره غذایی مکمل با اسانس رازیانه بر پارامتر های خون شناسی بچه ماهی سفید دریای خزر". همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار. همدان، 22 اسفند 1392.
 
48-مهدوی، سالمه. یگانه، سکینه. فیروزبخش، فرید. جانی خلیلی، خسرو. " تاثیر جیره غذایی حاوی اسانس رازیانه بر پارامتر های خون شناسبیوشیمیایی سرم خون بچه ماهی سفید دریای خزر". دومین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران. کرج، 17 و 18 اردیبهشت 1393.
 
49- نمایی کهل، مریم. فیروزبخش، فرید. " بررسی ویژگیهای بیولوژیکی و تولید مثل ماهی دیسکوس". دومین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران. کرج، 17 و 18 اردیبهشت 1393.
 
50- موسوی زاده، سامان. رحیمی، قدرت الله. فیروزبخش، فرید. فرهادی، ایوب. "تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی ژن هورمون رشد در فیل ماهی." دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. همدان، 1 شهریور 1393.
 
51-موسوی زاده، سامان. رحیمی، قدرت الله. فیروزبخش، فرید. فرهادی، ایوب. "شناسایی چند شکلی ژن هورمون رشد در جمعیت فیل ماهی به روش PCR و ارتباط آن با صفات رشد." دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. همدان، 1 شهریور 1393.
 
52- نم نبات، رسول. فیروزبخش، فرید. " مقایسه میزان آلودگی باکتریایی یرسینیا راکری در بافت کلیه و طحال ماهیان قزل آلای رنگین کمان مزارع پرورشی استان اصفهان." دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. همدان، 1 شهریور 1393.
 
53-نم نبات، رسول. فیروزبخش، فرید. " بررسی میزان آلودگی باکتریایی یرسینیا راکری در بافت کبد ماهیان قزل آلای رنگین کمان مزارع پرورشی استان اصفهان." کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکار ها و چالش ها. تبریز، 5 الی 7 اسفند 1393.

 

 

 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 

1- Firouzbakhsh, F. & Nazifi, S, Effects of Intoxication With Trichlorofon on Hematological   Parameters in Silver Carp. World Aquaculture 2007. USA

2-Firouzbakhsh, F. & Khosravi, A.R., Identification of Fungal Flora of Fingerlings Cultivated Cyprinids in SARI. International Training Course 0n Fish Nutrition & Diseases, September 2007. Islamic Azad University, Iran.
 
3.Firouzbakhsh, F. Ebrahimzadea Mousavi, H.A. Khosravi, A.R. Isolation of Fusarium Species from Gills Lesions and Its Pathological Effects on Cultivated Cyprinids Fish in Iran. World Aquaculture 2008. Busan, Korea.
 
4.Firouzbakhsh, F.  & Mehrabi, Z. Isolation and Identification of Fungal Flora from Acipenser percicus Larvae in Shahid Rejaee Sturgeon Hatchery. 1st International Congress on Aquatic Animal Health Management and Diseases, January 2009 Tehran - Iran.
 
5.Firouzbakhsh, F. Study of Rainbow Trout Superficial Fungal Flora in Mazandaran Province Farms. 1st International Congress on Aquatic Animal Health Management and Diseases, January 2009 Tehran - Iran.
 
6.Firouzbakhsh, F. LC50 Determination of Endosulfan for the Rutilus frissi Kutum Fry in IRAN. World Aquaculture, September 2009- Veracruz, Mexico.
 
7.Firouzbakhsh, F., Noori, F. Effect of Dietary Supplementation of Protexin on the Growth Indices and Survival of Grass Carp Ctenopharingodon idella fry. Asian-Pacific Aquaculture, November 2009 Kuala Lumpur – Malaysia.
 
8.Firouzbakhsh, F., Noori, F., Soltani, M. Effect of Different levels of Probiotic Protexin on the Growth Performance and Survival of Oscar Astronotus ocellatus fry. Asian-Pacific Aquaculture, November 2009 Kuala Lumpur – Malaysia.
 
9.Firouzbakhsh, F., Laghaee, S. A Report of Streptococcal Disease in Rainbow trout Oncorhynchus mykiss Farm in Sari – Iran. Asian-Pacific Aquaculture, November 2009 Kuala Lumpur – Malaysia.
 
10.Noori, F., Firouzbakhsh, F. Study of Hematological Parameters of Oscar fish Astronotus ocellatus. Asian-Pacific Aquaculture, November 2009 Kuala Lumpur – Malaysia.
 
11.Noori, F., Firouzbakhsh, F. Effect of Probiotic Protexin on Hematological Parameters of Oscar fish Astronotus ocellatus. Asian-Pacific Aquaculture, November 2009 Kuala Lumpur – Malaysia.
 
12.Firouzbakhsh, F. & Khosravi, A.R., Identification of Aspergillus species from Cultivated Warm Water Fish in Mazandaran Province in Iran. Fish Biology Congress, July 2010- Barcelona- Spanish.
 
13.Mehrabi, Z.; Firouzbakhsh, F.; Heydari, M.; Tajick, M.A. Protection of Rainbow trout fingerlings from Saprolegniasis by combination of probiotic and prebiotic. 2nd International Congress on Aquatic Animal Health Management and Diseases, October 2010 Tehran - Iran.
 
14.Mehrabi, Z.; Firouzbakhsh, F.; Heydari, M.; Tajick, M.A. Influence of various pH on growth rate of Saprolegnia parasitica. 2nd International Congress on Aquatic Animal Health Management and Diseases, October 2010 Tehran - Iran.
 
15.Mehrabi, Z.; Firouzbakhsh, F.; Heydari, M.; Tajick, M.A. Effect of sodium chloride concentration on vegetative groth of saprolegnia parasitica. 2nd International Congress on Aquatic Animal Health Management and Diseases, October 2010 Tehran - Iran.
 
16.Mehrabi, Z.; Firouzbakhsh, F.; Heydari, M.; Comparison of the effects of probiotic and combination of probiotic and probiotic on serum proteins in rainbow trout fingerlings. 2nd International Congress on Aquatic Animal Health Management and Diseases, October 2010 Tehran - Iran.
 
17.Mehrabi, Z.; Firouzbakhsh, F.; Heydari, M.; Tajick, M.A. Effect of dietary supplementation of protexin on disease resistance in rainbow trout. 2nd International Congress on Aquatic Animal Health Management and Diseases, October 2010 Tehran - Iran.
 
18.Heydari, M.; Firouzbakhsh, F. Mehrabi, Z. Effects of probiotic and symbiotic feeding duration on Rainbow trout fingerlings blood parameters. 2nd International Congress on Aquatic Animal Health Management and Diseases, October 2010 Tehran - Iran.
 
19.Heydari, M.; Firouzbakhsh, F. Mehrabi, Z. Fungal flora isolated from eggs of the Caspian white fish. 2nd International Congress on Aquatic Animal Health Management and Diseases, October 2010 Tehran - Iran.
 
20.Heydari, M.; Firouzbakhsh, F. Mehrabi, Z. The effects of temperature on growth rate of Saprolegnia parasitica. 2nd International Congress on Aquatic Animal Health Management and Diseases, October 2010 Tehran - Iran.
 
21.Zolfaghari, A.; Firouzbakhsh, F. Mehrabi, Z. Effect of Nettle (Urtica dioica) ethanolic extract on growth rate of Saprolegnia parasitica.2nd International Congress of Veterinary Pharmacology, December 2011 Tehran – Iran.
 
22.Zolfaghari, A.; Firouzbakhsh, F. Mehrabi, Z. Antifungal activity of Nettle (Urtica dioica) aqueous extract against fish pathogen (Saprolegnia parasitica).2nd International Congress of Veterinary Pharmacology, December 2011 Tehran – Iran.
 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
1- يافته هاي نوين در بيماريهاي مشترك انسان و دام ( ترجمه: راد، محمد علي: فيروزبخش، فريد: همت، كوروش) . چاپ مركز نشر دانشگاهي، تهران، 1378، 366ص.   2-0928-01-964ISBN:
 
2- اطلس ماهيان آكواريومي آب شيرين ( تاليف : فيروزبخش، فريد ، علي اصغري، مهرداد ) چاپ پرتو واقعه، تهران، 1388، 157ص.                            4-90-8060-964-978 ISBN:
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
عضو جامعه دامپزشکي ايران
 
عضو نظام دامپزشکي جمهوري اسلامي ايران
 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 

- مربی بخش آبزیان دانشکده دامپزشکي دانشگاه شهيد باهنر کرمان
- عضو کميته تخصصي شيلات مرکز تحقيقات جهاد کشاورزي استان کرمان
- عضو هیات علمی گروه شيلات دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري
- عضو کميته تخصصي شيلات سازمان سنجش و آموزش کشور
- مدير گروه شيلات دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري
- مدير اجرايي پژوهشهای تولیدات دامی

- معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم دامی و شیلات

- معاون مرکز رشد و فناوری طبرستان

 
  -   توضیحات
16
توضیحات : 

کارگاه های تخصصی خارج کشور:-

International Workshop on Fish Diseases, Islamic Azad University, Ghaemshahr Branch, 2007, Iran.-

“The OIE Aquatic Health Code and Manual for Diagnostic Tests for Aquatic Animals”. Tehran-Iran. October

2010

فرصت های مطالعاتی:

- دوره تحقيقاتي شش ماهه در آزمايشگاه ملي تشخيص بيماريهاي ماهي دانشگاه برن ، كشور سوئيس، سال 2003