فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/s.kuohestan/Eskandari.jpg
نام و نام خانوادگی : 
سهراب کوهستان اسکندری 
نام پدر : 
 
محل تولد : 
چالوس 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
شیلات 
محل و سال اخذ مدرک : 
تربیت مدرس 1377 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
شیلات 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
01133687475 
نمابر : 
 
آدرس : 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری صندوق پستی 578 ساری 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
s.kohestan@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
 زیست شناسی ماهی –بوم شناسی ماهی

 

ماهی شناسی عمومی- ماهی شناسی سیستماتیک - جانورشناسی عمومی  
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
بررسی مقایسه ای میزان جذب فلزات سنگین (سرب ،کروم وکادمیوم) درماهیان فلس دارکپورمعمولی( Cprinus carpio)وبدون فلس گربه ماهی پنگوسی راه راه (Pangasius hypophthalmus).  
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
استفاده از یک روش جدید دربرآورد طول پیشینه پردازی  شده ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) .اولین همایش منطقه ای آبزی پروری نوین وتوسعه پایدار.دانشگاه آزاداسلامی بابل.30/11و1/12 /1387.

 

معرفی برخی گونه های ماهی آبهای شیرین ایران برای استفاده در آکواریوم. همایش هفته پژوهش دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری20/9/1386

 

معرفی ماهیان آب شورایران جهت نگهداری در آکواریوم . همایش هفته پژوهش دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری23/9/1385

 

پیش بینی وضعیت صید کفال ماهیان بااستفاده از آمار دبی پیک. همایش هفته پژوهش دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری 6/3/1387

 

تشخیص جنسیت ماهی سفید دریای خزر(Rutilus frisii kutum) بااستفاده ازفلس . همایش هفته پژوهش دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری .25 /9/1387

 

بررسی ارتباط بین جنسیت وشعاعهای رشد حلقه های سالیانه فلس درماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum).اولین همایش ملی آبزی پروری ایران 9-8 آذرماه 1390. بندرانزلی .

 

بررسی تنوع وتمایز ریخت شناسی کفال ماهیان بااستفاده ازسیستم شبکه تراس درسه منطقه نکا، بهشهروگلوگاه . .اولین همایش ملی آبزی پروری ایران 9-8 آذرماه 1390. بندرانزلی.

 

بررسی مقایسه ای ساختارپوست درماهیان فلس دارو بدون فلس. اولین همایش ملی آبزی پروری ایران 9-8 آذرماه 1390. بندرانزلی .

 

 

 

Comparison of Lethal Concentrations (LC50-96 H) of Cdcl2, Crcl3,

 

and Pb (NO3)2 in Common Carp (Cyprinus carpio) and Sutchi

 

Catfish (Pangasius Hypophthalmus). دومین همایش دانشجویی علوم شیلاتی  .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری1391/10/3.

 

مقایسه اثر پروبیوتیک های باکتوسل و بتا پلاس بر فاکتورهای بیوشیمیایی و هماتولوژی ماهی کپور معمولی. همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی . 31 اردیبهشت 1393.تهران.

 

تآثیر پروبیوتیک بتا پلاس بر شاخص های رشد ماهی کپور معمولی . همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی . 31 اردیبهشت 1393.تهران.

 

تآثیر سطوح مختلف پروبیوتیک های باکتوسل و بتا پلاس برترکیب لاشه و لاکتوباسیلوس روده در ماهی کپور معمولی . مهندسی و مدیریت کشاورزی ، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار . 22 اسفند 1392. همدان.

 

Bioconcentration of lead in the tissues of common carp (Cyprinus carpio). مهندسی و مدیریت کشاورزی ، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار . 22 اسفند 1392. همدان.

 

عملکرد بروبیوتیک تجاری باکتوسل در رشد و بازماندگی ماهی کبور . مهندسی و مدیریت کشاورزی ، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار . 22 اسفند 1392. همدان.  
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 زیست شناس ، تشریح وبافت شناسی  قزل آلای رنگین کمان .دانشگاه علوم کشاورزی  ومنابع   طبیعی ساری .آوای مسیح 1389.(شابک 0-52-2769-964-974).

 

زیست شناسی ماهیان پرورشی . ترجمه . در دست چاپ. دانشگاه علوم کشاورزی  و منابع   طبیعی ساری  
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 مدیر گروه- معاونت اداری ومالی 

  
  -   توضیحات
16
توضیحات :