فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/s.yousefi/Dr-yousefi-1.jpg
نام و نام خانوادگی : 
سهیل یوسفی 
نام پدر : 
حسین 
محل تولد : 
آمل 
آخرین مدرک : 
فوق لیسانس 
رشته تحصیلی : 
تغذیه طیور 
محل و سال اخذ مدرک : 
مرتبه علمی : 
مربی 
گروه آموزشی : 
علوم دام 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
09115509260 
تلفن محل کار : 
00000 
نمابر : 
 
آدرس : 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری صندوق پستی 578 ساری 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
so.yousefi@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
So.yousefi88@gmail.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
 بیوشیمی، جیره نویسی، تغذیه طیور، پرورش جوجه گوشتی و ... 

  
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 

یوسفی، س.، م. رضائی.، ز. انصاری پیرسرائی و ع. مفتخرزاده. 1392. تاثیر تراکم اسیدهای آمینه ضروری محدود کننده و مدت  تغذیه جیره پیش آغزین بر خصوصیات لاشه و پاسخ سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی. دومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور کرمان. 

 

Yousefi S., M. Rezai. and Z. Ansari Pirsaraei. 2012. Effect of Density of Limiting Essential Amino Acids and Time of Pre-Starter Feeding on Some Blood Parameters and Digestive System Development of Broiler Chicks. Fifth Iranian Congress Animal Science. 171.

 

 

 

Yousefi S., M. Rezai. and Z. Ansari Pirsaraei. 2012. Effect of Density of Limiting Essential Amino Acids and Time of Pre-Starter Feeding on performance and Body Composition of Broiler Chicks. Fifth Iranian Congress Animal Science. 177.

 

یوسفی، س. و ع. دیرنده. 1393. ارتباط بین گلوکز، پروتئین و فسفر خون با ناهنجاری های تخمدانی تحت شرایط تنش گرمایی در گاوهای هلشتاین. ششمین کنگره علوم دامی تبریز.  
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 

پنجمین کنگره علوم دامی ایران – دانشگاه صنعتی اصفهان – شهریور 1391

 

همایش ملی دام و طیور شمال کشور – دانشگاه کشاورزی ساری – اردیبهشت 1392

 

دومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور – دانشگاه شهید باهنر کرمان –  شهریور

 

1392

 

همایش ملی توسعه پرورش گوسفند در حاشیه دریای مازندران- اردیبهشت 1393

 

ششمین کنگره علوم دامی ایران- تبریز- شهریور 1393  
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 

عضو کمیته اجرایی "همایش ملی دام و طیور شمال کشور"- اردیبهشت 1392

 

مسئول راه اندازی فارم های دامداری و پرورش جوجه های گوشتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 1392

 

مسئول راه اندازی و تاسیس پژوهشکده علوم دامی و شیلات – دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 1392

 

عضو کمیته اجرایی "همایش ملی توسعه پرورش گوسفند در حاشیه دریای مازندران"- اردیبهشت 1393

 

عضو کمیته علمی "همایش ملی توسعه پرورش گوسفند در حاشیه دریای مازندران"- اردیبهشت 1393  
  -   توضیحات
16
توضیحات :