فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/sa.jafar pour/jafarpour.jpg
نام و نام خانوادگی : 
سید علی جعفرپور 
نام پدر : 
 
محل تولد : 
کاشان-خزاق 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
شیلات-فرآوری محصولات شیلاتی 
محل و سال اخذ مدرک : 
ملبورن استرالیا-1387 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
شیلات 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
3822717 
نمابر : 
3822548 
آدرس : 
ساری، کیلومتر 9 جاده دریا، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – دانشکده علوم دامی و شیلات - گروه شیلات 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
a.jafarpour@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
1- خصوصیات کیفی سوریمی تهیه شده از ماهیان آب شیرین در مقایسه با ماهیان دریایی

 

2- بررسی خصوصیات رئولوژیک بافت سوریمی

 

3- بررسی روشهای جایگزین (Acid and Alkaline aided methods) در تهیه سوریمی

 

4- بررسی نقش پروتئینهای سارکوپلاسمیک بر روی خصوصیات کیفی بافت سوریمی

 

ی

 

5- مطالعه ریز ساختار (Microstructure) بافت سوریمی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی (SEM)

  
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
1- میکروبیولوژی عمومی 2- عمل آوری فرآورده های دریایی 3- فرآوری محصولات جنبی شیلاتی 

 

4-اصول بسته بندی مواد غذایی 5- اصول تخمیر مواد غذایی 6- فرآیندهای حرارتی  

 

7- بیوتکنولوژی فرآورده های شیلاتی  8- روش تحقیق 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
 

اثرات مکمل ساپونین Quillaja saponaria بر پارامترهای رشد لاروهای ماهی قزل آلای رنگین کمان

 

 

بررسی ارتباط مکمل غذایی سینبیوتیک (بایومین ایمبو) با رشد، بقا و پروتئین های سرمی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان انگشت قد آلوده شده با قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا

 

 

بازیابی پروتئین ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) با استفاده از روش حلالیت به کمک اسید و قلیا

 

 

تهیه پودر پروتئین ماهی  از سوریمی و گوشت چرخ شده ماهی  به روش انجماد خشک (Freeze-dry) و بکارگیری آن به عنوان غنی کننده در شیرینی ماهی

 

 

بررسی اثر باکتریای های LAB و دماهای مختلف فراوری بر روی خصوصیات کارکردی سوسیس تخمیری تهیه شده از ماهی کپورمعمولی (Cyprinus  carpio )

 

 

استفاده از افزودنی های غذایی در تهیه سوریمی جهت بهبود ویژگی های کارکردی آن با تاکید بر حفظ منابع آبزی و غیر آبزی

 

 

بررسی ویژگی های بیوشیمیایی و فیزیکی سوریمی و گوشت چرخ شده ماهی کپور معمولی با استفاده از پراکسید هیدروژن در بهبود رنگ سوریمی تهیه شده از گوشت چرخ شده ماهی کپور معمولی و ژل  سوریمی تهیه شده از آن

 

 

اثر شرایط انعقاد و افزودنی­های مختلف بر خواص ژل میگوی سرتیز

 

 

تولید برگر ترکیبی از گوشت قرمز و سوریمی و برآورد خصوصیات کیفی آن

 

 

بهینه سازی اثر آنزیم ترانس گلوتامیناز و نوع پوشش بر روی خصوصیات کیفی ناگت مرغ

 

 

تعیین شرایط بهینه رشد میکروجلبلک  با کمک فتوبیوراکتور 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
امکان سنجی تولید سوریمی از ماهی کپور معمولی پرورشی استان مازندران و برآورد ویژگی های کیفی ژل آن

  
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 

Colour Improvement of Common Carp (Cyprinus carpio) Fillets by Hydrogen Peroxide for Making Surimi, (2008). Ali Jafarpour, Frank Sherkat, Brian Leonard, and Elisabeth M. Gorczyca. Int. J. Food Science & Technology.  Volume 43, Number 9, September 2008 , pp. 1602-1609(8)

 

 

Rheological and Microstructure Study of Common Carp (Cyprinus carpio) Surimi and Kamaboko, (2009). Ali Jafarpour and Elisabeth M. Gorczyca. J. Food Biophysics. Vol. 4, Issue 3, pp. 172-179

 

 

Alternative Techniques for Producing a Quality Surimi and Kamaboko from Common Carp (Cyprinus carpio), (2008). Ali Jafarpour and Elisabeth M. Gorczyca. J Food Sci. E: Food Engineering and Physical Properties. Vol. 73 Nr. 9, 2008, Page: E 415-424

 

 

Sarcoplasmic Proteins and Surimi Gel Quality, (2008) (A Review Paper). Elisabeth M. Gorczyca and Ali Jafarpour. Journal of Food Sci. (Under review manuscript)

 

 

Characteristics of Sarcoplasmic Proteins and Their Interaction with Surimi and Kamaboko Gel (2008). Ali Jafarpour, and Elisabeth M. Gorczyca . J. Food Sci. N: Nanoscale Food Science, Engineering and Technology. Vol. 74, Nr. 1 Page: N16-N22.

 

 

Determination of the optimum transfer time of kutum (Rutilus frisii kutum) larvae from live food to artificial dry feed (2010). Hossein Ouraji • Khosro Jani Khalili • Ghaffar Ebrahimi Seyed Ali Jafarpour J. Aquaculture Int. DOI 10.1007/s10499-010-9383-y.

 

 

Growth, survival, and fatty acid composition of Indian white shrimp Fenneropenaeus indicus (Milne Edwards) fed diets containing different levels of vitamin E and lipid (2010). H. Ouraji • A. M. Abedian Kenari • B. Shabanpour • A. Shabani M. Sodagar • S. A. Jafarpour • G. H. Ebrahimi. J. Aquaculture Int. DOI 10.1007/s10499-010-9409-5.

 

 

Effects of dietary supplementation of synbiotic on growth performance, serum biochemical parameters and carcass composition in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings (2011). Z. Mehrabi, F. Firouzbakhsh and A. Jafarpour. J. Animal Physiology and Animal Nutrition. DOI: 10.1111/j.1439-0396.2011.01167.x

 

 

Contribution of sarcoplasmic proteins to myofibrillar protein gelation. (2012). A. jafarpour and E. Gorczyca. Journal of Food Science; concise reviews in food science. Vol 77(2), R73-R81

 

 

A Comparative Study on Effect of Egg White, Soy Protein Isolate and Potato Starch on Functional Properties of Common Carp (Cyprinus carpio) Surimi Gel (2012). Ali Jafarpour, Habib-Allah Hajiduon and Masoud Rezaei. Journal of Food Processing and Technology, 3(11). http://dx.doi.org/10.4172/2157-7110.1000190. An open access journal.

 

 

The Influence of Chitosan on Textural Properties of Common Carp (Cyprinus Carpio) Surimi (2013). Habib Allah Hajidoun and Ali Jafarpour. Journal of Food Processing and Technology, 4(5). http://dx.doi.org/10.4172/2157-7110.1000226. An open access journal.

 

List of Accepted Papers for Publication

 

 

Gelation characteristics of surimi gel from silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) by application of acid-alkali processes. In print; Journal of Aquatic Food Processing.

 

 

Biochemical properties of Silver Carp (Hypophthalmichthys molitrix) muscle proteins prepared by acid-alkali processes. In print; Journal of Ecopersia 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 

 

 

Colour Improvements of Common Carp (Cyprinus carpio) Fillets by Hydrogen Peroxide. Winner of the Research and Technology. Ali Jafarpour, Frank Sherkat, Brian Leonard, and Elisabeth M. Gorczyca. Poster presentation at 39th AIFST Convention in Adelaide-Australia, 2006.

 

 

Alternative Techniques for Producing a Quality Surimi and Kamaboko from Common Carp (Cyprinus carpio). Ali Jafarpour and Elizabeth M. Gorczyca. Oral presentation at the 10th ASEAN conference in Kuala Lumpur-Malaysia, 25-28 Aug. 2007.

 

 

Improving Colour and Gel Characteristics of Common Carp (Cyprinus carpio) Surimi and Kamaboko. Ali Jafarpour, Brian Leonard, Elizabeth M. Gorczyca. Poster presented at the 40th AIFST Convention in Melbourne-Australia, 2007.

 

 

Gel Characteristics of Common Carp (Cyprinus carpio) Surimi and Kamaboko Produced by Different Methods. Ali Jafarour and Elizabeth M. Gorczyca. Poster presented at the 59th PFT (Pacific Fisheries Technologists) held in San Francisco, California, USA, 3-6 Feb. 2008.

 

 

Effect of pH Treatment on the Gel Characteristics of Common Carp Surimi and Kamaboko. Ali Jafarpour and Elizabeth M. Gorczyca. Poster presentation at the 14th IUFoST conference, Shanghai-China, October 19-23, 2008.

 

 

Comparison of Gel Properties of Surimi and Kamaboko from Common Carp and Threadfin Bream. Ali Jafarpour and Elizabeth M. Gorczyca. Oral Presentation at 14th IUFoST Conference, Shanghai-China, October 19-23, 2008.

 

 

How to Produce a Good Quality Surimi and Kamaboko from Common Carp (Cyprinus carpio). Elizabeth M. Gorczyca and Ali Jafarpour. Poster presentation at the 14th IUFoST conference, Shanghai-China, October 19-23, 2008.

 

 

Optimizing Common Carp Surimi and Kamaboko Using Hydrogen Peroxide Treated Mince and Extracted Sarcoplasmic Proteins. Shan He, Thanaporn Poosalee, Ali Jafarpour, Elizabeth M. Gorczyca. Oral Presentation at 14th IUFoST Conference, Shanghai-China, October 19-23, 2008.

 

 

The Effect of Sarcoplasmic Proteins on the Surimi and Kamaboko Gel Characteristics (2010). Ali Jafarpour and E. Gorczyca. Oral Presentation at 61st Pacific Fisheries Technologists (PFT) Conference. Seattle, Washington, USA February 21-24, 2010.

 

 

The Effect of Sarcoplasmic Proteins on the Surimi and Kamaboko Gel Characteristics (2010). Ali Jafarpour and E. Gorczyca. Poster Presentation at the 1st International Congress on Food Technology. 03-06 November 2010, Antalya-Turkey

 

 

  
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 

Qualtiy Characteristics of Common Carp Surimi with Emphasis on Role of Sarcoplasmic Proteins on Surimi Gel Network

 

 

 ISBN: 978-3-639-22530-3  چاپ انتشارات VDM آلمان سال 2011

 

سوریمی و ویژگی های کیفی فیزیکی ‍ژل آن (مهرماه 1390): زیر چاپ توسط انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
عضو انستیتو تکنولوژی و صنایع غذائی استرالیا (AIFST) عضو انستیتو تکنولوژی مواد غذائی آمریکا (IFT) همکاری با مجله i های علمی زیر به عنوان داور:

• Reviewer of Journal of Agricultural and Food Chemistry (ACS Publication), ongoing

• Reviewer of Journal of Food Science, on going

• Reviewer of Journal of Food Biochemistry, ongoing

• Reviewer of Journal of Aquaculture Research, ongoing

• Reviewer of Journal of CYTA, Journal of Food, ongoing

  
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
مدیر دفتر همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه - 1388 تا به حال

 

سال 1386-1384: دانشگاه RMIT ملبورن – استرالیا

 

عضو غیر دائم آموزشی (Educational Casual Staff) در دپارتمانهای بیوتکنولوژی و صنایع غذائی به عنوان کمک یار مدرس (Lecturer Assistant) و اداره کننده آزمایشگاه (Laboratory Demonstrator) برای دروس زیر:

 

میکروبیولوژی پایه برای دانشجویان سال اول و دوم

 

تکنولوژی عمل آوری گوشت قرمز- گوشت طیور و ماهی

 

چگونگی تهیه و تولید یک فرآورده  غذائی (Product Development)

 

ارزیابی کیفی محصولات (Quality Assurance)

 

همکاری در انجام پروژه های دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان Co-Supervisor به ترتیب زیر:

 

برآورد شرایط دمائی و زمانی بهینه جهت قوام یافتن(Setting)  خمیر ماهی کپور معمولی قبل از پختن. 2007 – پروژه کارشناسی ارشد

 

تهیه خمیر ماهی از ماهی کپور معمولی و برآورد خصوصیات کیفی آن. تحت سه پروژه کارشناسی مجزا.

 

بازیافت پروتئینهای سارکوپلاسمیک از آب حاصل از شستشوی گوشت ماهی طی فرایند تهیه خمیر ماهی و بهبود رنگ آنها با استفاده از پراکسید هیدروژن. پروژه کارشناسی.

 

برآورد اثر پروتئینهای سارکوپلاسمیک بازیافتی در بهبود خصوصیات کیفی ژل خمیر ماهی کپور معمولی. پروژه کارشناسی.

 

سال 1384-1382: شرکت مهندسی مشاور رویان

 

کارشناس ارشد شیلات در زمینه مطالعات وضع موجود و برآورد پتانسیل شیلاتی استانهای کردستان-همدان-کرمانشاه-ایلام-لرستان-چهارمحال و بختیاری-کهکیلویه و بویر احمد و خوزستان در افق 1400.

 

سال 1381-1380: کارگاه تکثیر و پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان دره تخت. ازنا – لرستان

 

فعالیت در این کارگاه بعنوان کارشناس شیلات و مدیر تولید که از دستاوردهای آن میتوان موارد زیر اشاره کرد:

 

 افزایش ظرفیت سالن تکثیر از 1.5 میلیون تخم به 3.0 میلیون تخم بدون گسترش فیزیکی کارگاه و تنها با بهبود و اصلاح سیستم آبرسانی و استفاده از ترافهای فایبرگلاس به جای ترافهای زمینی

 

افزایش درصد لقاح تخمها در 24 ساعت بعد از تکثیر از 70% به 95%.

 

افزایش نرخ بازماندگی تخمهای سبز تا تخم چشم زده از 50% به 90%.

 

اصلاح روش استفاده از مالاشیت گرین برای ضدعفونی تخمها و کاهش میزان مصرف آن به نصف.

 

سال 1379-1377: مجتمع کشاورزی طرقرود-نطنز- اصفهان

 

گذراندن دوره کاراموزی در خصوص احداث سیستم پرورشی مدار بسته 200 تنی ماهی قزل آلا. 
  -   توضیحات
16
توضیحات :