فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/sm.hojati/hojjati.jpg
نام و نام خانوادگی : 
سید محمد حجتی 
نام پدر : 
سید حسین 
محل تولد : 
بابل 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
علوم جنگلداری 
محل و سال اخذ مدرک : 
فوریه 2008 دانشگاه جورج آگوست گوتینگن-آلمان 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
جنگلداری 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
01513822574 
نمابر : 
01512442982 
آدرس : 
ساری-کیلومتر 9 جاده دریا- دانشکده منابع طبیعی ساری-گروه جنگلداری 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
s.hojati@sanru.ac.com 
پست الکترونیک : 
s_m_hodjati@yahoo.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
 

 

راهنمایی و مشاوره دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

 

 

 

 

 

1-  ارزیابی مشخصات رویشی گونه زربین در توده های دست کاشت منطقه عباس آباد بهشهر 

 

 

 (مهر 1388)

 

 

 

دانشجو: حسن کلانتری                استاد راهنما: اصغر فلاح                    اساتید مشاور: سید محمد حجتی سیف اله خورانکه

 

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

 

 

 

2- بررسی درون شیشه ای تاثیرات شوری بر چهارگونه اکالیپتوس و آکاسیا  

 

 

 (خرداد 1389)

 

 

 

دانشجو: اکرم کیانی ابری             استاد راهنما: سید محمد حسینی نصر      اساتید مشاور: سید محمد حجتی داریوش بیات

 

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

 

 

 

 روی ایجاد جوانه شاخه زا در قطعات مختلف ریشه شب خسبTDZ3- بررسی تاثیر متقابل کلسیم و هورمون

 

 

 

دانشجو: مریم سوادکوهی            استاد راهنما: سید محمد حسینی نصر        اساتید مشاور: حمید جلیلوند سید محمد حجتی

 

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

 

 

 

 (مطالعه موردی: جزیره قشم).  GISو 4-تعیین تغییرات و پتانسیل توسعه طبیعی جنگلهای مانگرو با استفاده از تصاویر ماهواره ای

 

 

(آبان 1389)                                                                                                                                          

 

 

 

دانشجو: شهرام جعفرنیا            استاد راهنما: جعفر اولادی قادیکلاهی        اساتید مشاور: سید محمد حجتی خسرو میرآخورلو

 

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

 

 

 

5- اثر جاده های جنگلی بر خصوصیات خاک، تنوع پوشش گیاهی و زادآوری حاشیه جاده های جنگلی (مطالعه موردی: سری 5 بخش نکا-ظالمرود)- (آبان 1389)

 

 

 

دانشجو: ناهید ریاحی فر          استاد راهنما: مجید لطفعلیان                   اساتید مشاور: اصغر فلاح سید محمد حجتی

 

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

 

 

 

6- اثر تنک کردن بر رویش قطری گونه های دست کاشت توسکا ییلاقی و افرا پلت خالص (مطالعه موردی: سری چندلا، طرح جنگلداری چوب و کاغذ مازندران) – (آبان 1389)

 

 

 

دانشجو: عبدالعظیم اردشیری    اساتید راهنما: محمدرضا پورمجیدیان اصغر فلاح  استاد مشاور: سید محمد حجتی

 

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

 

 

 

7- بررسی موفقیت جنگلکاری با گونه های توت سفید و کاج تهران در اصفهان و تاثیر برخی از مشخصه های خاک بر رویش این گونه ها. (آذر 1389)

 

 

 

دانشجو: آناهیتا شاه نظری       استاد راهنما: اصغر فلاح                        اساتید مشاور: سید محمد حجتی نعمت اله اعتمادی

 

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

 

 

 

8- بررسی تاثیر خواص فیزیکی و شیمیایی خاک حاشیه جاده های درجه یک و دو بر رویش گونه توسکا (مطالعه موردی: دارابکلا)

 

 

(آذر 1389)

 

 

 

دانشجو: مریم سلیمی            استاد راهنما: سید عطااله حسینی         اساتید مشاور: حمید جلیلوند سید محمد حجتی

 

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

 

 

 

9- ارزیابی توده های دست کاشت سوزنی برگ و پهن برگ (مطالعه موردی: سری یک طرح جنگلداری دهمیان، جنگلهای فریم).

 

 

(اسفند 1389)

 

 

 

دانشجو: عباسعلی نوبخت      اساتید راهنما: محمد رضا پورمجیدیان سید محمد حجتی     استاد مشاور: اصغر فلاح

 

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- بررسی خصوصیات فیزیوگرافی و خاک توده های طبیعی ارس منطقه حیدری استان خراسان رضوی.

 

 

(تیر 1390)

 

 

 

دانشجو: غلامحسین عمارلو      استاد راهنما: سید محمد حجتی       اساتید مشاور: حمید جلیلوند ابراهیم خسروجردی

 

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

 

 

 

11- اثرات اکولوژیک خشکه دارها بر تنوع گونه های گیاهی، زادآوری گونه های چوبی و خصوصیات خاک در جنگل آمیخته طبیعی (مطالعه موردی: قطعه شاهد سری کچید سوادکوه) – (شهریور 1390)

 

 

 

دانشجو: ام کلثوم فولادی        استاد راهنما: سید محمد حجتی        اساتید مشاور: حمید جلیلوند یحیی کوچ

 

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

 

 

 

12- مقایسه تغذیه درختان، چرخه عناصر غذایی و خصوصیات خاک در گونه های دست کاشت جنگل دارابکلا- ساری.

 

 

(تیر 1390)

 

 

 

دانشجو: سیده فاطمه هاشمی    اساتید راهنما: سید محمد حجتی سید محمد حسینی نصر        استاد مشاور: حمید جلیلوند

 

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

 

 

13- اثر جنگلکاری با گونه های بومی و غیر بومی روی تنوع پوشش گیاهی زیرآشکوب و خصوصیات خاک سری چای باغ قائمشهر

 

 

(شهریور 1390)

 

 

 

دانشجو: لیلا آقاجانی           استاد راهنما: حمید جلیلوند              اساتید مشاور: سید محمد حجتی یحیی کوچ

 

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

 

 

 

14- بررسی برخی مشخصات رویشی و رویشگاهی توده های جنگلکاری شده خالص و آمیخته توسکا ییلاقی و افرا پلت در سری 3 گرو-بابلرود. (مهر 1390)

 

 

 

دانشجو: مریم گلی گنجی     استاد راهنما: محمد رضا پورمجیدیان    اساتید مشاور: اصغر فلاح سید محمد حجتی

 

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

 

 

 

15- اثر مسیرهای چوبکشی روی زادآوری، پوشش علفی و خصوصیات خاک (مطالعه موردی: سری گردشی).

 

 

(مهر 1390)

 

 

 

دانشجو: نسترن زارع          استاد راهنما: مجید لطفعلیان              اساتید مشاور: اصغر فلاح سید محمد حجتی

 

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

 

 

 

16- مقایسه زادآوری، تنوع پوشش گیاهی کف و برخی عوامل خاکی در مناطق جنگل کاری شده و لغزشی توده های توسکا با جنگل مجاور (مطالعه موردی: سری یک جنگل دارابکلا) – (مهر 1390)

 

 

 

دانشجو: سید مهدی واردی کولایی   استاد راهنما: حمید جلیلوند      اساتید مشاور: سید محمد حجتی آیدین پارساخو

 

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

 

 

 

17- بررسی اثرات تنک کردن بر روی مشخصات کمی کیفی نهال در نهالستان چلمردی نکا.

 

 

(آذر 1390)

 

 

 

دانشجو: نورمحمد علایی            استاد راهنما: محمد رضا پورمجیدیان   اساتید مشاور: اصغر فلاح سید محمد حجتی

 

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

 

 

 

18- تاثیر تغییر کاربری اراضی روی خصوصیات فیزیکی- شیمیایی و بیولوژیکی خاک (مطالعه موردی: جنگل الندان- ساری).

 

 

(بهمن 1390)

 

 

 

دانشجو: مریم اسدیان              استاد راهنما: سید محمد حجتی        اساتید مشاور: محمد رضا پورمجیدیان اصغر فلاح

 

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد– دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

19- تغییر پذیری ویژگیهای خاک در ارتباط با پیت و ماند، حفره تاج پوشش و تک درختان در یک جنگل آمیخته راش هیرکانی

 

 

(خرداد 1391)

 

 

 

دانشجو: یحیی کوچ                استاد راهنما: سید محسن حسینی       اساتید مشاور: جهانگرد محمدی سید محمد حجتی

 

 

پایان نامه دوره دکتری – دانشگاه تربیت مدرس

 

 

 

و علل زوال آن (مطالعه موردی در البرز مرکزی، منطقه سوادکوه) 20 -بررسی شرایط اکولو‍ژیکی رویشگاه گونه بلوط بلند مازو

 

 

(شهریور 1391)

 

 

 

دانشجو: ستار بابایی کفاکی        اساتید راهنما: اسداله متاجی هادی کیادلیری     اساتید مشاور: رضا اخوان سید محمد حجتی

 

 

پایان نامه دوره دکتری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 

 

 

21- بررسی برخی از ویژگیهای بم شناختی و جنگل شناسی در توده های بهره برداری نشده و بهره برداری شده به شیوه پناهی (بهمن 1391)

 

 

 

دانشجو: قاسم زنگانه             استاد راهنما: حمید جلیلوند              اساتید مشاور: محمد رضا پورمجیدیان سید محمد حجتی

 

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد– دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

 

 

 

22- بوم شناسی گروه گونه های سرخدار با توجه به ساختار ترکیبی آشکوب غالب- مغلوب و تنوع گیاهی پوشش کف (بهمن 1391)

 

 

 

دانشجو: جواد جانی نیا   استاد راهنما: حمید جلیلوند                اساتید مشاور: سید محمد حجتی سید علیرضا موسوی

 

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد– دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

 

 

 

23- بررسی تنوع زیستی زادآوری و خصوصیات خاک در توده های طبیعی خالص و آمیخته راش و ممرز (مطالعه موردی سری 1 طرح جنگلداری نکا چوب)

 

 

(بهمن 1391)

 

 

 

دانشجو: آتنا کیان مهر              اساتید راهنما: سید محمد حجتی محمد رضا پورمجیدیان       اساتید مشاور: حمید جلیلوند

 

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد– دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

 

 

 

  24-  مطالعه تنوع زیستی تجدید حیات گونه های چوبی، پوشش علفی کف و خصوصیات خاک در توده های دست کاشت خالص افرا پلت، بلوط بلند مازو و زربین (مطالعه موردی سری 2 دارابکلا)

 

 

(بهمن 1391)

 

 

 

دانشجو: منیره مدانلو       اساتید راهنما: محمد رضا پورمجیدیان سید محمد حجتی     استاد مشاور: حمید جلیلوند

 

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد– دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

 

 

 

  25 -تاثیر ترکیب تاج پوشش روی تغذیه لاشبرگ، چرخه عناصر غذایی و خصوصیات خاک در توده های خالص و آمیخته راش (مطالعه موردی: جنگل الندان- ساری)

 

 

(بهمن 1391)   

 

 

 

دانشجو:  آزاده اصغری   استاد راهنما:   سید محمد حجتی      اساتید مشاور:    حمید جلیلوند میثم مجربی 

 

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد– دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

 

 

 

 26- بررسی وضعیت تغذیه ای درختان، تنوع زیستی زیر آشکوب، ویژگیهای خاک سطحی و ترسیب کربن آن در توده های دست کاشت پهن برگ و سوزنی برگ منطقه مخمل کوه خرم آباد (بهمن 1391)

 

 

 

دانشجو: اکرم آزادی      استاد راهنما:   سید محمد حجتی      اساتید مشاور:    حمید جلیلوند حامد نقوی

 

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد– دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

 

 

 

27- تعیین پتانسیل ترسیب کربن توده طبیعی و دست کاشت بادامک (بهمن 1391)

 

 

 

دانشجو: مهدی فرهادی        استاد راهنما: اصغر فلاح              اساتید مشاور: سید محمد حجتی طوبی روستا

 

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد– دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

 

 

 

28- بررسی برخی از ویژگیهای رویشگاهی و جنگل شناسی گونه گردو (مطالعه موردی سری 4 و 6 حوزه 48 گلندرود جنگل بت و آغوزچال – رویان)

 

 

(بهمن 1391)

 

 

 

دانشجو: عزت اله خطیب نیا    استاد راهنما: محمد رضا پورمجیدیان   اساتید مشاور: : حمید جلیلوند سید محمد حجتی

 

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد– دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

 

 

 

29- اندازه گیری میزان مقاومت به شوری گونه های برهان و شب خسب در شرایط درون شیشه ای (بهمن 1391)

 

 

 

دانشجو: محمد علی فندرسکی نژاد   استاد راهنما: سید محمد حسینی نصر       اساتید مشاور: سید محمد حجتی سکینه کیانی

 

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد– دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

 

 

 

30- تاثیر جهت جغرافیایی شرقی و غربی و خاک بر مشخصات کمی و کیفی جنگلکاری خالص توسکا ییلاقی (مطالعه موردی جنگل کاری داربار و خام گردن تنکابن)

 

 

(اسفند 1391)

 

 

 

دانشجو: محمد هادی معتمدی      استاد راهنما: محمد رضا پورمجیدیان       اساتید مشاور: : حمید جلیلوند سید محمد حجتی

 

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد– دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 

-مجری طرح پژوهشی " اثر دامداری سنتی روی حاصلخیزی خاک جنگلهای شمال ایران" 98-1388

 

 

پژوهشکده برنج و مرکبات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-ایران.

 

 

-مجری طرح پژوهشی "تولید لاشریزه و ترکیب عناصر غذایی آن در توده های 20 ساله جنگلکاری شده با گونه های بومی و غیر بومی در جنگل آموزشی و پژوهشی دارابکلا- ساری"  1389

 

 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-ایران.

 

  
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 

-همکار طرح پژوهشی "بررسی نحوه پراکنش و ساختار سنی تجدید حیات طبیعی راش شرقی در شمال ایران" 1378 -1377 دانشگاه تهران.

 

 

-مجری طرح پژوهشی

 

 

“The impact of canopy composition on the nutritional status of an admixed spruce and beech forest at Solling, central Germany”     2003-2008

 

 

انستیتوی علوم خاک و تغذیه اکوسیستم های جنگلی- دانشکده علوم جنگل و اکولوژی جنگل- دانشگاه جورج- آگوست گوتینگن- آلمان.

 

 

-همکار طرح پژوهشی

 

 

“The influence of high concentration of Thallium within the top soil layers on the growth of European beech trees” 2007-2008

 

 

مرکز تحقیقات اکوسیستم های جنگلی-دانشگاه جورج-آگوست گوتینگن- آلمان.

 

 

-همکار طرح پژوهشی

 

 

 “Fine root distribution patterns of Norway spruce and European beech in mixed stand” 2006-2008

 

 

مرکز تحقیقات اکوسیستم های جنگلی-دانشگاه جورج-آگوست گوتینگن- آلمان. 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 

Scientific papers:

 

 

 

 

1-  متاجی اسدالله، سید محمد حجتی و منوچهر نمیرانیان. 1379. مطالعه پراکنش تعداد در طبقات قطری در جنگل های طبیعی با کاربرد توزیع های احتمالی (مطالعه موردی در سری گرازبن جنگل خیرودکنار-نوشهر). مجله منابع طبیعی ایران. 53 (2): 172-165.

 

 

 

 

2- Hojjati S. Mohammad., Hagen-Thorn A., and Lamersdorf N. P., 2009. Canopy composition as a measure to identify patterns of nutrient input in a mixed European beech and Norway spruce forest in central Europe. European Journal of Forest Research. 128:13–25. (ISI Journal, impact factor 2009: 1.867)

 

 

 

 

3- Hojjati S. Mohammad and Lamersdorf N. P., 2010. Effect of canopy composition on soil CO2 emission in a mixed spruce -beech forest at Solling- Central Germany. Journal of Forestry Research. 21(4):461-464. (ISI Journal)

 

 

 

 

4- Kooch Y., S.M. Hosseini, J. Mohammadi and S. M. Hojjati, 2010. The effects of Gap disturbance on Soil Chemical and Biochemical properties in a Mixed Beech-Hornbeam Forest of Iran. ECOLOGIA BALKANICA. 2: 39-56. (ISI Journal)

 

 

 

 

5- Kiani Abri A., M. Hosseini Nasr, M. Hojjati and D. Bayat, 2010. Salt effects on seed germination and seedling emergence of two Acacia species. African Journal of Plant Science. 5(1): 52-56.

 

 

 

 

6- نوبخت عباسعلی، محمد رضا پورمجیدیان، سید محمد حجتی و اصغر فلاح. 1390. مقایسه مقدار ترسیب کربن خاک در جنگالکاری های خالص سوزنی برگ و پهن برگ (مطالعه موردی: طرح جنگلداری دهمیان، مازندران). مجله جنگل ایران، 3 (1): 13-23.

 

 

 

 

 

7- Seyed Mahdi Varedi Koolaei1, Hamid Jalilvand, Seyed Mohammad Hojjati and Aidin Parsakhoo. 2011. Estimating the biodiversity of understory plant species in afforestation and land sliding areas of Alder stands. Journal of Soil Science and Environmental Management , 3(9): 269-276.

 

 

 

 

8- Kooch, Y., Hosseini, S. M., Mohammadi, J., and Hojjati, S. M. 2011. Analysis of earthworm's patchy distribution and variability of soil biochemical properties under single - tree influences, International Journal of Environmental Sciences, 1(7): 1813-1829.

 

 

 

 

 

9- Kooch, Y., Hosseini, S. M., Mohammadi, J., and Hojjati, S. M. 2011. Influence of tree uprooting on variability of biodiversity and soil physical indicators in a temperate mixed forest, Journal of Forestry Research (ISI), 23 (1): 81-86. (ISI Journal)

 

 

 

 

 

 

10- Moshki, A., Hodjati, S. M., Bakhshandeh, N. and Lamersdorf, N. P. 2012. The role of seed provenance in the growth and nutrient status of Black locus (Robinia pseudoacacia L.). American Journal of Plant Nutrition and Fertilization Technology. 2(1): 27-31.

 

 

 

 

11- Kooch, Y., Hosseini, S. M., Mohammadi, J., and Hojjati, S. M. 2012. Determination of the best canopy gap area on the basis of soil characteristics using of Analytical Hierarchy Process (AHP), Folia Forestalia Polonica Journal. 54(1): 15-24. (ISI Journal)

 

 

 

 

12- کوچ، یحیی، سید محسن حسینی، جهانگرد محمدی و سید محمد حجتی. 1390. تغییر پذیری شاخص های کیفی خاک در ارتباط با میکروتوپوگرافی حادث شده از ریشه کن شدن درختان جنگلی. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک. 58: 277-289.

 

 

 

 

 

13- Kalantari H., A. Fallah, S. M. Hodjati and A. Parsakhoo. 2012. Determination of the most appropriate form factor equation for Cupresus sempervirence L. var horizentalis in the north of Iran. Advanced in Applied Science Research. 3(2): 644-648.

 

 

 

 

14- Kiani Abri A., M. Hosseini Nasr, M. Hodjati, D. Bayat and M. Radmehr, 2012. Maximizing seed germination in two Acacia species. Journal of Forestry Research.  23 (2): 241-244. (ISI Journal)

 

 

 

 

15- Nasiri M. and S. M. Hojjati. 2012. Designing geometric specifications of main access road and its effect on pavement rutting. Annals of Biological Research. 3(5): 2491-2499. (ISI Journal)

 

 

 

 

16- هاشمی سیده فاطمه، سید محمد حجتی، سید محمد حسینی نصر و حمید جلیلوند. 1391.مقایسه عناصر غذایی و بازجذب آنها در گونه­های جنگلکاری شده آزاد، افرا پلت و کاج بروسیا (مطالعه موردی جنگل دارابکلا- مازندران). مجله جنگل ایران. (2) 4: 175- 185 .

 

 

 

 

17- نصیری مهران، سید محمد حجتی و مهرسده تفضلی..1391. شبیه سازی آتش سوزی سطحی بمنظور بررسی سرعت گسترش آن در جنگل آمیخته پهن برگ. فصلنامه علمی - پژوهشی جنگل و صنوبر. (1)20: 51-62.

 

 

 

 

 

18- Kooch Y., S. Mohsen Hosseini, Zaccone Claudio, Jalilvand Hamid and S. Mohammad Hojjati. 2012. Soil organic carbon sequestration as affected by afforestattion: the DarabKola forest (north of Iran) case study. Journal of Environmental Monitoring. 14: 2438-2446. (ISI Journal, impact factor 2011: 1.99)

 

 

 

 

19- کوچ، یحیی، سید محسن حسینی، جهانگرد محمدی و سید محمد حجتی. 1391.بررسی ساختار مکانی خصوصیات خاک در یک توده جنگلی راش با استفاده از روش زمین آمار. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک. 60: 239-250.

 

 

 

 

 

20- Lotfalian M., N. Riahifar, A. Fallah, S. M. Hodjati. 2012. Effects of roads on understory plant communities in a broadleaved forest in Hyrcanian zone. Journal of Forest Science. 58 (10): 446–455. (ISI Journal)

 

 

 

 

21- اسدیان مریم، سید محمد حجتی، محمد رضا پورمجیدیان و اصغر فلاح. 1391. بررسی تنوع زیستی گیاهی و خصوصیات خاک در جنگلکاری کاج سیاه و زبان گنجشک در منطقه جنگل الندان-ساری. فصلنامه علمی - پژوهشی جنگل و صنوبر. (2)20: 299-312.

 

 

 

 

 

22-جعفرنیا شهرام، سید محمد حجتی، یحیی کوچ. 1391. تاثیر خصوصیات خاک و آب بر مشخصه های رویشی درختان حرا در رویشگاه قشم استان هرمزگان. فصلنامه علوم محیطی. (4) 9 : 133-148.

 

 

 

 

 

23- Asadyan M., S. M. Hojjati, M. R. Pourmajidian and A. Fallah. 2012. Impact of land-use management on nitrogen transformation in a mountain forest ecosystem in the north of Iran. Journal of Forestry Research, 23(3): (ISI Journal)

 

 

 

 

24- Kooch Yahya, Seyed Mohsen Hosseini, Jahangard Mohammadi and Seyed Mohammad Hojjati. 2013. Soil nutrients status in an old-growth northern hardwood forest: effects of beech and hornbeam individual tree. Advanced Crop Science. 3(2): 171-180.

 

 

 

 

25- هاشمی سیده فاطمه، سید محمد حجتی، سید محمد حسینی نصر. 1391،بررسی خصوصیات شیمیایی خاک، مقدار لاشه ریزی  و ورود عناصر غذایی در سه توده دست کاشت آزاد، پلت و ون جنگل آموزشی- پژوهشی دارابکلا. فصلنامه علمی – پژوهشی جنگل و صنوبر ایران. (4)20: 645-655 .

 

 

 

 

 

26-  Kooch Yahya, Seyed Mohsen Hosseini, Jahangard Mohammadi and Seyed Mohammad Hojjati. 2013.  Effects of Pit and Mound Landscape on Soil Ecosystem Engineers at Local Scales - a Case Study in Hyrcanian Forest. Molecular Soil Biology. 4(2): 7-15.

 

 

 

 

 

27- آهنی حمید، سید محمد حجتی و حمید جلیلوند. 1391. تاثیر آتش بر روی خاک جنگلها با تاکید بر روشهای نوین بازیافت خاک. فصلنامه توسعه پایدار. 2: 19- 28.

 

 

 

 

 

28- Kooch Yahya, Seyed Mohsen Hosseini, Seyed Mohammad Hojjati and Asghar Fallah. 2013. Variability of soil physical indicators imposed by beech and hornbeam individual trees in a local scale. BIODIVERSITAS. 14(1): 25-30. 

 

 

 

 

 

29- Kooch Yahya, Seyed Mohsen Hosseini, Jahangard Mohammadi and Seyed Mohammad Hojjati. 2013. Variability of light and soil physics indicators following gap formation in the Caspian forest, Iran. Environmental science. 8(6): 244-251.

 

 

 

 

 

30- Mashayekhan A. and S. Mohammad Hojjati, 2013. Effect of wood chips application on root growth of oak seedling and weed control in northern Iran. Journal of Forestry Research (ISI Journal), Accepted for publish.

 

 

 

 

 

 

 

 

31- جهانبازی حسن، سید محمد حسینی نصر، خسرو ثاقب طالبی و سید محمد حجتی. 1392. تاثیر تنش خشکی تحت اثر عامل ارتفاع از سطح دریا بر چهار گونه بادام وحشی در چهارمحال و بختیاری. فصلنامه علمی – پژوهشی جنگل و صنوبر ایران. (4)20:.... پذیرش شده برای چاپ

 

 

 

 

 

32- اسدیان مریم، سید محمد حجتی . 1392.تاثیر انواع مختلف کاربری  زمین روی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک در جنگل الندان ساری. نشریه علمی-پ‍ژوهشی جنگل و فرآورده های چوب ( مجله منابع طبیعی ایران). پذیرش شده برای چاپ

 

 

 

 

 

33-آزادی ریمله اکرم، سید محمد حجتی، حمید جلیلوند و حامد نقوی. 1392. بررسی توده های دست کاشت سوزنی برگ و پهن برگ پارک مخمل کوه خرم آباد از نظر ترسیب کربن خاک و تنوع زیستی زیر آشکوب. فصلنامه علمی – پژوهشی جنگل و صنوبر ایران. (4)21:.... پذیرش شده برای چاپ

 

 

 

 

 

34- واحدی علی، اسداله متاجی، ساسان بابایی کفاکی، جواد اسحاقی راد و سید محمد حجتی. 1392. مدل سازی بیوماس خشک تنه گونه راش     (Fagus orientalis Lipsky)  با استفاده از معادلات آلومتریک در جنگلهای هیرکانی. مجله جنگل ایران. پذیرش شده برای چاپ

 

 

 

 

35- جهانبازی حسن، سید محمد حسینی نصر، خسرو ثاقب طالبی و سید محمد حجتی. 1394. تاثیر   تنش شوری بر فاکتورهای رویشی، پرولین، رنگریزه های گیاهی و جذب عناصر در اندام هوایی چهار گونه بادام وحشی.  28():...پذیرش شده برای چاپ

 

 

 

 

 

36- کلانتری حسن، اصغر فلاح، سید محمد حجتی و یحیی کوچ. .... تاثیر عمل اکولوژیکی جهت جغرافیایی بر روی رویش گونه زربین (Cupressus sempervirens L. Var. horizentalis.)در توده دست کاشت عباس آباد- بهشهر. فصلنامه علوم وتکنولوژی محیط زیست. پذیرش شده برای چاپ.

 

 

 

 

 

37- جعفرنیا شهرام، اولادی جعفر، سید محمد حجتی. ..... بررسی وضعیت و آشکار سازی تغییرات در جنگلهای مانگرو جزیره قشم با استفاده از تصاویر ماهوارهای در بین سالهای 1988 تا 2008. فصلنامه علوم وتکنولوژی محیط زیست. پذیرش شده برای چاپ. 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 

Congress presentations (National & International):

 

 

20081387 -  سال

 

معافی مهران ، مجید لطفعلیان، سید محمد حجتی وآیدین پارساخو. ارزشگذاری اقتصادی بر عملکرد زیست محیطی اکوسیستم های طبیعی. مقاله پوستری ارائه شده در دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست، ارسنجان-ایران ، 18 اسفند 1387.

 

 

 

 

Hojjati S. Mohammad and Lamersdorf N. P., Decomposition and N dynamics of 15N labaled spruce needle litter under different parts of canopy in a mixed spruce- beech forest. Poster presentation in the workshop “Stable Isotopes in Soil Science” Goettingen- Germany. September 29 – 30, 2008.

 

 

 

 

 

 

 

سال 1388

 

 

کلانتری حسن ، اصغر فلاح، سید محمد حجتی، سجاد دارابی و سیف الله خورانکه. بررسی رویش گونه زربین در جهات مختلف جغرافیایی (مطالعه موردی: توده دست کاشت عباس آباد بهشهر). مقاله پوستری ارائه شده در سومین همایش ملی جنگل .23- 24  اردیبهشت 1388.

 

 

 

 

 

2010- سال 1389

 

 

Hojjati S. Mohammad and Lamersdorf N. P., Effect of canopy composition on soil CO2 emission in a mixed spruce -beech forest. Poster presentation in International Soil Sciences Congress on “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality” Samsun-Turkey, May 26-28, 2010.

 

 

 

 

 

خدیو احسان، سید محمد حجتی. اثر گرمایش زمین بر فرآیندهای حیاتی اکوسیستم های جنگلی. مقاله پوستری ارائه شده در دومین همایش بین المللی" تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری". 22-24 اردیبهشت 1389.

 

 

 

 

 

کرمی امید، سید محمد حجتی و محمد نبی حسنوند. بررسی اثرات متقابل کرم خاکی، خاک و جنگل. مقاله پوستری ارائه شده در دومین همایش بین المللی" تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری". 22-24 اردیبهشت 1389.

 

 

 

 

 

کیانی ابری اکرم ، سید محمد حسینی نصر، سید محمد حجتی و داریوش بیات. بررسی بررسی تاثیرات شوری در مرحله جوانه زنی دو گونه آکاسیا (A.Turtilis & A. nubica. مقاله پوستری ارائه شده در دومین همایش بین المللی" تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری". 22-24 اردیبهشت 1389

 

 

 

 

 

ریاحی فر ناهید، مجید لطفعلیان، اصغر فلاح و سید محمد حجتی. تنوع و ترکیب گونه های علفی در ارتباط با جاده های جنگلی. مقاله پوستری ارائه شده در دومین همایش بین المللی" تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری". 22-24 اردیبهشت 1389.

 

 

 

 

 

سلیمی مریم، سید عطااله حسینی، حمید جلیلوند و سید محمد حجتی. بررسی تاثیر جاده های جنگلی درجه یک بر روی پراکنش و توزیع گونه توسکا ییلاقی و مقایسه آن با توده داخل عرصه (مطالعه موردی دارابکلا). مقاله شفاهی ارائه شده در دومین همایش بین المللی" تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری". 22-24 اردیبهشت 1389.

 

 

 

 

 

سلیمی مریم ، سید عطااله حسینی، حمید جلیلوند و سید محمد حجتی. بررسی اثر ارتفاع از سطح دریا و درصد شیب مسیر جاده بر تعداد درختان توسکای حاشیه جاده درجه یک (مطالعه موردی دارابکلا). مقاله پوستری ارائه شده در دومین همایش بین المللی" تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری". 22-24 اردیبهشت 1389.

 

 

 

 

 

 تفضلی مهرسده، سید محمد حجتی. اثرات آتش بر خاک در اکوسیستم های جنگل. مقاله پوستری ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست "نقش اقتصاد سبز در مدیریت اکوسیستم" دانشگاه تهران، خرداد 1389.

 

 

 

 

فلکی مقدم صفورا و سید محمد حجتی. اثر دامداری سنتی روی حاصلخیزی خاک جنگلهای شمال ایران. مقاله پوستری ارائه شده در اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران (دانشگاه کردستان)، مهر 1389

 

 

 

 

 

شاه نظری آناهیتا ، اصغر فلاح، سید محمد حجتی و نعمت اله اعتمادی. بررسی ویژگیهای رویشی گونه کاج تهران در شهرستان اصفهان. مقاله پوستری ارائه شده در اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران (دانشگاه کردستان)، مهر 1389

 

 

 

 

 

فولادی ام کلثوم ، سید محمد حجتی، حمید جلیلوند و یحیی کوچ. نقش خشکه دارها در تجدید حیات گونه های چوبی در جنگل آمیخته طبیعی (مطالعه موردی: قطعه شاهد سری کچید سوادکوه). مقاله پوستری ارائه شده در اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران (دانشگاه کردستان)، مهر 1389

 

 

 

 

 

جعفرنیا شهرام ، جعفر اولادی، سید محمد حجتی و خسرو میرآخورلو. تعیین تغییرات در سطح جنگل های مانگرو جزیره قشم در سالهای 1998-2008 . مقاله پوستری ارائه شده در اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران (دانشگاه کردستان)، مهر 1389

 

 

 

 

 

روستا طوبی و سید محمد حجتی. مدیریت خاکهای جنگلی در ارتباط با ترسیب کربن. مقاله پوستری ارائه شده در چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست (انجمن مهندسی محیط زیست ایران-تهران، آبان 1389.

 

 

 

 

 

اسدیان مریم و سید محمد حجتی. اثر تغییر کاربری اراضی بر میزان ذخیره کربن و نیتروژن آلی خاک. مقاله پوستری ارائه شده در چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست (انجمن مهندسی محیط زیست ایران-تهران، آبان 1389.

 

 

 

 

 

سهراب سیده مهرمنظر و سید محمد حجتی. تاثیر فعالیت های تفرجی بر خصوصیات خاک. مقاله پوستری ارائه شده در چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست (انجمن مهندسی محیط زیست ایران-تهران، آبان 1389.

 

 

 

 

 

جعفرنیا شهرام ، جعفر اولادی، سید محمد حجتی و خسرو میرآخورلو ، بررسی اثرات زیست محیطی تغییر کاربری اراضی بر روی جنگل های مانگرو با بکارگیری تکنیک سنجش از دور. مقاله پوستری ارائه شده در چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست (انجمن مهندسی محیط زیست ایران-تهران، آبان 1389.

 

 

 

 

 

حسینی ساره و سید محمد حجتی. پیامد حرکت توده ای و زمین لغزس در جاده های جنگلی (استان مازندران). مقاله پوستری ارائه شده در اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. آذر 1389.

 

 

 

 

 

کوچ یحیی ، سید محسن حسینی، جهانگرد محمدی و سید محمد حجتی. اثرات باد و طوفان بر روی تنوع زیستی یک اکوسیستم جنگلی در مقیاس محلی. مقاله شفاهی ارائه شده در هشتمین همایش دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران (تهران).  اسفند 1389.

 

 

 

 

 

نوبخت عباسعلی ، محمدرضاپورمجیدیان، سید محمد حجتی و اصغر فلاح. بررسی غناو تنوع زیستی گونه های علفی در توده های سوزنی برگ و پهن برگ (مطاله موردی: طرح جنگلداری دهمیان-مازندران). مقاله پوستری ارائه شده در هشتمین همایش دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران (تهران).  اسفند 1389.

 

 

 

 

 

 

سلیمی مریم ، سید عطااله حسینی، حمید جلیلوند و سید محمد حجتی. بررسی تاثیر خصوصیات فیزیکی خاک حاشیه جاده های جنگلی بر پراکنش و توزیع گونه توشکا ییلاقی (مطاله موردی: داربکلا ساری). مقاله پوستری ارائه شده در هشتمین همایش دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران (تهران).  اسفند 1389.

 

 

 

 

 

کیانی ابری اکرم ، سید محمد حسینی نصر، سید محمد حجتی و داریوش بیات. اکالیپتوس گونه مناسب در مناطق شور. مقاله پوستری ارائه شده در اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم (تهران). 1389.

 

 

 

 

 

عمارلو غلامحسین، سید محمد حجتی، حمید جلیلوند و ابراهیم خسروجردی. بررسی وضعیت کمی توده های ارس در حیدری نیشابور. مقاله پوستری ارائه شده در اولین همایش منابع طبیعی. دانشگاه گنبد. اسفند 1389

 

 

 

سال 1390

 

 

 

 

اسدیان مریم و سید محمد حجتی، محمد رضا پورمجیدیان و اصغر فلاح. بررسی تنوع زیستی در دو توده دست کاشت کاج سیاه و زبان گنجشک (مطالعه موردی: سری الندان طرح جنگلداری چوب و کاغذ مازندران، شهرستان ساری). مقاله پوستری ارائه شده در همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار (بوشهر). اردیبهشت 1390.

 

 

 

 

 

زارع نسترن، مجید لطفعلیان ، اصغر فلاح و سید محمد حجتی. اثرات مسیر های چوبکشی بر روی ترکیب و تنوع زیستی زادآوری درختی ( مطالعه موردی: جنگلهای سری گردشی، حوزه چوب و کاغذ مازندران). مقاله پوستری ارائه شده در همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار (بوشهر). اردیبهشت 1390

 

 

 

 

 

هاشمی فاطمه، سید محمد حجتی، سید محمد حسینی نصر و حمید جلیلوند. مقایسه عناصر غذایی و بازجذب عناصر در گونه های جنگلکاری شده بلوط بلند مازو، گردو و کاج (مطالعه موردی: جنگل دارابکلا-مازندران). مقاله پوستری ارائه شده در همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار (بوشهر). اردیبهشت 1390

 

 

 

 

 

هاشمی فاطمه، سید محمد حجتی، سید محمد حسینی نصر و حمید جلیلوند. مقایسه تاثیر جنگلکاری با گونه های بلوط بلندمازو گردو و کاج بروسیا بر خاک (مطالعه موردی: جنگل دارابکلا-مازندران). مقاله پوستری ارائه شده در همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار (بوشهر). اردیبهشت 1390

 

 

 

 

 

اسدیان مریم و سید محمد حجتی، محمد رضا پورمجیدیان و اصغر فلاح. تاثیر انواع مختلف کاربری اراضی روی محتوی نیتروژن خاک (مطالعه موردی: جنگل الندان-مازندران). مقاله پوستری ارائه شده در پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی (غرب کشور- کردستان). اردیبهشت 1390.

 

 

 

 

 

اسدیان مریم و سید محمد حجتی، محمد رضا پورمجیدیان و اصغر فلاح . بررسی تغییر ترسیب کربن خاک تحت تاثیر انواع مختلف کاربری اراضی (مطالعه موردی: جنگل الندان-مازندران). مقاله پوستری ارائه شده در پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی (غرب کشور- کردستان). اردیبهشت 1390

 

 

 

 

 

واردی سید مهدی، حمید جلیلوند، سید محمد حجتی و آیدین پارساخو. بررسی تنوع زیستی در توده های تمشک و توسکای حاشیه جاده جنگلی.  مقاله پوستری ارائه شده در همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار (بوشهر). اردیبهشت 1390

 

 

 

 

 

واردی سید مهدی، حمید جلیلوند، سید محمد حجتی و آیدین پارساخو. تاثیر آشفتگی های طبیعی و مصنوعی بر مشخصه های رویشی درختان جنگلی سری دارابکلا.  مقاله شفاهی ارائه شده در همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار (بوشهر). اردیبهشت 1390.

 

 

 

 

 

گلی گنجی مریم، محمد رضا پورمجیدیان، اصغر فلاح و سید محمد حجتی. مقایسه تنوع گونه های گیاهی در جنگل کاری های توسکا ییلاقی خالص افرا پلت خالص و آمیخته آنها مقاله پو ستری ارائه شده در همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار (بوشهر). اردیبهشت 1390

 

 

 

 

 

اسدیان مریم و سید محمد حجتی. دستیابی به اهداف توسعه پایدار با اعمال شیوه های متداول آگروفارستری در مدیریت سرزمین. مقاله پوستری ارائه شده در همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی (گرگان). اردیبهشت و خرداد 1390.

 

 

 

 

 

اسدیان مریم و سید محمد حجتی، محمد رضا پورمجیدیان و اصغر فلاح. ارزیابی وضعیت موجود در جنگلکاری های کاج سیاه و زبان گنجشک با استفاده از مشخصه های رویشی. مقاله پوستری ارائه شده در همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی (گرگان). اردیبهشت و خرداد 1390.

 

 

 

 

 

واردی سید مهدی، حمید جلیلوند، سید محمد حجتی و آیدین پارساخو. بررسی تنوع زیستی در توده های تمشک و توسکای حاشیه جاده جنگلی. مقاله پوستری ارائه شده در همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی (گرگان). اردیبهشت و خرداد 1390.

 

 

 

 

 

زارع نسترن، مجید لطفعلیان ، سید محمد حجتی و اصغر فلاح. اثرات چوبکشی در تغییر رطوبت و وزن مخصوص ظاهری خاک جنگل. مقاله پوستری ارائه شده در پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست (تهران). خرداد 1390.

 

 

 

 

گلی گنجی مریم، محمد رضا پورمجیدیان، اصغر فلاح و سید محمد حجتی. تاثیر جنگل کاری خالص و آمیخته توسکا ییلاقی و افرا پلت روی محتوی کربن و نیتروژن خاک (مطالعه موردی طرح جنگلداری بابلرود). مقاله پوستری ارائه شده در پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست (تهران). خرداد 1390.

 

 

 

 

 

کوچ، یحیی، سید محسن حسینی، جهانگرد محمدی و سید محمد حجتی. بکارگیری ژئواستاتیستیک در بررسی ساختار مکانی کرم­های خاکی یک اکوسیستم جنگلی. مقاله شفاهی ارائه شده در دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران( تبریز)، شهریورماه 1390.

 

 

 

 

 

حجتی سید محمد، مهران نصیری، نسترن زارع و مریم اسدیان. تاثیر آتش سوزی جنگل در تغییر خصوصیات خاک (مطالعه موردی: سری چلمردی شهرستان نکاء).  مقاله شفاهی ارائه شده در نخستین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی (گرگان). آبان 1390.

 

 

 

 

 

نصیری مهران، علی سرخی و سید محمد حجتی. تعیین مناطق پر خطر وقوع آتش سوزی سطحی در جنگلهای پهن برگ آمیخته (مطالعه موردی: سری دارابکلا). مقاله شفاهی ارائه شده در نخستین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی (گرگان). آبان 1390.

 

 

 

 

 

 

جعفرنیا شهرام و سید محمد حجتی. بررسی ساختار جنگلهای مانگرو در رویشگاه خمیر در استان هرمزگان. مقاله پوستری ارائه شده در کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت پایدار منابع طبیعی (تهران). آبان 1390.

 

 

 

سال 1391

 

 

آهنی حمید ، سید محمد حجتی، حمید جلیلوند و علی شریعتی. پایداری خاک جنگل و خاک زراعی پس از آتش سوزی. مقاله شفاهی ارائه شده در اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک (ابر کوه). اردیبهشت 1391.

 

 

 

 

 

آزادی ریمله اکرم، سید محمد حجتی، حمید جلیلوند و حامد نقوی. مقایسه ترسیب کربن خاک توده های سوزنی برگ و پهن برگ جنگلکاری شده (مطالعه موردی منطقه جنگلکاری شده مخمل کوه خرم آباد). مقاله پوستری ارائه شده در همایش ملی جنگلهای زاگرس، چالش ها، تهدید ها و فرصت ها (شیراز). خرداد 1391.

 

 

 

 

سید محمد حجتی، مریم اسدیان، حامد آقاجانی و مصطفی مسلمی. بررسی خصوصیات خاک در جنگلکاری خالص و آمیخته پهن برگ (مطالعه موردی: منطقه سنگده). مقاله شفاهی ارائه شده در سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی-ساری. اردیبهشت 1391.

 

 

 

 

 

اصغری آزادی، سید محمد حجتی، حمید جلیلوند و میثم مجربی. مقایسه میزان ترسیب کربن خاک در توده های خالص و آمیخته راش جنگل الندان- ساری. مقاله پوستری ارائه شده در همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی-ساری. اردیبهشت 1391.

 

 

 

 

 

کیانمهر آتنا، سید محمد حجتی، محمد رضا پورمجیدیان و حمید جلیلوند. بررسی ذخیره کربن در توده های مدیریت شده خالص و آمیخته راش و ممرز (مطالعه موردی: سری 1 طرح جنگلداری نکا چوب). مقاله شفاهی ارائه شده در سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی-ساری. اردیبهشت 1391.

 

 

 

 

 

منیره مدانلو، محمد رضا پورمجیدیان، سید محمد حجتی و حمید جلیلوند. بررسی میزان ترسیب کربن خاک در توده های جنگل کاری افرا پلت، بلند مازو و زربین (مطالعه موردی: طرح جنگلداری دارابکلا- مازندران). . مقاله پوستری ارائه شده در همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی-ساری. اردیبهشت 1391.

 

 

 

 

 

محیا تفضلی و سید محمد حجتی. پویایی نیترو‍ن لاشبرگ در حال تجزیه در توده های دست کاشت کاج بروسیا و بلوط بلندمازو در جنگل دارابکلا. مقاله شفاهی ارائه شده در سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی-ساری. اردیبهشت 1391.

 

 

 

 

 

آناهیتا شاه نظری، اصغر فلاح و محمد حجتی. نقش چند منظوره درختان در فضای سبز و تولید محصول. مقاله پوستری ارائه شده در همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی-ساری. اردیبهشت 1391.

 

 

 

 

 

 یحیی کوچ، سید محسن حسینی، جهانگرد محمدی و سید محمد حجتی. ترسیب کربن خاک در موقعیت زمین نمای یک توده جنگلی بادفتاده (مطالعه موردی: جنگل آموزشی –پ‍ژوهشی دانشگاه تربیت مدرس). مقاله شفاهی ارائه شده در سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی-ساری. اردیبهشت 1391.

 

 

 

 

 

سید احمد هاشمی، سید محمد حجتی، سید محمد حسینی نصر و مریم اسدیان. مقایسه ترسیب کربن خاک در توده های دست کاشت و جنگل طبیعی (مطالعه موردی: جنگل دارابکلا – ساری. مقاله پوستری ارائه شده در اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. زمستان 1391.

 

 

 

 

 

سمیه قربانی، رامین رحمانی، سید محمد حجتی و اکرم آزادی ریمله. مدلسازی بازگشت بارش به جو با استفاده از قطر درختان در جنگل های میانبند هیرکانی. مقاله پوستری ارائه شده در هفدمین کنفرانس سراسرس و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران

 

 

 

 

 

اکرم آزادی ریمله، سید محمد حجتی، حمید جلیلوند، حامد نقوی و غلام حسن ویسکرمی. مقایسه پوشش علفی کف در فضای باز توده های جنگل کاری شده (مطالعه موردی منطقه جنگل کاری شده مخمل کوه خرم آباد). مقاله پوستری ارائه شده در هفدمین کنفرانس سراسرس و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. 1391.

 

 

 

 

 

شهره کاظمی، سید محمد حجتی، اصغر فلاح و کامبیز براری. اثر مدیریت بر ساختار توده های جنگلی (مطالعه موردی: سری یک طرجنگلداری خلیل محله- بهشهر). مقاله پوستری ارائه شده در اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. زمستان 1391.

 

 

 

 

 

محمد علی فندرسکی نژاد، سید محمد حسینی نصر و سید محمد حجتی و سکینه کیانی سوادکوهی. کاربرد بیوتکنولو‍ی در اندازه گیری تنش های محیطی (مطالعه موردی: تنش شوری....). مقاله پوستری ارائه شده در ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست. زمستان 1391.

 

 

 

 

 

اکرم آزادی ریمله، سید محمد حجتی، حمید جلیلوند، حامد نقوی. برآورد ارزش اقتصادی ترسیب کربن خاک در توده های جنگلی دست کاشت (مطالعه موردی: منطقه جنگل کاری شده مخمل کوه خرم آباد). مقاله پوستری ارائه شده در همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی-ساری. اردیبهشت 1391. 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
عضو پیوسته انجمن علمی جنگلبانی ایران 

  
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 

-همکار طرح پژوهشی "بررسی نحوه پراکنش و ساختار سنی تجدید حیات طبیعی راش شرقی در شمال ایران" 1378 -1377 دانشگاه تهران.

 

 

 

 

 

- کارشناس امور تهیه و نظارت بر اجرای طرحهای جنگلداری سازمان جنگلها و مراتع 1382 – 1378 اداره کل منابع طبیعی استان مازندران-ساری.

 

 

 

 

 

 

 

 

-مجری طرح پژوهشی

 

“The impact of canopy composition on the nutritional status of an admixed spruce and beech forest at Solling, central Germany”     2003-2008

 

 

انستیتوی علوم خاک و تغذیه اکوسیستم های جنگلی- دانشکده علوم جنگل و اکولوژی جنگل- دانشگاه جورج- آگوست گوتینگن- آلمان.

 

 

 

 

 

 

 

 

-همکار طرح پژوهشی

 

 “Fine root distribution patterns of Norway spruce and European beech in mixed stand” 2006-2008

 

 

مرکز تحقیقات اکوسیستم های جنگلی-دانشگاه جورج-آگوست گوتینگن- آلمان.

 

 

 

 

 

 

 

 

-همکار طرح پژوهشی

 

“The influence of high concentration of Thallium within the top soil layers on the growth of European beech trees” 2007-2008

 

 

مرکز تحقیقات اکوسیستم های جنگلی-دانشگاه جورج-آگوست گوتینگن- آلمان.

 

 

 

 

 

- مدرس درس " مدیریت منابع طبیعی"  مرکز آموزشی امام علی(ع)- بابل1381 - 1379 سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران.

 

 

 

 

 

- عضو هیئت علمی گروه جنگلداری- دانشکده منابع طبیعی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از اردیبهشت 1387و تدریس دروس"شناخت محیط زیست"،  "خاکشناسی عمومی"، "خاکشناسی جنگل"و "آگروفارستری" در دوره کارشناسی ، درس "حاصلخیزی خاکهای جنگلی"و "روش تحقیق" در دوره کارشناسی ارشد و درس "مدیریت خاکهای جنگلی"  در دوره دکتری تخصصی و استاد راهنما و مشاور پایان نامه های دوره  های کارشناسی ارشد  و دکتری.

 

 

 

 

 

- ریاست کتابخانه دانشکده منابع طبیعی ساری از اردیبهشت 1388 تا اسفند 1390 .

 

 

-دبیر علمی و مدیر اجرایی مجله علمی-پژوهشی "اکوسیستم های جنگلی ایران" از مرداد 1391 تا کنون.

 

 

-مدیر گروه آموزشی جنگلداری  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از 14 مرداد 1391 تا کنون.

 

 

َ

 

 

-مجری طرح پژوهشی " اثر دامداری سنتی روی حاصلخیزی خاک جنگلهای شمال ایران" 98-1388

 

 

پژوهشکده برنج و مرکبات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-ایران.

 

 

 

 

 

-مجری طرح پژوهشی "تولید لاشریزه و ترکیب عناصر غذایی آن در توده های 20 ساله جنگلکاری شده با گونه های بومی و غیر بومی در جنگل آموزشی و پژوهشی دارابکلا- ساری"  1389

 

 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-ایران.

 

 

- داوری مجلات علمی-پژوهشی  ، عضویت در انجمن ها و شوراهای مشورتی:

 

 

 پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل( دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  طبیعی گرگان)،

 

 

- فصلنامه علمی و پژوهشی جنگل و صنوبر ایران(موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور)

 

 

دانشگاه گیلان))Caspian Journal of Environmental Sciences(CJES)

 

 

مجله جنگل ایران (انجمن علمی جنگلبانی ایران)

 

 

مجله جنگل و فرآورده های چوب (مجله منابع طبیعی ایران- دانشگاه تهران)

 

 

  Journal of Forestry Research (JFR- Springer Journal)

 

 

 

 

عضو پیوسته انجمن علمی جنگلبانی ایران 
  -   توضیحات
16
توضیحات :