فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/sa.hoseini.y/hosseiniy.jpg
نام و نام خانوادگی : 
سید علی حسینی یکانی 
نام پدر : 
میر احمد 
محل تولد : 
تهران 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
اقتصاد کشاورزی 
محل و سال اخذ مدرک : 
دانشگاه شیراز- 1388 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
اقتصاد کشاورزی 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
01513822570 
نمابر : 
01513822908 
آدرس : 
ساری- کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- گروه اقتصاد کشاورزی 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
s.a.hosseini@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
hosseiniyekani@gmail.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
مدیریت واحدهای کشاورزی، بورس و بازارهای آتی، محاسبه و مدیریت ریسک، کارایی و بهره وری

  
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
کارشناسی: مدیریت واحدهای کشاورزی، اقتصاد کلان1، اقتصاد کلان 2، اقتصاد ریاضی، روش تحقیق، کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کشاورزی، سیاستهای کشاورزی، حسابداری واحدهای کشاورزی، تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی

کارشناسی ارشد: مدیریت کشاورزی تکمیلی، مدیریت ریسک کشاورزی، کاربرد برنامه­ریزی ریاضی در اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کلان تکمیلی، اقتصاد خرد تکمیلی، زبان تخصصی در اقتصاد کشاورزی، سیاستهای کشاورزی

دکتری: اقتصاد کلان پیشرفته، مدیریت ریسک در کشاورزی، کاربرد برنامه ریزی ریاضی در مدیریت واحدهای کشاورزی 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
1- نقش چند کارکردی بخش کشاورزی ایران در تحلیل سیاستها: کاربرد مدل CGE، توسط ز. کیانی فیض­آباد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

2- بررسی مزیت نسبی محصولات عمده زراعی و باغی و تحلیل عوامل موثر بر آن در ایران، توسط پ. طاهری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

3- به­کارگیری مدل تعادل فضایی در تحلیل وضعیت تجارت پسته در ایران، توسط ف. کشیری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

4- مقایسه مهمترین روشهای پیش­بینی قیمت در بورس کالای ایران، مطالعه موردی قیمت ذرت، توسط ز. لطفی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

 

 

5- ارزیابی میزان اشتغال زایی آموزشهای تخصصی فنی و کشاورزی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای با توجه به استانداردهای سازمان بین المللی کار، توسط و. واحدی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

 

  
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
ارزیابی اثرات بکارگیری قراردادهای آتی بر رفاه تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، 1392

  
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 

1- اندازه گیری کارایی و بهره وری کشتارگاههای مرغ گوشتی با استفاده از روشهای اقتصادسنجی و برنامه ریزی ریاضی: مطالعه موردی استان تهران، شرکت پشتیبانی امور دام کشور، وزارت جهاد کشاورزی،1381 

 

 

2- ارزیابی اثرات کاهش تعرفه واردات بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی، موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، 1386

 

 

3- بررسی اثرات هدفمندسازی یارانه ها بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی، موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، 1389

 

 

4- بررسی آثار هدفمند کردن یارانه ها برروی واحدهای صنعتی تاثیر پذیر در استان مازندران، اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1391

 

 

5- تبیین عوامل موثر بر مطالبات معوق در بانکهای دولتی استان مازندران، اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1392 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 

1- مقایسه نتایج حاصل از بکارگیری روشهای مختلف اندازه گیری کارایی فنی: مطالعه موردی کشتارگاههای صنعتی مرغ گوشتی استان تهران (مشترکا به همراه ا. ح. چیذری)، فصلنامه پژوهش و سازندگی (زمستان 1384)، 69، 73-65.

 

 

قابل دسترس در: http://www.pajouheshmag.ir/temp/mag-pdf/782012/1048-24254880-YVN.pdf

 

 

2- تعیین پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار: کاربرد شاخص ارزش در شرایط توام با مخاطره (VaR) (مشترکا به همراه ج. ترکمانی)، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران (زمستان 1385)، 29، 92-75.                                          

 

 

قابل دسترس در: http://www.ensany.ir/storage/Files/20101023155239-p0160700290751-1XP4WQ.pdf

 

 

3- تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران: مطالعه موردی ذرت (مشترکا به همراه م. زیبایی) فصلنامه اقتصاد و کشاورزی (1387)، 3: 125- 138.                                

 

 

قابل دسترس در: http://confbank.um.ac.ir/modules/conf_display/6iaec/MT/Oral/MT135.pdf

 

 

4- تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران (مشترکا به همراه م. زیبایی)، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه (بهار 1389)، 69: 110-81. 

 

 

قابل دسترس در: http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/54713896905.pdf

 

 

5- تعیین کالاهای مناسب برای مبادله در بازار آتی: مطالعه موردی محصولات کشاورزی ایران (مشترکا به همراه م. زیبایی)، مجله علمی اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی) (پاییز 1389)،24 (3): 278-268.

 

 

قابل دسترس در: http://jm.um.ac.ir/index.php/jead/article/download/7724/908 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 

1. Determination of agricultural futures contracts specifications: A case study of expiration interval of corn futures contracts in Iran (with M. Zibaei), American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science (2008), 2(Supple 1), 141-144.

 

 

Available in: http://www.idosi.org/aejaes/jaes2(supple 1)/26.pdf

 

 

2. The choice of feasible commodities for futures trading: A study of Iranian agricultural commodities (with M. Zibaei and D. E. Allen), African Journal of Agricultural Research (March 2009), 4 (3): 193-199.

 

 

Available in: http://www.academicjournals.org/ajar/PDF/pdf 2009/Mar/Hosseini-Yekani et al.pdf

 

 

3. The specification of viable futures contracts: The use of a new computational method of Value at Risk in Iranian agricultural commodities market (with M. Zibaei and D. E. Allen), Journal of Agricultural Science and Technology (Autumn 2010), 12, 511-638.

 

 

Available in: http://www.jast.ir/?_action=showPDF&article=362&_ob=c9da6b6330a7f8c429c41ca16b054567&fileName=full_text.pdf

 

 

4. Investigating the effects of targeting subsidies on macroeconomics variables of agricultural sector in Iran, African Journal of Agricultural Research (January 2011), 6(2), 382-391.

 

 

Available in: http://www.academicjournals.org/ajar/PDF/pdf2011/18 Jan/Hosseini-Yekani.pdf

 

 

5. Analysis of financial markets and investment development strategies in agricultural sector of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province of Iran (with Y. Ansari and S. M. Mahdavinia), Indian Journal of Science and Technology, (August 2011), 4(8), 986-989. Available in: http://www.indjst.org/archive/vol.4.issue.8/25-aug11hosseini.pdf

 

 

6) Effective factors on rice consumers’ preferences: A case study of urban consumers in Mazandaran province of Iran (with A. Abazari and S.M. Mojaverian), American Journal of Scientific Research, (February 2012), 53, 70-79.

 

 

Available in: http://www.eurojournals.com/AJSR_53_08.pdf

 

 

7) Comparison of the main price forecasting methods in Iran commodity exchange (with R. Keshtkar and H. Mohammadi), African Journal of Business Management, (February 2012), 6(8), 3120-3125.   

 

 

Available in: http://www.academicjournals.org/ajbm/PDF/pdf2012/29Feb/Keshtkar et al.pdf

 

 

8) Multifunctionality of the Iranian agriculture sector in a partial equilibrium framework (with Z. Kiani and S.M. Mojaverian), Life Science Journal, (March 2012), 9(1), 254-264.

 

 

Available in: http://www.lifesciencesite.com/lsj/life0901/035_7852life0901_254_264.pdf

 

 

9) Evaluation of water in Iran’s agriculture: A case study of Dasht Naz of Sari-Iran (with F. Eshghi), Life Science Journal, (March 2012), 9(1), 449-452.

 

 

Available in: http://www.lifesciencesite.com/lsj/life0901/066_8118am0901_449_452.pdf

 

 

10) Optimal portfolios in a Data Envelopment Analysis framework: A Case study of Tehran Stock Exchange (with A. Homayoun and H. Mohammadi), Journal of Basic and Applied Scientific Research, (March 2012), 2(3), 2110-2116.

 

 

Available in: http://www.textroad.com/pdf/JBASR/J. Basic. Appl. Sci. Res., 2(3)2110-2116, 2012.pdf

 

 

11) Factors affecting the efficiency and effectiveness of agricultural financial market: The viewpoint of finance & credit experts in Kohgiluye and Boyer Ahamad Province, Iran (with Y. Ansari), Journal of Basic and Applied Scientific Research, (March 2012), 2(3), 2434-2438.   

 

 

Available in: http://www.textroad.com/pdf/JBASR/J. Basic. Appl. Sci. Res., 2(3)2434-2438, 2012.pdf

 

 

12) Determining the shadow price of water using MGA method: A case study of Dasht Naz of Sari-Iran (with F. Eshghi and A. Mortazavi), African Journal of Agricultural Research, (March 2012), 7(12), 1800-1804.   

 

 

Available in: http://www.academicjournals.org/ajar/PDF/pdf2012/26 Mar/Eshghi et al.pdf 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
1- تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران: مطالعه موردی ذرت (مشترکا به همراه م. زیبایی)، ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، مشهد، 8 و 9 آبان 1386.                                

 

 

2- مقایسه روش های پارامتری و نمونه گیری در گزینش پرتفوی بهینه مطالعه موردی : بورس اوراق بهادار تهران (مشترکا به همراه ع. اباذری)، دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، بابلسر، 21 و 22 اردیبشت سال 1390.

 

 

3- کاربرد برنامه ریزی آمانی در تعیین الگوی کشت بهینه بهره برداری از اراضی زراعی دشت ناز ساری (مشترکا به همراه ف. کشیری کلایی، ف. کامرانی ماسوله، م. بصیری راد و ف. عشقی)، اولین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی، مشهد، 25 اردیبهشت سال 1392.

 

 

4- تعیین الگوی بهینه کشت و تحلیل شاخصهای پایداری همسو با کشاورزی پایدار با بهره گیری از برنامه ریزی کسری با اهداف چندگانه (مطالعه موردی شهرستان اصفهان)، اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، همدان، 18 مهر 1392. 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 

1. The Importance of developing Future Contracts: A case study of Iran Agricultural Commodity Exchange (with M. Bakhshoodeh), Paper for presentation at the 13th annual conference Economic Research Forum (ERF), Kuwait, 16-18 December, 2006.      

 

 

Available in: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/29593/1/MPRA_paper_29593.pdf

 

 

 

 

2. Portfolio investment modeling using high frequency data (with D. E. Allen), Paper for presentation at Modelling and Managing Ultra High Frequency Data: An International Conference (MMUHFDIC), Perth, Australia, 13-14 February, 2008.                        

 

 

Available in: http://www.ecu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/40658/wp0803da.pdf

 

 

3. A Comparison of Parametric and Sampling Approaches to Portfolio Investment Selection using FTSE100 Stocks (with D. E. Allen), The Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand (AFAANZ) Conference, Adelaide, Australia 5-7 July, 2009.

 

 

Available in: http://www.ecu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/40659/wp0804da.pdf

  
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات :